Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Nobelseminariet på Orust den 7 december 2013 hos Fredsrörelsen på Orust

Föredrag av fredsaktivisten och f d ordföranden i International Peace Bureau (IPB) Tomas Magnusson

Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar

- om Nobelstiftelsens svek och ansvar för fredspriset
Bara genom att blunda
kan vi tro att fred råder
och att frihet finns.
Bara genom att inte blunda
kan vi se till att fred
kommer att råda och att frihet
kommer att finnas.
        Det finns en nödvändig sorts
galenskap: Att tro att just du
kan förändra världen.
Galenskap som gränsar till genialitet
och samtidigt är enklaste
vardagsklokhet:
Du kan det och du gör det

Dikt av författaren Bernt Rosengren, inget poetiskt mästerverk, men en kär inspiration

-När jag berättar för unga människor att jag satt i fängelse en månad för vapenvägran 1972, så har jag svårt att bli trodd – det låter som en omöjlig händelse i en avlägsen tid.

Den här berättelsen är en förklaring till varför jag nu engagerar mig för Nobels fredspris.

Tomas tänker tillbaka på det där ungdomsbeslutet, som ledde fram till den där månaden i fängelse, och fick en livserfarenhet som han svårligen hade kunnat skaffa någon annanstans. Hans rumskamrater var dels en man som avtjänade sina sista månader av ett långt fängelsestraff för mord, dels en som satt inne för rattfylleri. Han arbetade i skogen med en person som satt inne för anstiftan till mordbrand. Alla blev goda kamrater under den månaden.

Utredaren av Tomas´ ansökan om vapenfri tjänst gjorde sitt jobb och avstyrkte. Han var väl en sådan person som rubriken beskriver: Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar.

Han skrev bl a i sin utredning ”att Magnusson inte tycks ha tänkt igenom de frågeställningar som man måste ställa sig i ett sådant här sammanhang”

Och Tomas samhällskunskapslärare, Sten Persson, som blev uppringd av utredaren som referens, berättade att Tomas varit frånvarande när klassen besökte regementet i Uddevalla, så det var nog något politiskt bakom hans vapenvägran…

Och det var det nog i den meningen att Tomas organiserat operation dagsverke – pengar till svältens och inbördeskrigets offer i Biafra.

 

Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar.

Tomas föräldrar var naturligtvis ledsna att sonen satt i fängelse. Men det gick över när föräldrarna kom på besök första söndagen på den öppna anstalten, utan murar och staket, för då sa pappan: ”På ett sådant här ställe skulle man nog kunna trivas”.

Men även om det var en öppen anstalt utan murar och staket, stämmer ändå det som Henri David Thoreaus skrev i boken ”Civil olydnad”:


"En gång sattes jag i fängelse för en natt
och då jag stod och betraktade väggarna av solid sten,
två eller tre fot tjocka,
dörren av trä och järn, en fot tjock,
kunde jag inte undgå att slås av dumheten
hos en institution som behandlade mej
som om jag bestod av kött och blod och ben
som kunde spärras in."

Från början tänkte Tomas att detta inte fick sluta bara med ett personligt beslut. Det måste innebära något mer, en påverkan av det samhället som ville lära unga oskyldiga gossar att döda på kommando och såg vägrare som enbart kött, blod och ben som kunde spärras in.

Så hamnade Tomas i fredsrörelsen, i Svenska Freds- och Skiljedomsförenigen. Han steg snabbt i graderna. Han hade vägrat värnplikt för att slippa lära sig hantera vapen, men i fredsrörelsen fick han ändå ägna oändliga timmar och möten åt att diskutera vapen, kiloton och megaton, tala om taktiska och strategiska vapen och lära sig namnen på de skjutvapen han inte ville bära. Nyligen var han i Kiruna på konferens om hur samma satelliter som hjälper taxichaufförer att hitta en gatuadress också används för att styra förarlösa bombplan mot en pakistansk eller afghansk by.

Inte visste han, då han satt i diskussion om vapenfri tjänst, att han skulle komma att ägna så många möten och lästimmar åt de vapen han ville ta avstånd från en gång för alla. Men problemet är ju just detta att alltför få säger ifrån, alltför många blir medlöpare till makten.

