Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Sammanfattning av föredrag i kulturhuset Kajutan, Henån, den 24 april 2014

Författaren och samhällsdebattören

Birger Schlaug föreläser om och diskuterar temat Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande

- om regeringars svek och våra möjligheter att ingripa.

Arrangör: Fredsrörelsen på Orust med stöd av kommunen och SENSUS.

Birger Schlaug (BS) inleder sitt föredrag med en hänvisning till programmet Uppdrag granskning om nazistiska Svenska Motståndsrörelsen. Han belyser främlingsfientlighetens omöjlighet genom ett resonemang om vatten. VATTEN är människans gemensamma grundelement. Vatten ingår i ett globalt kretslopp, det kan drickas av en giraff i Kenya, det kan ha druckits av Jesus eller Elin Wägner, av bruna, vita och gula, kristna, judar och muslimer. Alla förenas vi genom jordens samma evigt flödande vattenmolekyler. Nazister och rasister borde följdriktigt sluta dricka vatten. Detta blir en tragikomisk dom över alla främlingsfientliga rörelser.Till skillnad från Svenska Motståndsrörelsen är Fredsrörelsen på Orust däremot välkänd i vida kretsar, säger BS och instämmer samtidigt i Ola Friholts välkomstord, som innefattar stor upprördhet över nyheterna idag, om regeringens och socialdemokraternas förslag att utrusta Jas Gripenplan med kryssningsrobotar. Vapen för försvar utvecklas till vapen för attack. BS ger exempel på svenskt intimt samarbete med NATO, t.ex. att stora arealer i Norrbotten hyrs ut som övningsfält, att det i Skåne år 2013 genomfördes en kommunikationsövning tillsammans med Nato, något som drog till sig spanande ryskt militärflyg i svenskt närområde. Sammanfattningsvis måste kapprustning upphöra, den hotar demokratin, våra barns framtid och är oerhört kostsam. USA satsar 4160 miljarder kronor. Ryssland närmar sig idag 15% av den summan. Väst måste inse den ryska doktrinen att Ukraina, Georgien, Vitryssland och Kazakstan aldrig kommer att tillåtas ingå i NATO-alliansen. Om NATO avancerar kan detta jämföras med att Ryssland skulle upprätta baser i Kanada eller Mexiko. Någon i Sverige måste stå för sans och måtta, satsa på att rädda liv. Resonemanget, säger BS, måste gälla vad det finns gott om och ont om. Det finns för få läkare, sjuksköterskor, mediciner, räddningshelikoptrar, för mycket av jaktplan, missiler. Några länder borde våga ta steget att sätta stopp, uttala entydigt att upprustning i samma spår som tidigare inte kan fortgå. Båda sidor har delaktighet i konflikten, ingen går fri.

Läsningen av Elin Wägners bok Väckarklocka, från 1941, fick Birger Schlaug att överge en redan inledd karriär som ekonom. På slutsidorna av sin bok skriver hon om kriget mot människor och kriget mot naturen.

Elin Wägner, säger BS, är en "hjältinna", förebilden för insikt om det klassiska fredsarbetets intima koppling till skydd av både människor och natur. Elin Wägner blir plattformen för kvällens föreläsning och nämnda textstyckes kärnpunkt lyder: "Soldaterna besprutar de största fienderna med kulor, lantmannen besprutar de minsta med sina kemiska lösningar... Det finns inga skadedjur... I den mån människan stört jämvikten uppträder hon själv som ett skadedjur".

