Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Sammanfattning av föredrag i kulturhuset Kajutan, Henån, den 23 oktober, 2014,

Inför FN-dagen: "Sverige från fredsdrömmar till NATO-svärmeri"

Politikern, författaren och diplomaten Pierre Schori talar utifrån sin bok "Minnet och elden" om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Arr.: Fredsrörelsen på Orust med stöd av Orust kommun och studieförbundet SENSUS.Pierre Schori (PS) inleder sitt anförande med att betona den påverkan, som vissa tidiga upplevelser haft på hans politiska engagemang och arbete. Memoarbokens titel (Minnet och elden) bär vittnesmål om just detta. Varje kapitel inleds med ett minnets eld, som sedan för ut i det internationella politiska arbetet. Ur bokens första kapitel delger PS åhörarna två outplånliga minnesbilder från 1945, då han var 6 år. Den första scenbilden är en himmel mot väster, starkt upplyst av ett eldsken med dova krevader i bakgrunden. PS beskådar händelsen tillsammans med sin mamma och allt syns från ett fönster med svarta mörkläggningsgardiner. Detta visar sig vara en bombattack av Royal Air Force mot Gestapos högkvarter i Shell-huset i Köpenhamn.

Det andra minnet är också från 1945, då PS med fasa mötte de människor, som kom till Malmö med de vita bussarna och inkvarterades bl.a. på familjens hotell Norrvalla. "Jag minns hur mamma bäddade ner utmärglade människor t o m i våra badkar på hotellet". Vid en tågresa till farfadern i Schweiz gavs en ung PS skrämmande upplevelser av ett efterkrigseuropa med svältande människor och sönderbombade städer. Ytterligare faktorer, som påverkat PS redan som ung var en resa till USA som mässpojke på Johnsonbåten M/S Portland. Jazzen och moderna amerikanska författare hade sedan länge utövat en lockelse, men de nya erfarenheterna ifråga om sociala och politiska förhållanden i detta land öppnade hans ögon.

Detsamma gällde Mellanöstern och särskilt Palestina-Israel-konflikten. PS ägnar denna komplexa och fortgående konflikt stor uppmärksamhet och ger många vägledande exempel. Han berättar t.ex. händelsen med 800 judiska kvinnor, vilka med båt skulle färdas från Trelleborg till sitt nya hemland i Palestina 1947 men som besköts av protektoratförvaltaren England vid angöringen av Haifa. Jämförelsen "Ship to Haifa", innan Israel fanns, ligger nära till hands med nutida "Ship to Gaza", men med omvända roller. Som internationell sekreterare 1968 ger PS en association till en annan diplomat, som yttrat till Golda Meir att "Israels framtid sammanhänger med ett erkännande också av det palestinska folkets rättigheter". Denne diplomat avskedades. "Lösningen är enkel" säger PS med eftertryck, "såvida den politiska viljan finns, nu som då. Ekvationen mark mot fred är glasklar!"

PS uppehåller sig fortsatt kring Israels ockupation av Palestina och påminner t.ex. om den sköra men ändå påtagliga fredsprocess, som inleddes i början av 90-talet, då Nobels fredspris tilldelades Yitzak Rabin, Yassir Arafat och Shimon Peres. Dock, året därpå 1995, mördades Rabin av sina egna, judiska extremister. "Att isolera fienden stjälper fredsprocesser", säger PS. Palme och Kreisky bröt isoleringen och förmådde Arafat att erkänna Israel. Sten Anderssons samtal med PLO är en förebild för att motsvarande samtal bör ske med Hamas idag och samma är aktuellt i förhållande till Ryssland, samtal med Putin måste upprätthållas för att undgå återgång till kalla krigets låsningar.

Det fanns under kalla kriget två förhärskande synsätt. Reagans s k bleederskola, att kapprusta för att förblöda fienden. Ryssland skulle förlora maktkampen genom att inte hålla jämna steg med USA i kapprustningen.

