Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Aktuellt

2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!


Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust

Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl


2023

Nu ska vi 40-årsfira!


Söndagen den 26 mars från kl 12
Plats: Svanviks gamla skola, nära Stocken
Programmet i korthet:
12.00 Ordförande Ola hälsar välkommen och pratar lite om dagen
12.15 börjar den inbjudna kören MOTVALS att sjunga. Delar ut texter så att vi kan sjunga med... Upplägget tre sånger därefter 10 min om FRED av Tomas Magnusson, sen tre nya sånger, sen 10 min av Tomas ...
13.00 Serveras hemlagad festsoppa
13.30 Ytterligare sång + tal av Tomas. Hela sångprogrammet tar 1,5 timme
14.15 Fikapaus
14.45 Några styrelsemedlemmar talar nostalgiskt c:a 10 min/var
15.15 Tillfälle för inlägg från andra talare, som en viss Jan Ö,
Lite samtal, avslutar kl 16
16.30 börjar årsmötet. Varar någon timme

Välkommen!!! (anmälan till ernifriholt@gmail.com, tel 073-9072717)

För Fredsrörelsen på Orust

Erni Friholt
sekreterareGudrun Schyman freds- och framtidspolitiker
I osäkerhetens tid
Konsekvenser av en alltmer militariserad säkerhetssyn
Onsdagen den 8 mars 2023 kl 19 på Ellösparken

2022Jörgen Johansen, fredsforskare, konflikthanterare, talar på temat

Klimat – miljö – överlevnad – kräver fred!

Välkommen söndagen den 20 november kl 14 i Tegneby församlingshem

JAN ÖBERG, docent, chef för den oberoende Transnationella Stiftelsen för Fred och Framtidsforskning (TFF)
talar på temat:
Hur stoppa krig och lösa underliggande konflikter?
Söndagen den 30 oktober kl 19

Kyrkans hus i Henån
Fri entré för fri folkbildning.


Föreläsning nr 2 med JÖRGEN JOHANSEN har flyttats till söndagen den 20 november kl 14 i Tegneby församlingshem, vilket ligger nära Tegneby vägskäl och Tegneby kyrka. Då talar fredsforskare Jörgen Johansen på temat Klimat – miljö – överlevnad – kräver fred!

Ny lokal, ny dag, ny tid – mycket att hålla reda på! Vi hoppas innerligt att ni kan komma och visa att fredsrörelsen lever och ökar sammanhållningen.

Hösten 2022 - Hej kära fredsvänner!

Äntligen lite liv i Fredsrörelsen på Orust!

Tre möten, två föreläsningar i Henån och utdelning av Folkets fredspris på Svanvik/Stocken är nu inplanerade.

Vi har fått lokal i Kyrkans hus i Henån. Fri entré.

Möte nr 1 kommer att anordnas där söndagen den 30 oktober kl 19.

Föreläsare: JAN ÖBERG, docent, chef för den oberoende Transnationella Stiftelsen för Fred och Framtidsforskning (TFF)
Han talar på temat:
Hur stoppa krig och lösa underliggande konflikter?

Möte nr 2 söndagen den 20 november kl 14 obs! ändrat datum och lokal

Föreläsare: JÖRGEN JOHANSEN, oberoende fredsforskare och konflikt- hanterare i alla världsdelar. Publicerad på 8 språk, grundare av fredsforskning vid universitet i Norge, Turkiet, Frankrike och Kamerun
Han talar på temat:
Klimat – miljö – överlevnad – kräver fred!
Föreläsning nr 2 har flyttats till söndagen den 20 november kl 14 i Tegneby församlingshem, vilket ligger nära Tegneby vägskäl och Tegneby kyrka.

FOLKETS FREDSPRIS kommer att delas ut och firas lördagen den 3 december från kl 11 till 18

- kostnad ca 300 kronor
Lokal: gamla skolan på Svanvik, nära Stocken.
Vår pristagare är KARIN UTAS – CARLSSON, doktor i fredspedagogik och intensivt aktiv för fred sedan många år.

