Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Libyen förstört med svensk hjälp

Kan lögnerna avslöjas, våldet stoppas och folket börja hoppas?

Referat från föreläsning av fredsforskaren och aktivisten Jörgen Johansen
i Henåns kulturhus den 4 oktober 2018

Talet ledsagades av powerpointbilder och -text.Jörgen inledde med att berätta om samtalet från Ola Friholt, som berättat att höstens tema är "från hot till hopp". Tyvärr kan dagens ämne inte inge något hopp. Händelserna i Libyen med svenskt deltagande i förödelsen inger varken hopp eller stolthet. Dessvärre kan vi medborgare inte heller yvas över den reaktion vi och våra politiska representanter levererade i samband med och efter riksdagsbeslutet.

Aktörerna i förstöringen av Libyen var Nato, Arabiska Ligan och ... Sverige! Jörgen underströk behovet av vetande, information och förståelse bakom våra ställningstaganden och reaktioner då han frågade: "Vad minns ni om Libyens historia och det senaste kriget?"BAKGRUNDENEuropeiska stater invaderade landet alltifrån 1510. Detta kan militären, som studerar historien och lär av misstagen, betydligt bättre än fredsrörelsen, som är dålig på dokumentation av sitt agerande och därför sällan idkar självkritik och lär av misstagen. Röst bland åhörarna påpekade att militären är bättre på att döda också. Ja, sa Jörgen, militären är oskicklig i det politiska spelet. De gör vad de beordras göra.Libyen var faktiskt det allra första land som bombades från luften av flygande farkoster. Det hände 1911, då Italien genomförde sitt första kolonialkrig. Dagens krig som genomfördes hundra år senare hade flera möjliga motiv. Dess revolutionsledare, överste Moammar al-Gadafi, (senare ofta skrivet Khadaffi) skapade och finansierade den afrikanska unionen (AU)
och tog initiativ till att inrätta en egen allafrikansk valuta, Gulddinaren, vilket knappast väckt jubel i USA och EU.Med hjälp av sina oljepengar stödde Gadafi flera afrikanska stater ekonomiskt och drev ett högt spel med mutor till politiker i EU för att vinna erkännande av sin "revolution i Allahs namn", som han i sin "Gröna Boken" beskrev som islamisk socialism. Han hävdar där att ett parlament förutsätter folkets frånvaro. Kommunal makt, däremot, ger mer dagisplatser och färre jetplan. Här finns likheter med den europeiska syndikalismen. Gadafi menade att parlamentet blir en legal barriär mot folket. Gadafi var populär, bl a genom yttrandet att "för folket finns bara skenet av demokrati", något som inte är helt främmande från svenska strömningar mot "nollåttor".

VÄLFÄRDSSTATEN

Libyen är till ytan mellan 3 och 4 gånger större än Sverige och har sex miljoner invånare, varav de flesta bor vid Medelhavskusten. Oljereserverna är stora och av högsta kvalité, med bl a låg svavelhalt. Med inkomsterna finansierades utöver Afrikanska Unionen bl a folkets medborgarlöner, ett inslag i landets högt utvecklade välfärdssystem. Medborgarlöner betalas till viss del ut även under dagens kaos.
FÖLJDERNA AV KRIGET

Libyen kan ses som en länk i kedjan av bombade och ockuperade oljeländer. Etniska grupperingar kring huvudstaden Tripoli och den rivaliserande storstaden Benghasi utgör huvudgrupper i det inbördeskrig som utvecklats efter Natobombningarna. Kampen om resurserna åsyftar även frigörandet av de banktillgodohavanden om många miljarder som Gadafi byggt upp i England, och som nu är frysta.

De etniska grupperna är talrika. Olika stora klaner kämpar för sina intressen. En god vän till Jörgen, bosatt i samma grannskap, Asma Khalifa, har länge kämpat för sitt hemland och kartlägger nu vid forskningsresor de väpnade klanerna. Hon räknar antalet väpnade grupper till 1458. Läget är ännu mer kaotiskt än det i Syrien.