Det finns, säger BS, en hyllad floskel som lyder: Alla har lika värde. Men vi tycker uppenbarligen inte så. Får alla människor lika tillgång till vatten, grunden för ett värdigt liv? BS exemplifierar från en konferens i Peking, dit han inbjudits inför OS som representant för en "miljörörelse". Frispråkighet tillåts om miljön, däremot inte om en social rörelse om mänskliga rättigheter, även om samma frågeställningar aktualiseras. En diskussion med en kinesisk politiker spetsades kraftigt till, då man berörde klimatpolitik och svensk och västerländsk statistikredovisning av bl.a. minskat koldioxidutsläpp. Orsaken till den kinesiska upprördheten var, att redovisningen inte framhöll det totalt sett omåttligt högre utsläpp, som västvärlden tillåter sig. Svensk politiker säger att vi minskat vårt koldioxidutsläpp, men räknar endast med det vi orsakar inom Sverige. Men vår enorma import, bl. a. av mat, och våra flygresor utomlands räknas inte. Korrekt vore att erkänna att vi ökar koldioxidutsläppen, f.n. 12 ton per person och år. Samtidigt förmanar vi kineserna, som ger upphov till 4 ton per person och år. Deras mål är minskning till 2 ton. (Men de är många...). Väst odlar ett hyckleri: För oss är alla inte lika mycket värda. Ärlighet är ett måste. Konflikterna kommer genom att överkonsumtion av naturresurser skapar klimatförändringar med t.ex. alltför heta områden med torka och vattenbrist som följd, vilket i sin tur orsakar folkomflyttningar och sociala problem och en grogrund för efterfrågan av starka ledare, som kan genomföra en rättvisare fördelning av resurserna. Krig mellan olika grupper blir därmed ett överhängande hot. På så sätt sammanhänger således miljö-, klimat- och krigsfaktorer. BS belyser stora motsättningar i synsätt beträffande dessa samband genom ett citat av George Bush efter 11 september: "Låt inte denna attack ändra vårt levnadsmönster, fortsätt konsumera, håll de ekonomiska hjulen igång".BS fortsätter att fördjupa förståelsen för skillnaden mellan å ena sidan begreppen "ekonomisk tillväxt", "konsumtion" och å andra sidan människors strävan efter ett "bättre liv". Politiker och ekonomisk elit driver på konsumtionssamhället. Den ekonomiska tillväxten kan inte bäras av hushållens konsumtion. Anders Borg lurar därför hushållen att låna för att öka konsumtionen. Men konsumtion besvarar inte människors behov av "ett bättre liv". Istället skulle flertalet vara gladare över ökad fritid. Men politiker idag förordar full sysselsättning och bortser från att 40-timmars arbetsvecka var behövlig och eftersträvansvärd för många decennier sedan, och då som en minskning av arbetstiden - just för ett bättre liv. Idag är alltså "arbetslinjen" felaktig, om man inte samtidigt drastiskt minskar arbetstiden. Politiker från höger till vänster saknar denna grundläggande insikt. Målet för arbetslivet skulle i så fall behöva formuleras: Köp och släng! för att kunna fortsätta tillväxten.

Vissa tider kräver svar på frågan: "Vad är ett bättre liv?" Svaret är idag: inte mer konsumtion utan mer fritid, mer kultur, etc. Att minska sin arbetstid för barnens skull kan inte vara ett hot mot samhället. Systemet idag är helt enkelt fel och skadligt för planeten och vårt liv. Ingen politiker vågar ta i detta. Man kan fråga sig varför en förändring av livsstil inte sker, särskilt i västvärlden, när kunskapen finns om följderna av en fortsatt ohämmad konsumtionstillväxt.

BS fortsätter sina reflexioner kring konsumtion och ekonomisk tillväxt ur vänster-högerperspektiv, utifrån auktoriteter inom ekonomi och politik. Förre ekonomiministern Staffan Burenstam-Linder gav i sin bok "Den rastlösa välfärdsmänniskan", en definition av hennes livssituation som "fast i ett ekonomiskt slaveri och en tillväxtmani som fördelar resurser destruktivt". Ingen av de framstående ekonomiideologerna, en Adam Smith, Edmund Burke, Karl Marx, har förordat det liv, som Burenstam-Linder kallar "den rastlösa välfärdsmänniskans". Ideologernas vision var, att den materiellt goda plattformen, således inte överkonsumtionen, sedan vi lämnat armodet bakom oss, skulle ge utrymme för "växt som människa", för en utveckling av "andlighet". Istället råder nu ett ekonomiskt ekorrhjul med en consensus i Sverige, med Anders Borg i spetsen, att 4 % tillväxt per år skulle vara optimalt. Men detta innebär att ekonomin och resursförbrukningen fördubblas var 18:e år! Detta leder oundvikligen till katastrof.

