Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser...

Seminarium, Kajutan, Henån, Orust, den 20 okt. 2016. Föreläsare: Jan Öberg.

Arr.: Fredsrörelsen på Orust, med stöd av Orust kommun och studieförbundet Sensus

Jan Öberg inledde med att kommentera den nyligen utsedde fredspristagaren: Under de senaste 30 åren har elva Nobelpris för Fred delats ut korrekt enligt Alfred Nobels testamente. Ett sådant var det som gavs till FN:s fredsbevarande styrkor, De Blå Hjälmarna, 1988. I år gavs fredspriset åter till fel person. Fredsavtalet i Colombia kraschade. Fredsprocessen i Colombia är ett norskt diplomatiskt initiativ, tillsammans med Kuba. Fredspriset delas ut av en lekmannakommitté. Årets pris förefaller vara ett försök att rädda det Norska initiativet.

Vad är FN?

FN-skrapan i New York är ett "power house", där 5 permanenta medlemmar kämpar mot varandra i säkerhetsrådet, med hjälp av vetorätten. Generalförsamlingen med nu 193 stater som har en röst var. FN leds av Generalsekreteraren och arbetar genom alla kommittéerna.

FN är en organisation med många i ”familjen”: 11 stycken program som UNDP (FN:s utvecklingsprogram) och WFP (FN:s livsmedelsprogram) och 15 specialorganisationer som Världsbanken, UNESCO, WHO, FAO. Dessutom finns FN:s Nyhetsbyrå som vi aldrig ser använd i våra medier och som få känner till.

Deklarationen om mänskliga rättigheter antogs av FN:s Generalförsamling den 10 dec. 1948.

FN:s fredsbevarande styrkor finns just nu i 16 länder. Det hade varit viktigt att rådfråga t.ex. WHO och UNICEF före Irakinvasionen. Men ingen hänsyn togs till FNs representanter. FNs poliser och Blå Hjälmar gör humanitära insatser. Jan Öberg var själv med bl a i Östra Slavonien under Jugoslavienkrigen. Läs vidare: http://www.un.org/en/about-un/ 

FN är mångfacetterat

Vad tänker vi på när vi talar om FN? FN är vad medlemstaterna beslutar att de ska göra gemensamt. FN är vi – 193 medlemstater med en generalsekreterare. Trygve Lie från Norge var den förste generalsekreteraren: ”FN är aldrig starkare än medlemsstaterna gör det till.”

Stadgan

FN-stadgan tillkom den 25 juni 1945 och trädde i kraft den 24 oktober samma år. Den dagen är FN-dagen. Stadgan är juridiskt bindande för alla undertecknande stater (193 st). Men alla bryter dagligen mot stadgan. Oavsett detta måste vi bevara detta normativa dokument.

Preambeln är inledningsstycket. Stadgan inleds med: ”Vi, de Förenade Nationernas folk, beslutna att rädda kommande generationer undan krigets gissel…”

JÖ: Detta är FN:s grundlag. Den får vi aldrig tumma på oberoende av vad andra gör. Inget dokument är mer Gandhianskt än FN-stadgan. Håll upp den för regeringar och alla! Vi står fast på FN-stadgans normer, den etik som är inbyggd där. Läs det dokumentet: Här kan vi argumentera mot krig och allt möjligt. Idag skulle det inte gå att konstruera ett sådant dokument.

Vidare i preambeln: Mänskliga rättigheter, allas lika värde, mäns och kvinnors, stora och små nationers; rättvisa och respekt för internationell rätt; sociala framsteg och välfärd; frihet. Att praktisera tolerans och leva som goda grannar och samarbeta om fred och säkerhet. Vapenmakt får användas enbart i mänsklighetens gemensamma intresse…

JÖ: Observera ordningen! Börja med fredsstruktur. Därefter ska den omsättas. och säkras, också nationernas säkerhet. Fred först - sedan säkerhet. Idag är det tvärtom. Vapenmakt får endast användas för mänsklighetens gemensamma intresse. Idag är politiken omvänd: vapenmakt först, tvärtemot FN-stadgan. Svensk försvarspolitik bygger på upprustning, vilket inte kan leda till fred och säkerhet.

