Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Vårens tema: Hur skapas en fredskultur. Föreläsning nr 2, Henåns kulturhus, 17 februari 2016 med Stina Oscarson

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor

Stina Oscarson är teaterchef och dramatiker. Hon börjar med att berätta att hon "väcktes" till att på allvar gå ut och arbeta för fred när hon i februari förra året ombads komma till Norrbotten för att höra vad som händer där. I maj genomfördes övningen ACE, Arctic Challenge Exercise, där nio länder samtränade sina attack- och spaningsflyg, de flesta tillhörande militäralliansen Nato. Sverige, Norge och Finland stod som värdar. Invid Finlands östra gräns tränar den ryska militären.I Norrbotten upplever man den svenska statens klassiska koloniala beteende i samernas land. Samerna har inte tillfrågats vad de tycker om krigsövningar över deras mark i kalvningstider. Lokalbefolkningen får med kort varsel flytta på sig. Sverige har inte ratificerat ILO-konventionen om urfolkens rättigheter,

Där fick jag, säger SO, höra talas om Värdlandsavtalet som skrevs under i total medieskugga just före valet 2014.

Från Försvarsdepartementet har man hävdat att det handlar om en teknisk fråga men grunden för värdlandsavtalet är att underlätta för byggandet av Nato-baser på svenskt territorium. Natodoktrinen bygger på användning av kärnvapen direkt eller för avskräckning.

SO fortsätter: Jag blev skräckslagen när jag läste avtalet och förstod vad som stod där. Regeringen säger nej till medlemskap men tar steg efter steg mot ett fullt medlemskap i Nato. Det är de berömda små stegens tyranni. Allmänhetens kunskap i de här frågorna är så liten. Nato övar krig i Arktis. Isarna smälter och Sverige är med och övar krig om resurserna. Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, säger i P1 att ACE-övningen är FN-sanktionerad! Ingen journalist säger emot honom. Ryssland är med i Säkerhetsrådet. Hur skulle Ryssland ha kunnat gå med på övningen?Vi måste slå hål på tystnaden kring det som händer. 31 näringslivstoppar skrev i DN debatt att de ville behålla det militära samarbetet med Saudiarabien. Då skrev 31 kulturarbetare om Nato och detta satte fart på debatten. Det var som att dra ur en propp. Nästan dagligen stod det något. Man framförde argument som att kulturarbetare inte skulle bry sig om säkerhetspolitiken. Det påminde om sekelskiftet när man sa "Varför ska kvinnor bry sig om politik?" Vi utsattes för dumförklaring.

Jag bad om ett samtal med Karl Engelbrektson, Sveriges nationella representant vid Europeiska unionens militärkommitté i Bryssel. Han är den som är högst ansvarig för övningarna i Sverige. Jag ville ställa frågor om militärövningarna och särskilt om ekonomi: Betalar de som övar här? Vart tar i så fall de pengarna vägen? Får lokalbefolkningen ersättning? Jag kom som ackrediterad journalist. När jag ställde frågan om ekonomin sa han att det var skillnad mellan utbildning och övning och jag frågade vad som var skillnaden. Han sa att det var som att ha sexualkunskap i skolan och att ha sex. Samma slags skillnad. Jag tappade koncepterna. Här satt jag som ackrediterad journalist och han var högst ansvarig för övningarna. Han försökte spela bort mig. Jag tänkte på sexualiseringen av kriget. Han är högst ansvarig för genusfrågor inom försvaret! Jag kände mig förnedrad. Resten av intervjun blev förstörd.

Försvarsminister Hultqvist har kallat etablerade socialdemokratiska politiker som Maj Britt Theorin och Pierre Schori för "undervegetation".