Vi måste, säger BS, få till stånd en diskussion om en ny inriktning av samhällsutvecklingen. Sverige ligger efter många andra länder i detta hänseende, och som en motreaktion initierades 2010 Nätverket Steg 3 av Nina Björk, Anders Wikman och Birger Schlaug. Nedan återges inledningstexten på nätverkets hemsida:

"Steg 3 är ett nätverk av personer som alla vill lyfta problematiken med evig tillväxt i en ändlig värld. Vi vill se ett välmående samhälle som inte är beroende av ekonomisk tillväxt för att fungera tillfredsställande och erbjuda en god välfärdsnivå. För att nå dit vill vi att:

En diskussion kring den ekonomiska tillväxtens hållbarhet på ett seriöst och bestående sätt förs upp på den politiska och mediala agendan.

BNP ersätts med andra mer kvalitativa mått på utveckling

En beredskapsplan tas fram för hur Sverige ska klara en situation av utebliven tillväxt och till och med nedväxt."

Den svenska politiska debatten saknar seriösa ideologer och strateger, menar BS. Han ställer frågan till auditoriet om vem i Sverige som är Sveriges främste ideolog. Åhörarna lämnar flera förslag, men BS avser Gunde Svan. I TV-programmet Robinson driver Gunde Svan deltagarna framåt genom ropet "skynda, skynda", just den attityd, som präglar synen på ekonomisk utveckling. Här finns ingen tid för eftertanke, endast arbetslinjen gäller, för de numera två arbetarpartierna. "Smaka på det", säger BS, och jämför med vad arbetarrörelsen från början uttryckte: "skapa fri tid". Detta är ett intellektuellt moras, för vad är det som sker? Jo, arbetsuppgifter rationaliseras bort och ändå skall vi ha 40 timmars arbetsvecka. Maxtaxan på dagis, ett av Göran Persson skötebarn, syftade till att ge föräldrarna möjlighet att arbeta mer och driva upp BNP och därmed klara en än högre konsumtionsnivå.

Var finns en konsekvent logik?

BS fortsätter att ge åhörarna exempel på den motsägelsefulla ideologin och politiken i Sverige. Bland toppskiktet och de styrande inom både politik och näringsliv finns det kunskap och medvetenhet om att den form av tillväxt, som nu råder, inte kan fortgå. Men ingen har civilkurage att gå mot strömmen. BS beskriver hur han, "besökt den lägsta intellektuella umgängesmiljön", riksdagshusets manliga bastu, men där fått erkännanden och förtroenden i form av "detta funkar inte", samhällsutvecklingen kan inte fortgå med ohämmad tillväxt. BS kan också berätta från sin kursverksamhet, seminarier om klimat och etik, för företagare, personer som t o m gråtit vid insikt om, att de deltar i den globala förödelsen men inte har något val, om de vill bevara sitt företag i konkurrensen.

Återigen, "läskunnighet och ekonomiutbildning" hejdar således inte förloppet av klimatförstöring och krigshot.

"Orkar ni lyssna mer?" frågar BS och inbjuder auditoriet till en, som han kallar det "lång resa", mellan Stockholm och Boden men samtidigt en tankeresa från jordens skapelse till idag, och vad som skett under denna färd - samt vad vi människor gör just idag med vårt arv.