I preambeln står ”Vi, de Förenade Nationernas folk beslutna att…" Men vi, folket, har inte valt Sveriges representanter i FN…

Låt oss se vad som faktiskt sägs: Källa:https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/FN-stadgan.pdf  (engelsk version: här)

Kapitel 1 Ändamål och grundsatser. Ändamål:

Artikel 1.1 Att upprätthålla internationell fred och säkerhet och att i detta syfte dels vidtaga verksamma kollektiva åtgärder för att förebygga och undanröja hot mot freden samt för att undertrycka angreppshandlingar eller andra fredsbrott, dels genom fredliga medel och i överensstämmelse med rättvisans och den internationella rättens principer tillrättalägga eller lösa internationella tvister eller saklägen, som kunna leda till fredsbrott

JÖ Alltså Peace by peaceful means. Vad tjänar dessa gigantiska skapelser av kärnvapen till när fred ska skapas med fredliga medel? En stat har förpliktelser att förebygga och undanröja hot mot freden, att ta andras situation i beaktande. Hur skulle världen se ut om alla andra gör det några gör, skaffar och moderniserar kärnvapen, till exempel? Västvärlden dominerar, har gjort det andra inte får göra. Andra som gör det bestraffas.

Artikel 2.3 Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara.

Artikel 2.4 Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

JÖ Man får således inte ens hota. Stadgan är idag helt desavouerad. Det började med Bosnien- och Kroatienkriget. Det senaste 25 åren har man betett sig hur som helst, nu när Ryssland är på knä. När någon makthavare hotar med att bomba, såsom John Kerry gjort när han sa: "All options are on the table", borde den intervjuande journalisten ha svarat: ”Är du medveten om att när du säger detta bryter du mot FN-stadgan?” Problemet är att journalisterna inte ställer de rätta frågorna. Vi måste lyfta FN-stadgan, använda den.

Kapitel VI Fredliga lösningar av tvister.

Artikel 33.1 I varje tvist, vars fortbestånd är ägnat att sätta upprätthållandet av internationell fred och säkerhet i fara, skola parterna i första hand söka uppnå en lösning genom förhandlingar, undersökningsförfarande, medling, förlikningsförfarande, skiljedom, rättsligt avgörande, anlitande av regionala organ eller avtal eller genom andra fredliga medel efter eget val.

Artikel 33.2 Säkerhetsrådet skall, när den finner nödvändigt, uppfordra parterna att lösa tvisten genom sådana medel

Kapitel VII Inskridande i händelse av hot mot freden, fredsbrott och angreppshandlingar.

Artikel 41 Säkerhetsrådet äger besluta, vilka åtgärder, icke innebärande bruk av vapenmakt, som skola användas för att giva verkan åt dess beslut, och äger uppfordra Förenta Nationernas medlemmar att vidtaga sådana åtgärder. Åtgärderna kunna innefatta fullständigt eller partiellt avbrytande av ekonomiska förbindelser, järnvägs-, sjö-, luft-, post-, telegraf- och radioförbindelser samt annan samfärdsel ävensom avbrytande av de diplomatiska förbindelserna.

JÖ Själv rekommenderar jag aldrig att avbryta kontakterna. Då stadgan skrevs hade FN 50 medlemsstater, idag 193. Därför behövs förändring av beslutsgången.

Artikel 42 Finner säkerhetsrådet, att åtgärder enligt artikel 41 skulle bliva otillräckliga eller redan visat sig otillräckliga, äger rådet företaga sådant inskridande medelst luft-, sjö-, eller landstridskrafter, som må befinnas nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Dessa åtgärder kunna innefatta demonstrationer, blockad samt andra operationer av luft-, sjö- och landstridskrafter tillhörande medlemmar av Förenta Nationerna.

JÖ ALLT i artikel 41 ska ha prövats innan luft-, sjö- eller landstridskrafter får användas. Var det någon som försökte dessa civila medel innan man slog till mot Irak och sedan Syrien? Non-flying-zone är olagligt. Suveräna stater har rätt till sitt territorium inklusive luftrummet. Det är emot FN-stadgan att hindra den legitima regeringen i Syrien att försvara sig. Varje medlemsstat får använda militära medel som självförsvar.