Anmälan senast den 28 november – men gärna mycket tidigare – till
Erni & Ola Friholt, mailadress: ernifriholt@gmail.com tel 073 907 27 17
Detaljprogram skickas ut till anmälda

Välkommen!


Tema för våren: Klimatet kräver fredlig utveckling


Ekologen & miljöaktivisten Pella Thiel:
Miljöförstöring ett hot mot världsfreden
Onsdag 27 april, Henåns kulturhus kl 19. Fri entré för fri folkbildning.
Professor em i islamologi Jan Hjärpe: Kommer Afghanistan att finnas? Historia, krig, makt, klimatkris Välkommen till föreläsning torsdagen den 7 april kl 19 på Kulturhuset i Henån
Fredsforskaren & fotokonstnären Jan Öberg: Kalla Kriget mot Kina måste upphöra – Även för Klimatet Torsdagen den 24 mars kl 19
Välkommen till Henåns Kulturhus

Läraren och fredsaktivisten Agneta Norberg - Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - kom, lyssna och debattera på Internationella kvinnodagen 8 mars kl 19

Välkommen till Henåns Kulturhus

2021

Tema för hösten: Global uppvärmning och kallt krig


Freds- och miljöaktivisten
Gudrun Schyman talar om

Fred på Jorden och fred med Jorden
kräver en annan säkerhetspolitik än militär upprustning

Torsdagen den 4 nov kl 19 på kulturhuset KAJUTAN i Henån


Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet
Business as usual eller besinning?

Torsdagen den 21 oktober kl 19 på kulturhuset KAJUTAN i Henån


Hans Linderholm, professor i geovetenskap, forskare med inriktning på Europas, Asiens och havens klimatförhållanden talar om

Klimatvariationernas samhällseffekter - Ett historiskt perspektiv

Välkommen till Kajutan på torsdag 7 oktober kl 19

2020

Tema för hösten: Global uppvärmning och kallt krig


MANDOM, MOD OCH MORSKE MÄN
Så lyder rubriken på Gudrun Schymans föredrag på Kajutan Henån
torsdagen den 29 oktober kl 19

Gudrun Schyman är en politiskt aktiv nytänkare vad gäller rättvis och jämlik samhällsutveckling.
Föredraget kommer att handla om militära myter och mycket om mänsklig säkerhet.

Välkommen till Kajutan på torsdag
Anmälan till
Erni & Ola Friholt
0304-512 15, 073 9072717


ons 14 okt
Fredsforskaren Jan Öberg
Ledande forskare för konstruktiva alternativ till destruktivt resursslöseri och militär förstörelse av livsbetingelser.
PLANETÄRT NÖDLÄGE OCH MILITÄRA ILLUSIONER - Om behovet av en global etik för hållbar utveckling.
Ni som hört Jan Öberg förut vet att han alltid tillhandahåller ett fredsjournalistiskt perspektiv. Han tittar på världen genom sina kunskapsorienterade glasögon, förser oss med djupa insikter och låter oss ta del av hans kunskaper.
Välkommen till Kulturhuset i Henån
Onsdagen den 14 oktober kl 19


ons 30 sept
Professorn i humanekologi Gunilla Almered Olsson:
OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA
Om hållbar matförsörjning och lokal delaktighet.
Föreläsaren har medverkat i flera FN- och EU-program för grundforskning och hållbar naturhushållning


På fredag den 25.9 är det dax igen för en GLOBAL MANIFESTATION FÖR KLIMATET. Fridays for Future inspirerar och uppmanar oss att visa vårt engagemang.
Vi i Fredsrörelsen på Orust har tänkt oss en samling fredagen den 25:e kl 12 framför kommunhuset i Henån. Coronan ålägger oss ju ett hänsynstagande. Vi håller alltså avstånd och håller antalet deltagare till max 50. Vi har tänkt oss ett kort tal och musik och möjlighet för de närvarande att delta på olika sätt.