Vi behöver folkbildning. Vi kulturarbetare hade blivit nedvärderade, så jag tänkte att vårt nästa schackdrag skulle bli att vi kidnappar moderaternas och folkpartiets (nu liberalernas) idé om Natoutredning. Jag lierade mig med ett antal höga politiker och diplomater. Det skulle inte vara höger och inte vänster och det skulle vara fler män än kvinnor och inte kulturarbetare. Så de skulle inte kunna avfärda oss. Det blev bl a Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam (forskare och utredningens huvudsekreterare), Pierre Schori och Linda Åkerström, (statsvetare, ansvarig för frågor om nedrustning och vapenexport i Svenska Freds). Vi utarbetade under 9 månader utredningen "Sverige, Nato och Säkerheten".

Erik Helmerson skrev i DN att det är en lysande utredning men han kom fram till en slutsats som var motsatsen till vår. Det är ett gott betyg på att vi åtminstone lyckats med att lägga fram fakta som inte kunde motsägas. Vi har varit ense om det som står i boken, och vi har skrivit den så att den liknar en vanligt statlig utredning. I sista kapitlet som drar vi slutsatser, tar avstånd från Nato och ger förslag.

Vi ville komma ifrån smutskastningen. Båda sidor har anklagat varandra för att ljuga. Peter Hultqvist och Natoförespråkarna säger att det inte kan placeras kärnvapen på svensk mark. Vi säger att det kan det. Det krävs en inbjudan, enligt värdlandsavtalet. Men avtalet är så luddigt skrivet att en ny regering helt kan ändra på förutsättningarna.

Om vi ska vara medlemmar i Nato är också en fråga om värderingar. Jens Stoltenberg, Nato-chefen, sa nyligen vid ett Nato-toppmöte att "vi kommer att tydligt öka vårt försvar och vår avskräckning i den östra delen av vår allians för att skicka signaler att Nato kommer att svara på varje aggression mot någon av våra allierade". Och då menar han militärt svar. Är det genom avskräckning vi ska bygga vår säkerhet? Är det ens möjligt att bygga säkerhet med avskräckning? Jag tror inte det.

Världens militära utgifter är 1 800 miljarder dollar per år, 1/2 miljon i sekunden! Om världen hade blivit säkrare med hjälp av vapen skulle vi haft världsfred idag. Det som behövs är något helt annat. Enligt World Peace Index är det åtta kriterier som ger fredlig utveckling. Det är bl a starka demokratiska institutioner, yttrandefrihet, jämlik resursfördelning, god tillgång till utbildning och låg korruption. Det finns inget samband mellan höga militära utgifter och fred.

Argumenten för upprustning är desamma som när Aristofanes skrev Lysistrate för 2 000 år sedan. Jag tänker på Bertha von Suttners roman "Ned med vapnen!" som hon skrev i slutet av 1800-talet. Hon säger att det är dumt att tro att man kan rusta till fred. När någon säger det tänker hon på en liknelse: mannen som varje gång någon säger att det ska börja regna hoppar i floden för att inte bli blöt.

Det handlar också om människosyn. Martin Buber skrev "Jag tror på samtalet". Det krävs att man sätter sig in i de andras situation. Tror man inte på samtalet som konfliktlösning måste man kanske tro på våldet.

Natoutredningen innehåller en massa fakta, men hur ska man nå dem som inte läser en tjock bok? Jag frågade människor, som under det sista året ändrat sig från att vara negativa till Nato- anslutning till att bli positiva. Vad tänker de? Jag fick svaren:

Putin är farlig.

Vi har ett dåligt försvar.

Vi behöver skydda oss.Det är en berättelse som har satt sig. Den måste man slå hål på. Jag gjorde en tecknad kortfilm: "Nato på 6 minuter". Denna kan man se på YouTube (sök på "Nato på 6 minuter"). Vi får se filmen.Vad är säkrast? Medlemskap i Nato innebär att Natos gräns mot Ryssland flyttas närmare. Man måste trots allt upprätthålla dialogen. Om vi går med i Nato kan vi tvingas att gå med i krig i enlighet med Natostadgans artikel 5. Risken att dras in i krig är uppenbar. Solidaritet skulle kunna visas på flera sätt.