Artikel 47 Ett militärt stabsutskott skall upprättas med uppgift att lämna säkerhetsrådet råd och bistånd i alla frågor rörande rådets militära behov för upprätthållande av internationell fred och säkerhet, rörande bruk av och befäl över styrkor, som ställts till dess förfogande, rörande reglering av rustningarna och rörande eventuell nedrustning.

JÖ Artikeln överträddes redan i Koreakriget 1950. Säkerhetsrådet kan inte ge tillstånd till invasioner. FN har ett militärt stabsutskott som ska leda kontingenter från medlemsstaterna som verkar i FN:s namn och under FN:s kommando, i enlighet med artikel 42. Kofi Annan hoppade 2012 av som medlare i Syrienkriget. Han fick inte stöd av säkerhetsrådet, trots att Syrien har rätt till självförsvar. Lita inte på västliga media! Assads och ryssarnas angrepp på östra Aleppo fördöms, men har ni sett någon i mainstream-media som säger att den legitima regeringen försöker försvara sig? Den nye medlaren Staffan de Mistura blir ständigt överkörd av de stora grabbarna, också av Ryssland.

Jag har erfarenhet från Jugoslavienkriget. Media tog då ställning bara för ena sidan, mot serberna. Vapen flögs in varje natt. Alla i FN visste det. Muslimerna skulle beväpnas. Den tyska underrättelsetjänsten och CIA var inblandade. Serbien skulle slås sönder. Det var syftet. Kosovo, en andra albansk stat, skulle bildas. Media förtiger helheten. Nu har Ryssland för tillfället tvingats slutat bomba i Aleppo. Men vem berättar att ISIS fortsätter härja där? Saudiarabien byggde upp al-Qaida och skapade ISIS. Den största skulden har västvärlden. Jag talade i mars 2011 med UD i Danmark och varnade: Låt bli att intervenera, skicka ej vapen, lita ej på något som heter Fria Syriska Armén. Ingen lyssnade. Nu pågår angreppen mot Mosul som ska återtas från ISIS. Ännu en stad ska förstöras. Det är en miljonstad och det kommer att få till resultat nya flyktingskaror. Det är västvärlden som har skapat problemet ISIS.

Enligt stadgan ska samtliga stater stå bakom, om våld ska användas---

Artikel 48.1 Åtgärd, som erfordras för att verkställa säkerhetsrådets beslut för upprätthållande av internationell fred och säkerhet, skall vidtagas av samtliga medlemmar av Förenta Nationerna eller av vissa bland dem, allt efter säkerhetsrådets bestämmande.

Artikel 51 Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Åtgärder vidtagna av medlemmar under utövande av denna rätt till självförsvar skola omedelbart inberättas till säkerhetsrådet och skola ej i något avseende inverka på säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga att vid varje tillfälle handla på sätt, som rådet anser nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.

JÖ Varje stat har rätt att försvara sig, individuellt eller kollektivt. Med alla medel (Inte helt Gandhianskt, men kanske klokt). De stora som ej följer FN-stadgan ger man sig inte på. Annat är det med de små. Syriens regering har rätt till självförsvar. Stadgan ger inte rätt till utländska styrkor att befinna sig på syrisk mark. Från 2011 har man pumpat in vapen till den s k moderata oppositionen. Vapenhandlarna är de som vinner, den stora förbannelsen. Ju mer vapen desto svårare blir det att lösa konflikten.

Kapitel XV Sekretariatet.

Artikel 99 Generalsekreteraren äger fästa säkerhetsrådets uppmärksamhet på varje omständighet, som enligt hans åsikt kan hota upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.

JÖ Generalsekreteraren står över alla stater. Han/hon kan fästa uppmärksamheten på en konflikt. Han/hon kan samla världens stater till att förebygga destruktiv utveckling. Detta är mindre känt. Det skulle kunna användas mer. Generalsekreteraren har större möjligheter att ta initiativ än vi på senare tid sett utnyttjas.