Det andra synsättet var, som beskrivits tidigare, samtal, överenskommelser, giva och taga, förhandla. Willy Brandts östpolitik förespråkade denna linje med handel och dialog. Han är en av PS förebilder. Han erhöll Nobels fredspris 1971 men hade ändå benämnts "landsförrädare", inom ramen för sin östpolitik. 1970 hade han för Västtysklands räkning erkänt den gamla Oder-Neisse gränsen mellan Polen och östra Tyskland. Han visade också respekt med symbolhandlingen att i Warszawa knäböja inför monumentet över den etniska rensningen av gettot.

Palmes nedrustningsinitiativ: "Gemensam säkerhet: ömsesidigt, balanserat, kontrollerat" är den sammanfattande lärdomen, som PS framför såsom enda vägen till hållbar fred, fred tillsammans med fienden. PS hänvisar till en summering, som han gör i sin bok: "Om inte östpolitik funnits i väst, hade väst(-politik) aldrig funnits i öst". Hänvisning sker till Michail Gorbatjovs mod "att gå vidare i sin öppenhet" som följd också av en försäkran, som lämnades från västs sida att inte låta Nato expandera österut - ett löfte som senare inte visat sig bli respekterat.PS fortsätter att exemplifiera temat "dialog-samtal för en hållbar fred" med utgångspunkt i kapitlet "Palme, Kissinger och Castro". I centrum står det omfattande dialogarbete, som utförts av Olof Palme, i samverkan med PS själv, som handlat både om fascismens och kommunismens roll i Europa och i USA och USAs skräck för kommunismens utbredning. Tidevarvet präglades av Vietnamkriget, diktaturers fall i västra Europa och i Sydamerika samt relationen mellan Cuba och USA. PS, som säger sig i boken avslöja tidigare icke publicerat material, berättar ingående om de många kontakter, som han själv och Olof Palme hade dels med Henry Kissinger, dels med Fidel Castro med ett nästan uppnått mål att de båda statsmännen skulle mötas öga mot öga. Även om detta mål aldrig uppnåddes understryker PS ändå samtalens positiva inverkan på Henry Kissinger. Han kunde till slut övertygas om att såväl den spanska befrielsen från Franco som den portugisiska från Salazar inte skulle ses som ett hot utan som en möjlighet och att kommunisternas mål inte var att ta över herraväldet över USAs domäner och intresseområden. Man lyckades påverka Castro att släppa två amerikanska politiska fångar.

PS betonar också betydelsen av att det, i den globala politiken, finns självständiga, oberoende aktörer, som Olof Palme, som är fria att tala med båda de polariserade sidorna i en konflikt. Många länder är uppbundna av lojaliteter till USA inom NATO, vilket betraktas som viktigare än solidaritet med drabbade länder. Många länder avstod från att kritisera USA för Vietnamkriget (vilket Palme rakryggad gjorde) och för den illegala invasionen i Irak 2003. Många länder tvingades skriva på ett lojalitetsdokument, i vilket man försäkrade sitt stöd till USA. Danmark sände en ubåt!