För att belysa hur den ekonomiska utvecklingen och människans levnadsmönster har påverkat världen gör BS således en analogi med en tågresa, som han gjort på 110 mil upp till Boden. Avresan från Stockholm jämställdes med jordens bildande. Livet uppstod i Ockelbo. I Jörn, efter 97 mil, kom de första fiskarna och växterna. Efter 107 mil kom kräldjuren. Med 2,5 km kvar kom de första människoliknande varelserna. Och med 2,5 dm kvar nåddes vikingatiden. När 2,5 cm återstod började vi konsumera de kolatomer som ackumulerats under de tidigare milen. När 2 mm återstod på Bodens central hade vi fått ihop så mycket kolatomer att vi byggt upp dagens ekonomi. När 1 mm återstod har vi skapat förutsättningen för att hela den tidigare utvecklingen går åt pipan. Varje dygn nu föröds mark, mineraler förbrukas, arter utrotas. Vi lever i och föröder alla tidsåldrar på en gång: stenåldern (malm), bronsåldern, järnåldern, utrotning av regnskogar och djurarter. Varje dygn utrotar vi mer än 50 arter på jorden.

Det gängse sättet att mäta utveckling baseras till stor del på bruttonationalprodukten, som mäter omsättningen, inte värdet av det skapade, rikedomen. BNP växer inte av ett färdigt fint kök, men om man river det växer BNP. Världsbanken har insett, att vi mäter på fel sätt, men alternativet, som man formulerat, blir lika missvisande. I detta fall jämställs humankapital, realkapital och finansiella värden. Men det är inte utbytbart. Mark och skog kan inte jämställas med skola och sjukvård, eller att få fri tid. Och bankkontona är inget värde, bara bevis för ägande och makt."Vill vi ha det så här" frågar BS och resonerar filosofiskt om den fria viljan. Har människan en fri vilja? Hur påverkas den s.k. fria viljan? Han anger tre former av påverkan:

Tvingande regler och normer: Dessa är ärliga, tydliga och rakt på sak.

Belönande: Gör så här så får du........ Detta är manipulation.

Betingande: Kyrkans budskap, den enorma påverkan av reklam och annan marknadsföring, var aldrig nöjd, konsumera. Inom detta system förblindas vi och manipuleras.Utvecklingsoptimisterna brukar hävda att ny teknik kommer att lösa de problem och den klimatförändring, som människan orsakar. Men ny teknik räcker inte, menar BS. Nya produkter innehåller visserligen mindre material och det åtgår mindre energi för att framställa dem, men samtidigt drivs vi som förut att öka konsumtionen av varor. Utifrån synsättet om alla människors lika värde torde konsumtionsspiralen snart stiga exponentiellt. Alla utvecklingsländer vill ha del i välfärdsutvecklingen. I dessa sammanhang råder dock en s.k. "rekyleffekt". Följande citat är hämtat från webbsidan Ekonomifakta: "Rekyleffekten - energieffektiviseringens baksida. Som en del i Sveriges klimatarbete satsar regeringen 550 miljoner kronor per år på energieffektiviseringar inom till exempel industrin och offentlig sektor. Frågan är dock om energieffektiviseringar leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Det som samhället kan spara på ett håll, leder det till ökad konsumtion och mer utsläpp på ett annat håll? Denna tes kallas i klimatsammanhang för rekyleffekten."

Vi måste således tänka i nya banor, hävdar BS på nytt, inom både Miljörörelsen och Grön tillväxt. Det är lönsamt att investera i solfångare. Och vad köper vi för vinsten? Avgörande är frågan var mervärde och vinst skall investeras. Ekologiskt hållbara produkter skall ju ersätta de dåliga, inte ackumuleras ovanpå. BS bejakar viss konsumtion och lyxvaror men annan konsumtion måste då minska för att motverka tillväxtdrivande förbrukning. Tjänstesamhällets tillväxt beskrivs oftast positivt men man bör samtidigt beakta, att det i denna sektor ingår resurskrävande verksamheter såsom åkerinäring, resebyråer, reklam, etc. med sin negativa klimatpåverkan. Det handlar inte i all enkelhet om t.ex. skomakeribranchen.

En filosofisk och viktig fråga bör formuleras inom perspektivet för fredlig samexistens : "Vad är en människa?" I äldre finansplaner innehöll den inledande texten frågor om vad som är bra för människor. Men från 80-talet betraktas människor som ekonomiska varelser, som skall vara nyttiga för systemet. Vi borde istället ses som sociala, biologiska och kulturella varelser!!