Artikel 100 Generalsekreteraren och sekretariatet personal skola vid fullgörandet av sina åligganden icke begära eller mottaga instruktioner från någon regering eller från någon myndighet utanför organisationen. De skola avhålla sig från varje handling, som kan inverka menligt på deras ställning som internationella tjänstemän, ansvariga endast inför organisationen.

JÖ Detta ger generalsekreteraren stor integritet. Han/hon har makt att ställa dagordningen och skulle t ex kunna begära vapenembargo. Nu har jag tagit de artiklar som handlar om säkerhet, ingenting om mänskliga rättigheter eller rättvisa. Många andra artiklar fokuserar på utveckling, avskaffande av strukturellt våld och är i den meningen också relevanta för freden. Stadgan – inte FN som sådant – är det utan tvivel mest Gandhianska dokument mänskligheten, i princip, någonsin skrivit under.

 

Varför har FN förlorat på fredens områden?

Strukturella faktorer

Fasta medlemmar i säkerhetsrådet har vetorätt, och har 80% av världens vapenexport! Det är de fem som ursprungligen fick sin plats där. De är ej beredda att släppa den. Från början var det 50 medlemsstater i FN. Nu är det 193. Organisationen borde nu se annorlunda ut. Världen har blivit komplex. I Generalförsamlingen blir besluten urvattnade. Det är en viktig ”diskussionsklubb”, men en svag Generalförsamling. Generalsekreteraren är svag, särskilt den siste – Ban Ki-moon. Han var tidigare utrikesminister i Sydkorea. Han har verkat i FN under en svår tid, och har inte utnyttjat artiklarna 99 och 100. Kofi Annan var bättre. Dag Hammarskjöld var möjligen den starkaste.

Uniting for Peace-resolutionen från 1950 har inte vunnit framgång. Den säger att Generalförsamlingen kan ta över om Säkerhetsrådet misslyckas besluta i en fråga. Nationalismens frammarsch i en globaliserad tid skapar nya problem. FN har en minimal budget. 30-40 miljarder US-dollar per år till alla organisationerna för ALLT som görs. Det kan jämföras med 1 700 miljarder dollar per år för världens militärutgifter. FN:s hela verksamhet motsvarar 2,4% av de militära utgifterna.

Budgeten för de fredsbevarande styrkorna är 8 miljarder US-dollar per år. Detta för pågående 16 missioner. Det motsvarar 0,47% av världens militära utgifter.

Situationella faktorer och maktmissbruk

Kalla Kriget ersattes av krigen i Bosnien, Kroatien, Kosovo, Serbien, Afghanistan , Irak etc.

Varför lyckades inte FN skydda Srebrenica, en säker zon, från massakern 1995? 7 600 huvudsakligen muslimska pojkar och män mördades av bosnienserbiska styrkor. Det finns en historia bakom detta. Chefen för FN-styrkorna begärde 32 000 soldater men fick det inte.

Srebrenica är komplicerat. Muslimerna där besköt serberna från sin skyddade zon. Mladic tog hämnd. Det kan inte försvaras men förklaras. Carl Bildt återger detta korrekt. Där började också utarmningen av FN då land efter land underlät att betala. FN-styrkorna hade fått mindre och mindre budget. FN som organisation gick i konkurs och fick låna då USA vägrade att betala sin del. Vad FNs styrkor gjorde i Jugoslavien var ändå bra. Varför inte fredsbevarande FN-styrkor i Östra Ukraina? Man vill ha frihet att föra krig och inte ha FN-styrkor där... Fredsbevarande och fredsbyggande kompletterades med fredsframkallande/peace enforcement (med våld) i Agenda For Peace under Butros Butros-Ghali 1992. FN skulle kunna bestraffa och medlemsstater skulle kunna bomba för att tvinga fram fred. Detta är ett avsteg från FN-stadgan. Folkrättens regler har underminerats efter Jugoslavienkrigen. Generellt finns det ingen jämlikhet inför lagen. Hur opartisk är tribunalen i Haag? Just för Jugoslavien skulle en specialtribunal inrättas. De ”stora” kan göra vad de vill, de ”små” ska fångas, som t ex Jugoslavien. Tribunalen i Haag levererar beställningsjuridik. NATO-ledare vet att de aldrig kommer att ställas inför en tribunal eller Internationella Brottmålsdomstolen, ICC, anklagade för folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. Krig är riskfritt för dem.