Även om USA f.n. har en president, som i någon mån skiljer sig från föregångarna Bush, utgör detta ingen garanti, att inte en republikan kommer fram med liknande värderingar. Barak Obama har inte lyckats förändra lika mycket som han förutskickade i sin valkampanj, Guantanamobasen nämns som ett exempel. Snowden-avslöjandena visar vad som pågår i det fördolda. USA, Storbritannien och Kanada utgör kärnan i det globala avlyssningssystemet. NSA stödde Israels bombningar av Gaza med måldata byggda på avlyssning.PS redovisar sin kritiska syn på NATO som organisation genom att definiera, som han kallar det, "tre katastrofala misslyckanden":
  1. Afghanistan - Inget av de uppsatta målen har uppnåtts. Situationen är värre än någonsin, Talibanerna växer sig allt starkare, krigsherrar likaså. Korruptionen florerar. Även Sverige deltog till en kostnad av tio miljarder och flera stupade. Journalisten Nils Horner blev mördad.
  2. Libyen - Det fanns en militär strategi men ingen politik. Libyen är ett laglöst land. Vapenförråd plundras, jihadister sprider vapen i hela norra Afrika. Just så som man rekommenderat libyerna att göra sig kvitt Khadaffi. I Sverige diskuterades vilken insats Sverige skulle göra i den konflikten. Ett fältsjukhus, så som Sverige bidrog med under Korea-kriget, hade varit en god humanitär insats, etablerat på tunisiska sidan t.ex. Tacksamhet för det ännu fungerande fältsjukhuset i Sydkorea manifesterar sig fortfarande i detta land.
  3. Ukraina - Denna kris avslöjar västmakternas oförmåga till analys av situationen. Sveriges Natoambassadör vittnade om Natos "totala överraskning" inför händelseutvecklingen, ett underkännande av underrättelseorganisationerna.


Som avslutning på kvällens anförande utgår PS från sista kapitlet i sin bok, "Tillbaka till framtiden?" med underrubriken "Den eviga frågan: Varför krig?" PS understryker ånyo sitt budskap om samtalet som bas för hållbar fred genom att hänvisa till tre fredsvänners erhållna nobelpriser 1921, Hjalmar Branting, Anatole France och Albert Einstein. Dessa tre storslagna personer försökte analysera orsakerna bakom individens och nationernas hänfallenhet till våld och krig. Branting framhöll att det i Nobels testamente sägs, att fredspriset bör tillfalla män eller kvinnor, som sökt verka för "folkens förbrödring, för avskaffande eller minskning av de stående härarna och för åstadkommande av fredskongresser". Allt byggt på Bertha von Suttners brev till Alfred Nobel. Där finns också tankar på sanktioner mot fredsbrytare genom världens samlade makt, ett FN.

PS berättar vidare om den betydelsefulla brevväxlingen, som skedde under några månader 1932 mellan två av 1900-talets främsta tänkare, Sigmund Freud och Albert Einstein, benämnd "Varför krig? En brevväxling". Brevsamtalens innehåll pendlar mellan ytterligheter, allt från politisk förståelse för krigshandlingar, om eliters makthunger, kamp om pengar och vapen, om former för undervisning och folkmakt, om stora religiösa organisationers inflytande och makt, liksom frågan om bestående fred kan nås endast genom att kunna uppge nationell suveränitet. Denna förutsättning kan troligen aldrig uppnås. Ingen nation skänker bort land. Det är erövring som gäller. Andra ytterligheten, som fångas i frågan till Freud: "Vad pågår inne i människans huvud?" Denna dimension är delad mellan Eros och Thanatos - kärlek och dödslängtan - kampen mellan kärleksdriften och människans primitiva, egoistiska drifter, att få makt och inflytande, om människans inre hat och destruktivitet. Motkraften är att ständig uppmuntra till "folkets förbrödring", underbyggd av kulturyttringar. För att garantera detta måste stater dela med sig av makt till en högre instans, inrätta övergripande organ och domstolar för sanktionsrätt, för global respekt och internationell säkerhet. Hur måste FN och EU idag reformeras. Hur ge den inrättade brottsdomstolen auktoritet?

Brevväxlingen var avsedd att spridas som ett upplysningsdokument i Tyskland men beslagtogs av Hitler. Både Albert Einstein och Sigmund Freud "förfäras över bristen på framsteg" och över den krigiska grundproblematiken. Freud tvingades lämna Österrike efter Hitlers annektering 1938. När hans verk brändes på nazisternas bokbål kommenterade han sarkastiskt: "Vi gör verkligen framsteg. På medeltiden skulle man ha bränt mig, nu nöjer man sig med att bränna mina böcker." PS själv summerar dock sitt anförande med orden "politiken och världen KAN förändras med uthållighet och vilja". Han citerar i sammanhanget Milan Kundera: "Människans kamp mot makten är minnets kamp mot glömskan, att minnas är en fredshandling".Till sist ger PS också några summerande kommentarer kring den aktuella utbåtskrisen. Han menar att den nuvarande incidenten måste ses i ljuset av de tidigare påstådda kränkningarna.