De här dagarna tänker vi alla på Nelson Mandela som den främste. Vi kan lätt bli överväldigade, när vi tänker på hans insats. Alla år i fängelse… Men även om vi är små människor, behöver vi inte vara tysta. Av var och en efter förmåga, heter det ju…

Trots att Tomas vägrade vapen hade han aldrig haft svårt för militärer och håller inte med om vad Albert Einstein skrev om militären:

I detta sammanhang kan jag inte låta bli att tala om hjordväsendets värsta utväxt, militären, som jag hatar. Den som kan marschera i ordnat led i takt efter musik har mitt förakt. Sin stora hjärna har han fått av misstag, han skulle gott kunna reda sig med ryggmärgen. Denna civilisationens skamfläck borde man snarast möjligt utplåna. Heroism på kommando, meningsläsa våldshandlingar, äcklig fosterländskhet, jag hatar dem intensivt.”

Ja, Albert Einstein har rätt i princip. Men allt är ju relativt.

Och även om militärer generellt är maktens medlöpare som föraktar fredens förkämpar, så ser Tomas undantag och berättar om tre militärer som han lärt känna och uppskattat.

Den förste var kapten Jonsson. Han reste runt i skolor på 1970-tlet, när skolorna ville ha någon som talade om kärnvapen. Tomas reste också runt i skolorna då och talade om kärnvapen, och ibland träffades de i samma klassrum. Tomas tyckte oftast att han vann argumentationen. När skolorna ringde, och sa att de också ville bjuda in en militär, då brukade han rekommendera kapten Jonsson, som i sin tur rekommenderade Tomas.

Den andre militären heter kapten Görsjö, chef för den svenska bataljonen i staden Tuzla i Bosnien. Året var 1995, kriget pågick fortfarande, och Tomas skulle resa till en konferens i Tuzla. Hans yngsta dotter var sex år, han hade lite utlandserfarenhet och blev skraj. Han talade med ”Kvinna till kvinna” i Bosnien och fick veta att det var helt ofarligt att åka dit. Han ringde vidare till den svenska bataljonen i Tuzla, och fick prata med kapten Görsjö. Denne gav sig tid och beskrev situationen i både svarta och vita färger. Sa inte att det var ofarligt, men skrämdes inte heller. ”Den största risken att skadas eller dödas”, sa han, ”är i trafiken”. Det avgörande, ett år innan Dayton-avtalet, var att kapten Görsjö sa till Tomas at militären gjort sitt och att det civila samhället måste ta över och bygga fred och demokrati i Bosnien. Tomas åkte 15 – 20 gånger till Bosnien under och efter kriget, lika ofta till krigets Somalia och tre gånger till Irak. Sen dess har han ofta tänkt på kapten Görsjö och pratat med honom.

Den tredje militären Tomas nämner träffade han i Brunnsparken i Göteborg förra året, när han tillsammans med några aktivister delade ut IKFF:s d om ”skärgårdskriget”. En man dröjde lite på stegen och tog först inte emot flygblad, utan sa : ”Vad skulle du säga om jag berättar att jag är militär?” Tomas förmodade att han inte heller tyckte om der som planeras i Göteborgs södra skärgård, med starkt ökade tider för övningar, inbjudning av utländska trupper att öva osv. Du har helt rätt”, sa han. De samtalade en bra stund. Han var inte pacifist, men höll med om det felaktiga i att bjuda in Nato och utländska militärer att öva i den svenska skärgården, och göra övningstid till en svensk handelsvara. Han tyckte också att det var helt fel att militären ansökte om att få öva med giftig blyammunition, och att utländsk militär skulle skjuta med bly i våra fiske- och badvatten. Denne vänlige militär sa att man utan problem kan öva med helt andra kulor.

Tomas nämnde ännu en militär. Då han skulle vägra militärtjänst skulle man vägra första bästa order. Man blev hemskickad och senare dömd till en månads fängelse. Tomas åkte alltså till Skövde, gick till regementet och sa till vakten att han tänkte vägra. Hur skulle de hantera det? Han slussades snabbt undan från de andra ungdomarna, för att ingen skulle smittas på platsen. Den officer som tog hand om Tomas var mycket vänlig, han hette också Magnusson, och han frågade om han kunde kryssa för på blanketten vilka skäl Tomas hade att vägra: ”Var det religiösa eller estetiska skäl?”

Det var ju ingen lätt fråga. Tomas hade tänkt ange etiska skäl. Men estetiska skäl?? Efter en stunds tvekan sa han att det var lite av båda delarna!

Tänka sig! Vägra vapen av estetiska skäl!

Tomas var mycket glad att få jobba med Fredrik Heffermehl om Nobels fredspris även i fortsättningen. I maj månad invigde International Peace Bureau utställningen Making Peace på Nobelmuseet i Stockholm. Det var mycket folk där, bland andra Nobelstiftelsens direktör Lars Heikensten. Tomas hade just undertecknat Internationella fredsbyråns brev till Nobelstiftelsen medkravet att Nobelpriset till EU inte skulle betalas ut, eftersom det stred mot Nobels vilja.

Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar, tänkte Tomas, men det skadar ju inte att presentera sig! Heikensten satte sig med några vänner, beställde vin och pratade. Timmarna gick, och vid midnatt gick Heikensten mot utgången. Tomas fångade upp honom och presenterade sig. Heikensten var salongsberusad och vänlig. Han ansåg att en del fredspriser varit väl vidlyftiga, och han kom ihåg skrivelsen om att priset till EU skulle stoppas. Men det skulle vara omöjligt för stiftelsen att ingripa mot ett pris som beslutats i en kommitté, det skulle bli världens skandal! Därför hade stiftelsen skrivit till kammarkollegiet och begärt att Nobelstiftelsen skulle ställas över lagen och inte stå under länsstyrelsens tillsyn!

Skrivelsen från stiftelsen till kammarkollegiet är ett indirekt erkännande av kritiken. Stiftelsens mäktiga män är rädda att bli skyldiga att återbetala felaktigt utdelade pris. Man erkänner indirekt att man faktiskt inte följt Nobels testamente, när militarister och upprustningsivrare utsetts till ”fredsförfäktare”. Den hemlighållna skrivelsen blev alltså känd via en lummig stiftelsedirektör, på utställningen Making peace – att skapa fred!

Det finns en annan väldigt intressant person som Fredrik och Tomas haft kontakt med. Han heter Mikael Wiman och sitter på länsstyrelsen i Stockholm. Kontakter med honom har givit vid handen att han egentigen sympatiserar med kravet att ”ta tillbaka Nobelpriset”, reclaim the Nobel Peace Prize!

I länsstyrelsens skrivelser står det klart att stiftelsens styrelse i Stockholm är ansvarig för att Nobels testamente efterlevs när Nobelpriset utdelas, inte den kommitté i Norge som utser nobelpristagare. Men detta är inlindat i byråkratiska formuleringar som gör att media inte orkar läsa och skriva. Och i mars 2012 gjorde länsstyrelsen en pressrelease om sitt eget utlåtande, som ger en helt annan bild. Det finns dock skäl att tro att Mikael Wiman håller med kritikerna men får tona ner sina skrivningar. Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar!

Under det senaste samtalet Tomas hade med Wiman sa denne att ”vi gör inte mer nu, om du vill ha ett annat svar får du stämma oss”. Först lät det negativt, men vid närmare eftertanke kan det tolkas som en tydlig rekommendation från hans sida: Om ni för saken till en rättegång kommer ni att få rätt, för då kommer länsstyrelse att tvingas att tala ur skägget. Då kan fakta inte döljas i byråkratiska krångligheter.

Och det arbetet har redan påbörjats. En advokat i Stockholm arbetar med detta. Nu ska de pengar samlas som behövs, och saken drivas till sin spets. Fredens förkämpar, fredsförfäktarna, ska ta tillbaka sitt fredspris. Eller hur?

 

Slutligen följde en klargörande frågesport:

Fråga 1: Om den norska nobelkommittén sju år i rad utser fredspristagare som är bortom syftet med priset, och åttonde året närmar sig nedrustnings- och vapenkontrollvillkoret

1. Är det då en tillfällig lyckträff?

2. Eller beror det på att man inser att kritiken varit riktig?

 

Fråga 2: Om fredsaktivister skapar publicitet kring kravet på Nobelstiftelsens styrelse i Stockolm att stoppa utbetalning av priset till EU, och stiftelsen tre månader senare försöker få undantag från lagen som säger att stiftelser i Sverige ska stå under länsstyrelsens kontroll

1. Är detta då en tillfällighet utan betydelse?

2. Eller inser Nobelstiftelsen att kritiken är riktig och är rädd att bli återbetalningsskyldig?

 

Fråga 3: Om ni svarar med alternativ 2 på både första och andra frågan, att stiftelsens agerande innebär att man inser att kritiken varit riktig – vad innebär då detta?

1. Ska vi blunda och låtsas om att fred råder och att frihet finns?

2. Eller ska vi inte blunda utan agera för att fred och frihet ska finnas?

 

Vinsten i den här jultävlingen är att vi alla fått resa till Orust en decemberlördag i nådens år 1013

 

Tack alla för att ni lyssnade!

 

Referat av Ola Friholt

Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2023

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivel

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad feb 2023)Program Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com