Sanktionsmedlet, som betraktas som mjukare än militära interventioner, har dödat många fler.

Sanktioner drabbar fel grupper, alltid folket. Dessutom är de nästan omöjliga att upphäva, t ex mot Ryssland och Iran. Det var inte Milosevic som massmördade i Jugoslavien. Saddam Hussein mördade inte en miljon irakier. Det gjorde vi, västvärlden. Trots avtalet med USA är Iran fortfarande utsatt för sanktioner. (Man åberopar amerikanska handelsregler).

Efter Srebrenica och Burundi/Rwanda har man sagt: ”FN kan ju ändå inget göra, fungerar inte, odugligt”.

FN kommer inte in i den diagnostiska/preventiva fasen utan mycket senare för att släcka elden och bygga nytt. Medlemsstaternas egna maktagendor är oförenliga med FN - alltsedan Jugoslavien. I Syrien gör Staffan de Mistura sitt bästa, sedan Kofi Annan insett det elaka spelet och avgått. I Rwanda och Burundi blossar nu konflikterna upp. FN skulle behöva gå in tidigt. Inga stater står egentligen upp för FN: Inte Nato och inte Ryssland, som dock är en liten förbrytare jämfört med Nato.

PAUS

Responsibility to Protect, R2P är ett exempel på hur FN-stadgan övergivits. Jugoslavienkrigen är den konflikt som hittills skapat störst förändring i världen. Staten splittrades. Mediapropagandan var stor. R2P förklarades med humanitära skäl, att stoppa dödandet. Tanken är vacker, men missbrukas. Man intervenerar i strategiskt viktiga stater som Jugoslavien, Irak, Libyen och nu Syrien men inte i Rwanda och Demokratiska republiken Kongo där 4-5-6 miljoner mördats.

I Irak dödades fler av sanktionerna än av kriget. Stater där man talat om humanitära interventioner råkar ha resurser av intresse, såsom Khadaffis Libyen. Khadaffi hade i ett tal sagt att han skulle utrota "de upproriska råttorna". I arabisk politisk kultur är det nästan lika ”bra” att tala om att göra något som att göra det. Det är inte skäl att ingripa.

Humanitära skäl används alltså som legitimering för intervention. Vilka analyser görs innan man intervenerar? I Irak, Libyen och Syrien säger man sig vilja förhindra mord på det egna folket, men inte i massmordets Kongo eller Rwanda, inte heller i andra konflikter. Medias inflytande är stort. Under 2 veckor 2012 förändrades hur man skrev om Khadaffi. Före det var han Muammar Khadaffi, därefter var han "diktatorn". Han var först USA:s man, utbildad där. Sedan ändrades plötsligt relationen, liksom i Jugoslavien tidigare, då Milosevic kallades den nye Hitler, efter att han pådyvlats en påhittad utrotningsplan för kosovoalbaner. Ändå fanns i Belgrad 100 000 kosovoalbaner, som ingen rörde!

Vad göra?

Grundtes: Alla reformer måste starta och förankras i medlemsstaterna, ett nytt tänkande om en gemensam värld bortom nationalismen, imperialismen och militarismen.

Säkerhetsrådet behöver reformeras och spegla dagens värld. Problemet är att de fem ursprungliga kärnvapenstaterna har vetorätt. Ett nytt miljö- och utvecklingsråd är en idé, om vi alls ska ha något särskilt råd.

FN:s Generalförsamling: Folken skulle i direkta val kunna välja representanter i stället för att regeringarna väljer diplomater att representera.

En rådgivande folkens civilförsamling, Peoples Assembly, kunde inrättas : 1) civilsamhällets organisationer 2) 4:e världens folk 3) barn och unga 4) kultur- och fredsinstitutioner, fredsrörelser och 5) eventuellt banker, företag, m fl som rådgivande diskussionsforum, hearings, etc.

Hearings – fact-finding, att höra parterna i en konflikt. Tänk om alla civila blev lyssnade till! 99% har aldrig rört ett vapen. De som använder vapen är de som hörs. Bosniens befolkning blev inte tillfrågade. Folkomröstning har inte använts i krigszoner. Det finns dock lyckade exempel, t ex på 1920-talet, då konflikten mellan Danmark och Tyskland om gränsområdet löstes efter folkomröstning, så att Nordschleswig gick till Danmark.