Fredsforskaren, författaren och fotokonstnären JAN ÖBERG

OBS! INSTÄLLT torsdagen den 19 mars pga Covid-19 men ERSÄTTS AV FILMAD FÖRELÄSNING - inom kort på denna hemsida!

Vill du ha vederhäftiga, genomarbetade beskrivningar och kloka analyser av pågående kriser, krigs- och fredsprocesser i världen? Vänd dig med förtroende till Jan Öberg och hans TFF - "The Transnational" - Plattform för teori och praktik: tff@transnational.org eller kom till Henån den 19 mars för en lektion i fredstänkande som heter duga!

Ett flertal gånger allaredan har Jan Öberg föreslagits till Nobels fredspris... När ska det delas ut till en av de mest meriterade? 2013 uppmärksammades han dock av Fredsrörelsen på Orust som då tilldelade honom Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente.Den 5 mars - tre dagar före den internationella kvinnodagen - får vi besök av ekonomen, författaren och samhällsdebattören AGNETA STARK

Agneta Stark kommer att tala om DEN EVIGA KRISEN - om ekonomi och genus i förvandling

Minns ni bildandet av Stödstrumporna? Minns ni "Hela makten - halva lönen" från 1994, som ledde till "Varannan damernas" i Sveriges riksdag? Agneta Stark var en av upphovskvinnorna.
Så har det fortsatt. Agneta blev aktiv genusforskare, rektor vid Högskolan i Dalarna, fortsatte att skriva, ledde den populära talkshowen "Stark i P1", är i dag bl kolumnist i tidningen ETC.
Om Agneta sägs det att "Hon kan prata om ekonomi så att alla förstår".

Torsdagen den 5 mars kommer hon till Henån på Kulturhuset Kajutan, kl 19
Välkommen!

Hans Abrahamsson - Den representativa demokratins kris - mot en medskapande perspektivdemokrati
på kulturhuset i Henån
torsdagen den 27 feb kl 19 - Fri entré

Stellan Vinthagen- FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM
på kulturhuset i Henån
onsdagen den 29 jan kl 19 - Fri entré

Program våren 2020

Vårens tema: KRISEN SOM MÖJLIGHET

ons 29 jan Professorn i fredsforskning Stellan Vinthagen:
FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM
Alternativ och motstånd. Urfolk visar vägen.
tors 27 feb Docenten i freds- och utvecklingsforskning Hans Abrahamsson:
DEN REPRESENTATIVA DEMOKRATINS KRIS
Mot en medskapande perspektivdemokrati.
tors 5 mars Ekonomen, författaren och samhällsdebattören Agneta Stark:
DEN EVIGA KRISEN
Om ekonomi och genus i förvandling.
tors 19 mars Fredsforskaren, författaren och fotokonstnären Jan Öberg:
I ÖSTER STIGER DEN NYA VÄRLDEN UPP. I VÄST GÅR
DEN GAMLA NED. Hur ser framtidens fred ut?
mån 6 april Biologen, författaren och samhällsdebattören Stefan Edman och
skådespelaren och musikern Tomas von Brömssen:
ANIARA - VÅRT BLÅGRÖNA RYMDSKEPP JORDEN!
Förundran, förfäran och en appell om besinning.

Alla program i Henåns kulturhus kl 19. Fri entré. Välkomna!

2019


Stefan Edman - Klimatkampen, en rättvisefråga?
på kulturhuset i Henån
onsdagen den 13 november kl 19 - Fri entré

Pella Thiel - Naturens rättigheter, En ny relation med Jorden på kulturhuset i Henån
torsdagen den 31 oktober kl 19 - Fri entréVEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? är rubriken på Jörgen Johansens föredrag på kulturhuset i Henån onsdagen den 16 oktober kl 19

JÖRGEN JOHANSEN är fredsforskare och fredsaktivist i samma person, en ickevåldets förkämpe, en djärv antimilitarist, en fredlighetens folkbildare, hemma och i världen, en ekoaktivist - OCH utsedd till 7:e mottagare av Folkets fredspris, som delas ut den 30 november i Svanviks skola, nära Stocken på Orust.