FN FÖRVIRRAT - NATO BESLUTSAMT

Natos bombarländer 2011 anade inget om dessa inneboende motsättningar och vad man släppte loss. (Man kan jämföra resultatet av dödandet av Gadaffi med skeendet efter dödandet av Saddam Hussein i Irak.) Grunden var den bild av de väpnade motsättningarna som meddelats FNs säkerhetsråd, som trodde sig veta att Gadaffi bombade sitt eget folk och därför beslöt om ett flygförbud för libyskt flyg. Utan att respektera resolutionens avsikt bombade Nato med hjälp av svenskt spaningsflyg Libyens markstridskrafter till sammanbrott inom en vecka.

En antydan om den hemliga förhandsplaneringen ger den omständigheten att Norges statsminister Jens Stoltenberg den 29 mars formellt fattade beslutet att delta när Natoflyget redan var på väg över Europa. Det sades att "smarta vapen" skulle skona civila, men redan planens höjd vid bombfällningen var 10 000 meter, och piloterna skulle välja mål från den höjden. Norge deltog med 15 plan, som fällde 588 bomber på dessa förutsättningar, alltså urskillningslöst. Sveriges bidrag med spaning efter bombmål hade namnet "Karakal", efter namnet på ett lodjur i öknen. Styrkan bestod av 150 man, åtta JAS-plan, ett TP84-plan och ett S-100B-plan.

SVERIGE LOJALTVarför deltog Sverige? Var det tävlingen mellan flygplanstillverkarna av Typhoon, Hornet, Rafale och JAS Gripen om nya säljorder som lockade? Var det beroendet av USAs leveranser av delar till JAS som tvingade? Eller var det helt enkelt lojaliteten till Nato. Efter 11:e septemberhändelserna kunde ju USA i stort sett diktera allmän lydnad. Men man bör notera att säkerhetsrådet inte alls var enigt om flygförbudet. De tillfälliga medlemmarna Indien, Brasilien och Tyskland röstade nej. Övriga tillfälliga medlemmar: Afrikanska unionen, Kuba, Nicaragua, Venezuela och Syrien lade ner sina röster. De permanenta medlemmarna Ryssland och Kina lade också ner sina röster. Formellt ansvariga för kriget var alltså USA, England och Frankrike.

HYCKLANDE KRIGSFÖRBRYTELSER

Eftersom Nato bröt mot uppdraget att vidmakthålla flygförbudet och inledde allmänt bombkrig mot markmål var kriget olagligt. Flera arabstater anklagade Nato för krigsförbrytelser. Det känns graverande att Norge till och med tömde sitt bomblager helt och måste få hjälp av USA att fylla på det igen. Vem betalade? Likaså kan det noteras att Gadafi förgäves hade fyllt på Tony Blairs egen stiftelse med stora belopp. Inte heller lyckades Gadafi med sin finansiering av Sarkozys presidentkampanj. Sarkozy och filosofen Bernard Henri-Levy och andra argumenterade för bombningen av Libyen. Nu efteråt är dock Sarkozy åtalad för att ha tagit emot Gadafis pengar.

Hyckleriet kring massakrerna uttrycktes som hänvisning till FNs "skyldighet att beskydda" (Responsibility to Protect, eller R2P). Den åberopades dock inte i folkmordet i Ruanda, då utstationerade franska styrkor istället drogs tillbaka från landet.

MASSIVT SVENSKT STÖD

Vilka stödde i övrigt det olagliga kriget? I Norge stödde även vänstern bombningarna genom partiets kongressbeslut. Svenska regeringen Reinfeldt beslöt utan protester att delta. Endast Sverigedemokraterna röstade emot! Alla andra teg. Vad ska vi göra åt denna skamliga flathet? I riksdagsdebatten om Libyen den 1 februari 2011 uttalade Carl Bildt: "Vi måste solidariskt stödja folk som kämpar mot diktaturer!" Och han var inte ensam i Sverige. Från riksdagsläktaren protesterade dock två personer: "Hycklare! Hycklare! Säljer vapen till USA och skyddar civila!" Och idag betalar EU stora summor till Libyens formella regering för att stoppa flyktingbåtarna. De pengarna går direkt till nya vapen. Säger Sverige någonting?