I värdlandsavtalet nämns inte kärnvapen. Även om man skulle få in ett undantag från att ha kärnvapen på vårt territorium så skulle det inte gälla i krigstid.

De verkliga hoten mot vår säkerhet är betydligt större än Putin. Allt hänger ihop. Komplexa frågor kräver komplexa svar. Natoutredningens text är godkänd av diplomater, och det är även filmen. Vi har haft hårda diskussioner. Vad är de starkaste argumenten för Natomedlemskap?

"Putin rustar kraftigt upp." Då ska vi komma ihåg att det är från en extremt låg nivå. Det är bortåt 1/10 av USA:s kapacitet. USA rustar också upp. Båda sidor har del i upprustningen. Detta talar man inte om.

"Sveriges försvar är dåligt." ÖB gick ut och sa att vårt försvar skyddar oss bara i en vecka. Det är en berättelse som verkligen har satt sig. Per Albin Hansson, då statsminister, sa vid utbrottet av Andra Världskriget: "Vår försvarsförmåga är god", vilket inte var sant. Sedan ökade man försvarsutgifterna vartefter till att nå upp till 3,1% av BNP som mest. Efter murens och Sovjets fall inträffade för Nato och även för svenska försvaret en identitetskris. Vad skulle man nu försvara sig emot? I Sverige var partierna överens om att inte öka försvarskostnaderna. De ligger på ungefär samma nivå i kronor räknat, drygt 40 miljarder per år. BNP har samtidigt ökat kraftigt så det blev lägre andel av BNP, till 1,2% som det är nu. Sedan har man stegvis ökat utgifterna och tar igen gapet på 5 år.

Nato har inga egna militära styrkor. Det är medlemsländerna som har styrkorna. Kravet från Nato är att medlemsländerna ska lägga 2% av BNP på försvaret. Det är för närvarande bara tre länder som gör det, men om vi blir medlemmar i Nato är det troligt att vi får göra det, eftersom våra statsfinanser är goda och därför att vi säger oss ha ett så dåligt försvar. Detta innebär nästan fördubblade utgifter från c:a 40 miljarder kr per år till 70-80 miljarder.

"Om vi blir anfallna kommer Nato och hjälper oss." Men redan i EU:s solidaritetsklausul finns ett sådant krav på ansvar för varandra.

"Om Ryssland anfaller Baltikum måste vi hjälpa till. Nato ska kunna använda Sverige i sådant fall." Vad är det bästa vi kan göra för Baltikum i ett sådant läge? Är det att bli en Natobas? Eller är det bättre att stå neutralt emellan makterna och medla? Dessutom gäller det att förebygga krig. Det gör man inte genom att öka spänningarna i Östersjöregionen, vilket ett Natomedlemskap och även ratificering av värdlandsavtalet i riksdagen nu i vår skulle innebära.

Uttrycket "Gemensam säkerhet" har nu snedvridits att betyda något annat än i Palmekommissionens rapport. Då betydde det att vi ska bygga säkerhet tillsammans med motståndaren, den potentiella fienden. Nu har uttrycket kidnappats och man talar om att bygga säkerhet tillsammans med andra, dvs våra likasinnade inom Nato. Man kan då fråga sig om vi kan kalla Natostaterna Turkiet, Polen och Ungern med deras flyktingpolitik för likasinnade.

"Vi måste vara trovärdiga i vår politik." Det är ett argument jag håller med om. Det finns dock två vägar dit, nämligen att bli medlem i Nato ELLER backa och dra oss ur samarbetet.

"Nato kommer aldrig att starta ett krig." Idag är det Obama och Putin som är världsledare. Vem vet vilka som blir det i morgon? Tänk om Trump blir USA:s president. Vi kan inte bygga vår inställning till ett Natomedlemskap på hur det ser ut idag. Säkerhetspolitiken måste vara hållbar över tid.

