Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

SOLIDARITY TRUST

Ett utvecklingsprojekt i Sydindien
Det lysande Indien, Shining India, beskrivs som vår tids ekonomiska under. Indien förutspås en framtid som ekonomisk stormakt tävlande med Kina, USA och EU. Detta må vara sant men är ändå långt från hela sanningen.

På 1950-talet valde det nyligen fria Indien en utvecklingsväg där den egna industrin, jordbruket och servicenäringarna skulle utvecklas i skydd av höga tullmurar och strikta lagar som förbjöd utländskt majoritetsägande. Den vägen ledde långsamt framåt men innebar också problem, bl a med låg kvalité på de varor som tillverkades utan utländsk konkurrens. Det ansågs dock att utvecklade utländska företag snabbt skulle slå ut varje indiskt företag, och linjen fortsattes.

I likhet med övriga länder i världen fick Indien under 1980-talet problem att finansiera statsbudgeten och vände sig till Världsbanken för att låna. Och lån beviljades men på villkor att murarna mot omvärlden revs och internationellt kapital fick investera fritt i landet. Följden blev ett enormt uppsving för de redan rika och ett tillskott av nyrika i medelklassen.

Men den fattiga majoriteten hamnade på efterkälken, då prisstegringar startade. För de allra fattigaste 300 miljonerna blev situationen alltmer hopplös. Och samhället fortsätter idag att polariseras. I flera delstater växer väpnade motståndsrörelser. I storstäderna fortsätter eländet i de tusentals slumområdena befolkade av inflyttade bybor, som gett upp hoppet om att kunna försörja sig på landsbygden, där jorden koncentreras i händerna på nya plantageföretag och självförsörjningsekonomin trängs tillbaka.

Det hårda livet i stadsslummen framlevs i halvsvält, lera och smuts och fostrar allt hårdare, upproriska och destruktiva människor. Bara att ge sig in där är numera ett riskabelt företag.
Solidarity Trust - ett konstruktivt initiativ.
Fyra socialt engagerade personer i storstaden Chennai har i trettio år utfört ett konstruktivt social arbete i några slumområden. Tre av dem är uppvuxna i den miljön, som de känner utan och innan. Den fjärde är en högutbildad högkastig som gått sin egen väg bort från den traditionella segregering som ännu mestadels råder. Han heter S. Balasubramanian. De tre andra heter Mrs M. Rani, Mrs K. Christina och Mr S.R. Kumaresan.

Märkta av år och umbäranden arbetar de ändå vidare med stöd av sin långa erfarenhet och sin utvecklade arbetsmetod. Idag är de verksamma i en lantlig slum strax utanför storstaden Chennais norra industriområden. Där bor 42 fattiga familjer som ockuperat ett oanvänt markområde, sedan de drivits bort från sin försörjning som lantarbetare och odlare. Industriområdets expansion tog deras jord och deras försörjning. Männen arbetar nu som daglönare på byggen eller med annat tillfälligt handräckningsarbete. Deras fattigdom är djup. Under de tjugo år de bott på platsen har de förmått bygga hus av lera och palmblad. De lokala myndigheterna har gett dem en vattenledning med kran och en elledning att koppla in sig på för belysning hemma. Den lilla byn saknar väg, och under monsunregnen på hösten vadar man i lervälling mellan husen och ut till landsvägen. Toalettbestyren måste klaras av i den omgivande naturen, året om.

Barnen i byn går i kommunal skola men har svårt att klara ens dess minimala krav, eftersom deras föräldrar i regel är analfabeter och är teoretiskt otränade. Barnens lekar består i att spela kricket med hemmagjorda slagträn och bollar av tygtrasor. Pojkarna rullar tunnband, och flickorna har inte ens ett hopprep.

Inventarierna i husen utgörs av några klädstreck spända under taket. Där hänger familjens alla kläder. Några kokkärl av aluminium står på lerspisen utanför. Ett par bastmattor flyttas in att sova på om natten och flyttas ut igen på morgonen att sitta på under dagens hushållsarbete och vila. En och annan har en radio eller en cykel.