OBS: Det går att anmäla sig redan nu till denna mycket uppskattade begivenhet!
Ring eller skriv till Erni & Ola Friholt
0304-512 15 eller 073 9072717
ernifriholt@gmail.com, ola.friholt@gmail.com

Välkommen den 16 oktober

Erni & Ola Friholt för
Fredsrörelsen på Orust

PRESSMEDDELANDE

Utmaning till demokrati

är temat för Fredsrörelsens föreläsningar denna vår.

Sist ut är professor emeritus i islamologi JAN HJÄRPE

som ställer två begrepp mot varandra:

DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI ?

Ägs folkmakt av alla eller bara av några?

 

Grundlagen säger: All offentlig makt ska utgå från folket. Vilka utgör folket?

Alla som bor i landet, eller alla som talar svenska... t ex

Det är skillnad mellan en demokrati (som respekterar minoriteternas rätt)

och en etnokrati som ger makt åt endast en etnisk grupp ...

Kom till Kajutan i Henån

torsdagen den 4 april kl 19

och ta del av Jan Hjärpes kunniga, kloka och alltid intressanta djupdykningar i samhällenas utveckling genom tiderna, fram till idag.

Skall Sverige vara en demokrati eller etnokrati?

Välkommen!

Fredsrörelsen på Orust  www.fredsrorelsen-pa-orust.se

Erni & Ola Friholt

Tel 0304 512 15 eller 073 9072717


PRESSMEDDELANDE

Torsdagen den 21 mars kl 19

kommer BIRGER SCHLAUG, miljökämpe, författare och skribent

till kulturhuset Kajutan i Henån

för att tala om GLOBALISERING - struptag eller näring för demokratin?

"Globaliseringen behöver tyglas, det är först då den kan kombineras med demokrati", skrev Birger Schlaug nyss i en ledarartikel i ETC.

Detta, och hur denna otyglade globalisering ska kunna hanteras och hur de demokratiska krafterna ska kunna frigöra de frusna, försagda själarna i de förr så starka folkrörelserna, blir ämnet för kvällen.

Välkommen!

Fredsrörelsen på Orust www.fredsrorelsen-pa-orust.se

Erni & Ola Friholt

0304-512 15 eller 073 907 27 17

 

Dessutom en påminnelse om KLIMATMANIFESTATIONEN

fredagen den 15 mars kl 12 - 13

framför kommunhuset i Henån.

Elever och lärare från Orusts skolor kommer att delta och för

övrigt välkomnas alla orustbor (bifogar uppropet)

 

STORT KLIMATUPPROP

Rädda vår framtid! Klimatet kan inte vänta!

Den senaste rapporten från FNs klimatpanel (IPCC) är en av samtidens mest genomarbetade med över 6 000 forskningsreferenser och med otvetydiga slutsatser att våra utsläpp ger upphov till pågående klimatförändringar.

Vi måste halvera världens utsläpp fram till 2030 för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vi har varken råd eller tid att inte agera.

Fredagen den 15 mars kommer det att vara STORA DEMONSTRATIONER över hela världen. Speciellt är det många skolungdomar som, inspirerade av Greta Thunberg, ger sig ut och demonstrerar utanför kommunhus och regeringsbyggnader.

Vi på Orust vill vara en del av den växande skaran av miljömedvetna och uppmanar härmed medborgarna på ön att komma till

KOMMUNHUSET I HENÅN fredagen den 15 mars kl 12 för en

KLIMATMANIFESTATION till kl 13.

Vi vill uppmana våra politiker att kraftfullt agera och att göra allt de någonsin kan för att bidra till att rädda klimatet.