"Det handlar inte om kärnvapen." Jo, det handlar det om. Nato bygger sitt försvar på kärnvapen. Vi måste moraliskt ta ansvar för skrivningarna om rätten att vara först med att använda kärnvapen om vi blir medlem i Nato. Makten över kärnvapnen har i USA flyttats från kongressen till presidenten (kärnvapen, som kan starta krig på 10 minuter, har inget med demokrati att göra).

"Om vi är medlem i Nato kan vi inifrån arbeta mot kärnvapnen." Natoländerna håller ihop. Inget Natoland har skrivit under Humanitarian Pledge, där staterna förbinder sig att verka för ett internationellt förbud mot kärnvapen. Förra året utgick däremot ett Natodirektiv att inga organisationer som sysslar med motstånd mot kärnvapen får bidrag längre. Nato talar aldrig om huruvida man har kärnvapen ombord på båtar och flyg. Undantag för innehav av kärnvapen gäller inte i krig.

När Warszawapakten upplöstes efter murens fall upplöstes inte Nato som var dess motpart. Tvärtom har Nato kraftigt ökat antalet medlemsländer med 12. Varför ska vi gå med i Nato och öka spänningarna, upplåta vårt territorium för att öva och bedriva krig härifrån?

De stora hoten är inte anfall mot vårt territorium utan klimathotet och den sneda resursfördelningen. Det hänger ihop med flyktingfrågan och vapenexporten. Nato är en organisation som använder militära medel för att det är dessa de har. Det är som att använda en hammare för allting, men allt är inte en spik som ska slås i.Jag blev fast i säkerhetskontrollen i Kastrup och innehållet i min väska slogs ut. Man hittade en liten burk ekologisk banan- och blåbärsmarmelad, 125g. Den beslagtogs, När jag samlade ihop innehållet i väskan hittade jag en bok som jag brukar har med mig, nämligen Gene Sharps "From Dictatorship to Democracy". Den innehåller 198 metoder för ickevåldskamp. Den är, eller skulle kunna vara, mycket farligare än den där lilla burken marmelad.

Vi måste välja väg. Vi borde stärka FN:s mandat. FN är den starkaste institution vi har. Vi behöver damma av Inga Thorssons utredning från 1984, den som handlar om omställning från militär till civil industri.

Frågestund

SO: Vi har lämnat neutralitet och alliansfrihet. Vi kan inte vara alliansfria när vi är med i EU. Solidaritetsklausulen i EU är visserligen inte juridiskt bindande men handlar om att medlemsstaterna, också Sverige, ska kunna ge och ta emot militärt stöd.

Natoutredningen föreslår en del andra saker: Fattigdomsbekämpning, samarbete såsom handel, utbildning. Vi listar en hel rad av åtgärder. Tyvärr håller vårt samhälle isär frågor som hänger ihop. Frågan om tillväxten t ex - är en fråga om hela samhällssystemet som måste reformeras. Det är ett jättearbete som ingen vågar ta i. De stora problem mänskligheten står inför är globala. Det blir en tävling mellan länderna då vi exporterar våra miljöproblem till Kina...

Vad göra nu?

SO: Skriv brev till Stefan Löfvén och Margot Wallström. Skriv frågor och begär svar. Sådant stressar. När många skriver upplever de detta som en folkstorm. Dela filmen "Nato på 6 minuter". Finns på YouTube och har delats över 10 000 gånger. Inom Socialdemokraterna och inom Miljöpartiet finns sprickor. Alla är inte för värdlandsavtalet.Publiken: Du sa att vi gick vilse den 11 september 2001. Vart tog vi vägen?

SO: Det som hände i "Kriget mot terrorismen" bryter mot FN-stadgan. Idén att kriga i förebyggande syfte är något nytt.

Publiken: Det är enorma marknadskrafter. Vad har du för tankar om vinstpolitiken?