FN:s medier bör bli lyssnade till i våra medier även om också materialet i FN-medierna är filtrerat, av försiktighet att inte peka ut någon medlemsstat.

FN-ambassader bör inrättas i alla medlemsstater. Vi har en ambassadör i FN men ingen FN-ambassadör i Sverige. Det kunde ge öppenhet.

Direkta val till Peoples Assembly kan anordnas via Internet. Det kan gälla också nya FN-ämbeten.

FN behöver tio gånger så stor budget, minst. USA betalar 15% av FN:s budget. Andra betalar inte vad de ska. Detta ger USA stort inflytande. En fjärdedel av världens militärutgifter skulle man kunna göra en hel del med. Varför ska FN ha en mikrobudget?

Det behövs också ett system för konflikthantering som ska ersätta våld, interventioner, ockupation och bombkampanjer. FN:s universitet i Costa Rica håller på att stängas. FN har fem försvarsforskningsinstitut men inget fredsforskningsinstitut.

Varje stat bör utveckla en FN-politik med en nedrustningsminister, kanske en FN-minister, med prioritering av FN och Stadgan som allas vårt normativa vapen. Tala om överallt vad den står för och vad som står i den. Ingen vet idag! Det är viktigt att hålla fast vid FN som ett normativt vapen. En värld utan FN blir ett helvete. FN är alla som vill fred. Komplettera sedan med andra organisationer än stater. Vi får aldrig säga att FN är meningslöst och inte stänga eller förändra FN förrän vi har en bättre organisation. FN är Sverige, FN är vi, FN är alla som vill freden.

När eller hur kan vi hoppas på att gå i den riktningen? 10-15 år fram i tiden, när USA-imperiet har gått ned och strukturella reformer av världssystemet blir möjliga, då kan det bli en bättre värld. Vi är i desperat behov av FN. USA:s imperium är större och skadligare för hela världen än Sovjetunionen någonsin var.

Fråga: Är Rysslands agerande i Syrien enligt folkrätten eftersom Ryssland är inbjudet av regeringen? Svar: Ja.

Fråga: 1954 gav Chrusjtjov bort Krim till dåvarande Sovjetstaten Ukraina. Är det enligt folkrätten rätt att ge bort en del av ett land? Svar: Vet ej. Fråga: Om det inte är rätt, att hela gåvan är illegitim, har det ju betydelse för hur man ska reagera på annekteringen av Krim. Svar: Det kan vara värt att pröva.

Fråga: Hur ser du på Jan Eliassons ställningstagande i Ukraina-konflikten?

JÖ: Jan Eliasson är proamerikansk, trevlig, charmerande. Jag vet inte om han har sagt något mot Ryssland.

JÖ om Syrien: Hafez al-Assad hade mer blod på sina händer än sonen. Bashar al-Assad. Bashar al-Assad är diktator, men en legitim sådan. Hafez al-Assad var god vän med väst liksom Saddam Hussein till att börja med. Khadaffi blev illa sedd då han proklamerade att olja skulle köpas i dinarer, något som många afrikanska stater accepterade. I Libyen fanns ingen nationalbank. Västvärlden kunde inte komma in i det libyska systemet. Syrien kommer inte att kunna sys ihop igen. När de fem kurdiska staterna vill bli en – DÅ blir det krig. Allt detta helvete pga att man tänker i nationalstater. Vad skulle det annars kunna vara? Federation? Autonomier? Från år 1648 har vi fått nationalstater. De kan inte lösa världens problem. Kanske behöver vi tänka i regioner, NGOs, civila organisationer…. Nationalismen ger upphov till krig.

Visionen – på ett annat sätt: 76 år efter 15 oktober 1940 är denna film fortfarande relevant och på sitt sätt uttryck för allt det som ligger i FN:s grundtanke – ur kriget på väg till freden.... Chaplins tal som diktator - 3 minuter

Upptecknare: Karin Utas Carlsson och makarna FriholtUpp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com