Vi vill till vår kommunledning överlämna ett

Medborgarförslag

om planering för folkbildning, information och åtgärder som gynnar klimatet.

Det tog flera månader att bilda en ny regering...

Vår närmaste demokratiska instans är kommunerna!

Erni & Ola Friholt

för Fredsrörelsen på Orust

Se även var man manifesterar globalt:


PRESSMEDDELANDE

Välkommen till fredsrörelsens tredje möte denna vårtermin på temat
UTMANING TILL DEMOKRATI

Onsdagen den 6 mars kl 19 på Kulturhuset i Henån
gästas vi åter av

MAJ BRITT THEORIN
f d riksdagskvinna, FN-delegat, nedrustningsambassadör, president i IPB (International Peace Bureau),
men alltid och mer än någonsin övertygad fredsaktivist.

Hennes föredrag, två dagar före 8 mars, Internationella Kvinnodagen,
kommer att handla om
KVINNOR OCH KONFLIKTER - om kamp för demokrati och jämlikhet.

Hoppas vi ses!

För Fredsrörelsen på Orust
Erni & Ola Friholt
0304- 512 15 eller 073 - 907 27 17
Kära medlemmar och stödjare!

Välkommen till fredsrörelsens andra möte denna vårtermin på temat

UTMANING TILL DEMOKRATItorsdagen den 21 februari kl 19 kommer

ekonomen och humanekologen

KENNETH HERMELE

till kulturhuset Kajutan i HenånHan föreläser om Social hållbarhet i klimatkrisen - om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfallKenneth Hermele är lektor vid Institutionen för Globala studier, Göteborgs Universitet.

Han har länge arbetat på biståndsorganisationen Forum Syd och gett ut ett stort antal böcker, skrifter och tidningsartiklar om ekonomi och miljö."Barn har många rättigheter - dock inte rätt till en god miljö..." skriver han redan 1992 i boken Miljöfällan. Där hänvisar han till FN:s konvention om barnens rättigheter som framhåller "rätt till överlevnad och utveckling, utbildning och hälsa". Men helt bortser från att det förutsätter en jord fri från ekologisk förödelse...Greta Thunberg är en god efterföljare!Välkommen ! (Bifogar affisch. Sätt upp där du kan!)Erni & Ola Friholt

för Fredsrörelsen på Orust

073 907 27 17PS Påminnelse om årsmötet, to den 25 april kl 19 - samma lokal som

ovan


PRESSMEDDELANDE

Fredsrörelsen på Orust önskar Gott Nytt År!

Och meddelar att vi är i full gång igen med fem stycken föreläsningar från 6 februari till 4 april (bifogar hela listan). Huvudtema:

UTMANING TILL DEMOKRATI

Den 6 februari kommer poeten BENGT BERG

Han ska tala om demokratins stigar i det poetiska landskapet:

JAG GÅR DÄR JAG GICK

Vilket också är titeln på hans senaste diktbok.

Snart är han på väg till Vietnam, inbjuden av författarförbundet därstädes att delta i en stor poesifestival. För några år sedan var det Kina, och Bengt var den ende svenske poeten där!

Bengt Berg, denne klurige Värmlandspoet, så full av infall och medvetenhet.

När han fick Ferlinpriset vad det med motiveringen: "en poet med en särart som gränsar till egensinnighet".

Egensinnighet behövs nog också att fortsätta kämpa på alla fronter för freden, miljön och människorna. Bengt sitter i kommunfullmäktige i Torsby(och tidigare i riksdagen)...

"Våra barn

följer fortfarande

fjärilens fladdrande flykt

- hur länge till?"Välkommen att vara med på en kväll "i det poetiska landskapet"

För förhandsinformation v g ring BB: 070 582 76 08 , e-mail: bengt.berg@heidruns.se

Välkommen!
Erni & Ola Friholt
För Fredsrörelsen på Orust


För äldre information, se Historiskt.
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com