SO: Reservofficeren Sigrid Aliki, som jobbat för Nato sa att alla vet att Ryssland inte är det stora hotet. Vi rustar mot flyktingar och fattigdom! Nato används mot flyktingar. Vi rustar mot de fattiga för att få behålla den globala ojämlikheten! De fattiga kommer att kräva sina rättigheter. Den kovändning som hänt i Sverige över en natt vad gäller flyktingmottagande är skrämmande.

Fråga: När beslutas om värdlandsavtalet i riksdagen?

SO: Den 22 mars läggs propositionen för riksdagen. Sedan behandlas den i utskotten och kommer tillbaka för riksdagsbeslut den 25 maj. Nu försöker man med förbehåll i avtalet för att tillmötesgå folk som vill veta var Natobaserna ska finnas och vill ha förbehåll mot kärnvapen på svenskt territorium i fred och i krig.

Publiken: Arbetet mot värdlandsavtalet får inte få en vänsterstämpel. Det är en fråga för alla partier. Partierna får ej ta över och se till partiets nytta.

SO: Det är nödvändigt att skära genom partipolitiken. Det får inte vara en partipolitisk fråga. I TV sa arméchefen: "Vi kommer att ligga i krig om 2-3 år. "Hur kan något sådant sägas utan att den intervjuande journalisten reagerar och "går i taket"?

Publiken: Propagandan för oss in i Nato.

SO: Vi har blivit så bedövade av nyhetsbruset att vi har svårt att urskilja ut vad som är viktigt. Vi är avtrubbade. Trösklarna för reaktion höjs hela tiden. Man måste välja aktivt om man ska kunna gå på djupet.

Fråga: Finns återremiss-möjligheten i riksdagen som den gör i kommunfullmäktige?

SO: Jag ska undersöka frågan. Man måste utvärdera erfarenheterna från Afghanistan och Libyen innan man går vidare med frågan om Natomedlemskap.

Ola: 1999 utsträckte Nato sina aktiviteter till hela världen. Det är inte längre någon försvarsallians.

SO: Det är en politisk allians för militärt samarbete, det är t o m en kärnvapenallians.

Erni: Vi har varit med och gått en fredsmarsch till Minsk. Det kan vi göra om och bjuda in kvinnor. Bygga fred mellan folken. Alva Myrdal sa: Det är min orubbliga övertygelse att det är mellan folken vi måste bygga fred.

Erni: Vi kommer att läsa upp 8 mars-manifestet den 8 mars. Välkomna till kulturhuset Kajutan i Henån på Orust då! Klockan 19.00.

Ola: Tag för vana att använda t ex lördag förmiddag att skriva vykort till försvarsministern och andra olika potentater!

Stina avslutar med att läsa dikten "Tala" av Helga Henschen.TALA
Tala

du som ännu har läppar
tala

tala med grannarna i farstun
tala med folk på gatan
och i tunnelbanan

den som ännu har öron han höre

skriv ord på papper
på väggar och plakat
bär orden genom staden
högt över huvudet
så alla kan se
dela ut flygblad
om frihet, motstånd, människovärde
fred solidaritet

låt orden flyga som svalor
till fjärran land
vägledda av stjärnorna
som fåglar med gröna blad i näbben
till våra systrar och bröder
i världens fängelser
de som inte kunde tiga

tala

du som ännu har läppar

ord kan bli solar
ord kan bli floder
ord kan öppna portar
och bygga broar
ord kan störta tyranner
om tillräckligt många
av oss
beväpnar sig med ord

tala tala

det är vår skyldighet
mot dem som talade
medan de ännu hade läppar

© copyright Helga Henschen. All Ri

Stina Oscarsons tal den 14 februari i Malmö (rubrik: Vad betyder Värdlandsavtalet och Nato för Sveriges säkerhet?") finns på länken https://youtu.be/pCzi3qztzTkMan kan där också finna Maj Britt Theorins tal vid samma tillfälle.Referat av Karin Utas Carlsson

Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com