LIBYEN DELAT OCH VÅLDSAMT - STOLTENBERG BELÖNAD

Libyen är idag delat mellan Tripoli och Benghasi - även flygvapnet. Majoriteten av dithörande gerillagruppper består av libyer. AlQaida, IS m fl salafistiska grupper vinner insteg och tar betalt för att avstå från att spränga oljeledningarna till exporthamnarna, eftersom de utgör källan till finansiering av fortsatt krig. Dessutom finns många checkpoints där passerande tvingas betala avgifter. Ofta tas resande som gisslan.Före Natos anfall hade 1000 till 2000 personer dödats och tio gånger fler skadats. Åtta månader senare var antalet dödade 30-50 000 plus tio gånger fler skadade. Civilbefolkningen protesterade förgäves, för målet var från dag ett att Gadafi ska bort. Yrkesmilitären var faktiskt mer kritisk till kriget än politikerna. Hillary Clintons yttrande: "Vi kom, vi såg, han dog!" avslöjar den verkliga avsikten. Asma Khalifa konstaterar att Gadaffi var bättre än västledarna.Det tycks hon ha rätt i. Folken i väst jublade över att Obama efterträdde Bush. Obama tog inga fångar som Bush i hemliga tortyrfängelser. Han dödade dem, bl a via drönarkriget. Alla USAs presidenter sedan 1945 är krigsförbrytare. Att få bort den demoniserade Gadafi var svepskälet för att förstöra landet, och det kan ha lurat övriga västledare att välkomna kriget. Som tack för hjälpen fick Stoltenberg jobbet som generalsekreterare i Nato.

ASMA KHALIFA KÄMPAR VIDARE

I dagens Libyen är social organisering omöjlig, trots att det finns ett stöd utifrån till libyska grupper som arbetar socialt. Asma är en del av detta, en rebell från början. Hon hör till Amazighfolket, vilket kolonialt kallas "berber", att jämföra med samer som kallas lappar. Hon bildade feministgrupper i opposition under Gadaffis regim och arbetade vid fronten som sjuksköterska under bombningarna. Då inbjöds hon till USAs ambassad och erbjöds pengar för att samarbeta. Hon svarade att "Ni kan behålla era pengar"... Hon förhandlar idag om avväpning av väpnade grupper, doktorerar samtidigt i Sverige och bygger återigen feministgrupper i Libyen.

Men för att återknyta till höstens tema om hopp måste man tyvärr säga att det ser mörkt ut. Frågan om det syns något ljus i tunneln kan besvaras med "ja, från ett mötande tåg!"

Italien och Frankrike har idag mest inflytande på skeendet i Libyen. Det handlar till stor del om oljan, och i det spelet är faktiskt Tripoligrupperna eniga med Benghasigrupperna. De samarbetar också för att få loss de frysta pengarna i England.

INGEN POLITISK VILJA ATT UTVÄRDERA

Det blev en del frågor och svar mot slutet av föreläsningen, bl a om flyktingarna från kriget i Libyen. Flertalet flyr till grannlandet Tunisien.

I Sverige finns ingen politisk vilja att granska insatsen i Libyen och kriget överhuvudtaget. Vi deltagare luftade vår oro över att inte hittills ha kunnat stoppa regeringars krigsplaner och engagemang. Vietnamkriget blev stoppat, men sedan? Det var faktiskt det brittiska parlamentet som hindrade väst att gå in i Syrien med fullt krig. För övrigt har högerrörelserna mest framgång...

Jörgen Johansen avslutade mötet med en maning att inte deppa utan se framåt! Sök nya idéer!

Ola Friholt antecknade


PS från antecknaren:

Vi börjar bli vana vid dödssiffror. Kan vi längre föreställa oss att samtliga invånare i en stad/kommun av Uddevallas storlek utplånas? Kan vi föreställa oss att invånarna i hela Göteborg blev skadade för akut sjukhusvård? Hur skulle vi då reagera?
Detta tyder på en allmän trötthet inför skeendet i världen, till gagn för imperialister och krigshetsare, inte minst för Natoanhängare. Hur ska en folkbildning gestaltas för att återuppväcka den slumrande energin?Allas vår Helga, som dog den 28 maj och begravdes den 8 augusti, på dagen 30 år efter hon hade köpt sin "Bergakungens sal". Vi tände ett ljus vid mötet, hade en tyst minut och så fick hon vara med oss hela kvällen.Foto: Erni Friholt

Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com