Dagarna går. Undernäring gör alla i byn känsliga för maginfektioner, ögon- och öroninfektioner, vanlig förkylning som kan övergå till lunginflammation. TBC och malaria hotar. Men på kvällar och nätter kan dessa bybor dock njuta av suset i träden och ljuder från djuren i den lantliga tystnaden. De undgår storstadslarm, avgaser, rök, skrik, gräl och fylleri i den överfulla stadsslummen. Och detta vardagsliv präglar deras attityder, sättet att uppträda och tala. De är fortfarande som bybor på landet.
Arbetsmetod för att skapa medvetenhet och initiativ.
Våra fyra erfarna vänner har en beprövad arbetsmetod. När de kommer till en ny plats gäller det att inte bli uppfattad som något slags välgörare med pengar i fickorna. De kommer som besökare och frågar sig fram om läget i byn, vilka som bor där och vad de har för problem. Det första problem en fattig familj alltid nämner är barnens svårigheter att följa undervisningen i skolan och föräldrarnas hjälplöshet inför detta.

Samtalet strövar runt boendets komplikationer med otäta tak, dåliga vägar, bristen på inkomster, oregelbundet arbete, avsaknaden av resurser att försörja sig på. Ingen sysselsättning för de uppväxande ungdomarna. Så småningom tar man fasta på frågan om hjälp till läxläsning för skolbarnen. Vem kan ordna fram en hydda med elljus att studera i? Vännerna kan kanske skaffa en lärare till hjälp. En idé om det möjliga tar form. Och efter några veckor börjar en ny rutin märkas. Skolbarnen samlas några timmar varje kväll i ljuset av en naken glödlampa och med en ung student som lärare.

Lönen för läraren är lite fickpengar. Vännerna antyder att de kanske kan skaffa några hopprep och slagträn till cricketspelet från bekanta i stan. Den processen är en svår balansgång. Men folk har ju inga pengar. Och i stan är det inte så väl att folk ger bort något. Finansiärerna av både socialarbetarna och det de måste skaffa fram är vi här i Sverige.
Organisering till verksamheter
När skolbarnens liv börjat förändras kan också föräldrarna engageras. Ett föräldramöte då och då stimulerar tankeverksamhet och nya idéer - om tillfället tas till vara. Snart blir det tillfälle att föreslå att hemmavarande kvinnor och flickor träffas regelbundet för att diskutera gemensamma angelägenheter. Flickorna vill gärna lära sig sy. Det blir en merit när de gifter sig. En bykvinna har en symaskin, som hon ställer till förfogande till att börja med.

Senare skaffar våra vänner fram fler begagnade maskiner. Tanken på att sy och sälja vaknar. Kvinnornas möten blir allt viktigare och regelbundna. Vad mer kan göras för att tjäna pengar hemmavid? Vad kan begäras av de lokala myndigheterna? En väg? En offentlig toalett? Eller bara material som byborna själva kan använda med frivilligt arbete?
Budgeterad vardag
När alltihop börjar ta form kommer också kostnaderna att etableras. Våra fyra vänner nöjer sig med en usel lön, liksom i trettio år tidigare. Men de måste resa en timme var väg när de besöker byn några gånger per vecka. På mötena vill alla gärna ha te och kex. Det blir kontakter med myndigheter, pappersexercis o s v.

Eftersom våra vänner är trötta och lite äldre har de nu engagerat sina döttrar och svärdöttrar. Två av dem, Mrs Selvi och Mrs Devikala tränas några dagar per vecka för att gradvis kunna ta över det mest ansträngande. De ska också ha en liten lärlingslön. Alltihop är nu samlat i en årlig budget. Den slutar 2006 på drygt 50.000 kronor med löner och allt annat för sex aktivister, en lärare och några lokala volontärer. De två följande åren kommer att kosta 70.000 kr varje år, när verksamheterna ökar.
Vårt åtagande
Vi som stöder detta arbete är Fredsrörelsen på Orust och Föreningen Svalorna i Göteborg. Vi vädjar till våra medlemmar och till alla intresserade om bidrag, stora eller små. Alla ni som inser att hoppet står till en fredlig utveckling och att det faktiskt finns människor som är kapabla att åstadkomma detta, det är er vi också hoppas på. Nyckelorden för våra två föreningar är FRED och SOLIDARITET.

Föreningarnas postgiro:

Föreningen Svalorna i Göteborg 36 03 61 - 0
Ordförande André Rhodin
Tel 031- 41 49 23

Fredsrörelsen på Orust 46 50 49 - 5
Ordförande Ola Friholt
Tel 0304 - 51215
Hem  Upp

Aktuellt 2022

Program Våren 2022

Aktuellt arrangemang:

Ekologen & miljöaktivisten Pella Thiel:
Miljöförstöring ett hot mot världsfreden
Onsdag 27 april, Henåns kulturhus kl 19. Fri entré för fri folkbildning.Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com