BS redovisar ytterligare exempel på märkliga och felaktiga synsätt. Marknadsliberalerna menar att "marknaden löser alla problem". Ett av bevisen härför skulle då vara, att marknaden numera tillhandahåller det klorfria papperet. Sanningen är dock, att problemet med klor i naturen och klorerat papper löstes genom att politiker i ett antal kommuner gick samman och skapade en efterfrågan, ett krav på klorfritt papper. Det är viktigt att politiker går före, tänker långsiktigt och i handling visar vad man vill.

Ett ytterligare exempel på motsägelsefullheter i politikers och i medborgares tänkande gäller bestämmelser för hönsburar i Sverige. Dessa skall vara konstruerade så att hönorna får drägliga livsbetingelser. Samtidigt tillåts, inom frihandelns ramar i EU, att vi importerar ägg, som producerats billigt under icke godtagbara betingelser. BS summerar, att frihandel är handel utan regelverk. Vad vi vill ha är FRI HANDEL MED regelverk, det är något helt annat. Medvetenheten om detta måste öka.

Men efter alla negativa beskrivningar finns det ändå en positiv utveckling. BS säger att han alltid benhårt hävdat samma åsikter som idag. Förr skakade åhörarna ifrågasättande på huvudet vid hans anföranden. Nu nickar man instämmande.Frågestunden blir en andra föreläsningstimma och teman över ett brett register aktualiseras:
-om innebörd i begreppet global solidaritet,
-om hur partidisciplin leder till brist på modiga ståndpunkter och rädsla att skrämma bort väljare, (endast vänsterpartiet har radikalt tagit avstånd från vinster i välfärden),
-om kapitalism, planekonomi eller blandekonomi kan lösa klimatfrågan. (BS förespråkar blandekonomi).
-Vidare om brister i etik och moral idag ställt i relation till Adam Smiths idé
-om skammen inför Gud och grannar som vägledare i moralfrågor,
-om valrörelsens negativa sida att vädja till väljarnas egoistiska personliga vinning av ett visst partival,
-om hur att få politiker att träda fram ärligt och tydligt med sin ideologi. Ring dem! uppmanar BS.
-Vidare om den enorma information, som vi alla får och samtidigt saknar förståelse och sammanhang,
-om en fredsmarsch till Ryssland,
-om följder av produktionsskatter och arbetsgivaravgifter,
-om utflyttning av svenska företag till utlandet,
-om vådan av borttagandet av internationella spelregler som valutaregleringen,
-om den förrädiska klimatkompensationen (ett ickefungerande avlatssystem),
-om finansmannen George Soros, som förstörde svensk ekonomi men ändå nu hyllas,
-om hur optimistisk Birger Schlaug egentligen är ifråga om framtiden.

Den sistnämnda frågan är naturligtvis kontroversiell, men BS besvarar den avslutningsvis med ännu ett citat av Elin Wägners bok Väckarklocka,

"En fågel värjer sin egen bur. Det är det enda den kan göra, om den tillhör en gammal burfågelsläkt och inte vet av någon annan uppehållsort. Den öppna dörren är då inte en utgång till friheten utan ingång för katten. Fågeln har rätt i att det betyder katastrof om katten kommer in i buren, men om den fria fågelns möjligheter att klara sig utanför buren vet den ingenting".

Det som Elin Wägner uppmuntrar oss alla till, och som BS vill delge oss, det är att vi skall lämna vår bur av invanda begrepp och föreställningar. Vi skall gå ut ur vår bubbla, tänka nytt, öka vår medvetenhet och leva livet som riktiga människor.En varm applåd och också en passande uppmaning till publiken att delta i fredsrörelsens sammanträffande med Orust kommuns politiker den 12/5 kl. 19 i Kajutan. Temat är "Välkommen till samtal med politiker om nutidens krig mot naturen med klimatförändring, konflikter och flyktingar".

Vid anteckningarna Birgitta Edvinson

Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com