I samband med de tidigare kränkningarna ansågs det att det var mini-ubåtar, som var inne på svenskt vatten och att de var försedda med någon form av larvfötter, eftersom marinen ansåg att man sett sådana avtryck på sjöbotten. PS refererar till ett möte han hade med bl.a. Kissinger 1983 då dessa frågor diskuterades. Kissinger medgav att USA hade miniubåtar, men de användes enbart för forskning. Han framhöll likaså att det var svårt att se ett verkligt motiv för Sovjet att skicka ubåtar till svenska skärgården.

De tidigare påstådda kränkningarna har granskats av tre utredningar. Den första, ledd av Sven Andersson, sammanfattade att det fanns skäl att misstänka Sovjet och ledde till en protestnot. Denna utredning jämförde PS med en schweizerost, dvs full med hål. Utredningen överprövades av ytterligare en utredning, som kom fram till att inga indicier mot Sovjet kunde redovisas. Den sista, 1985, stödde slutsatserna i den föregående. Detta förhindrade inte, att Carl Bildt 1990 och -94 gick ut med kraftiga angrepp på Sovjet med detaljerade beskrivningar, som sträckte sig långt utöver vad militären kunde stå för.

Nu 2014 sker en repris av 80- och 90-talen. Allmänheten iakttar något, militären agerar under stort medietryck och diverse experter uttalar sig. Vissa politiker, så kallade säkerhetskonsulter och myndigheter kräver, att vi måste söka vår säkerhet hos NATO och USA. Oblyga paroller lanseras: "Med Nato för friheten", "Ge Nato mark på Gotland!" Analyserna är bristfälliga, man ser inte till den geopolitiska situationen. Sverige hade faktiskt veckan innan samövat med en holländsk ubåt inklusive flygövning. Allt syftar till att förbereda oss för gemensamma aktioner med NATO. Vi måste också inse, att Sverige har bidragit till spänningen i Östersjö-området genom att den avgående regeringen mitt i valrörelsen utan riksdagsbeslut annonserade det s k Värdlandsavtalet med NATO. Enligt detta avtal kan NATO vid krisläge etablera baser och stationera kärnvapen i Sverige och agera skattefritt.

PS redovisar ytterligare ett exempel på då samtalsdiplomatin lyckades: En svensk konsult, Norling, verkade i Paris under andra världskriget och lyckades att få gentlemannamässiga kontakter med den tyske kommendanten i staden. Efter invasionen i Normandi beordrade Hitler att förberedelser skulle vidtas för att totalt rasera Paris. Sprängämnen var utplacerade. Norling lyckades genom att vädja för mänskligheten få den tyska kommendanten att avstå från att demolera Paris.

Diplomatin är mänsklighetens viktigaste överlevnadsstrategi!Diskussionen som följde omfattade många frågeställningar, som här redovisas kortfattat.

Vilka nutida tänkare, filosofer, motsvarar Albert Einstein och Sigmund Freud? På Tidens förlag 1975 finns utgivet en brevväxling mellan Olof Palme, Bruno Kreisky och Willy Brandt. Omnämner också Bertha Von Suttner, likaså Kofi Annans "Interventioner".

Hur ser P Schori på Dominikanska republikens president Boschs uttalande, att det krävs en diktator för att lyfta ett djupt fattigt land ur dess misär? PS hänvisar till romartiden, då en diktator utnämndes för sexmånaders perioder, ibland med folkligt stöd. Han påpekar också, att det i dagens läge finns s.k. "failed states", helt kollapsade stater, där frågan om att anordna demokratiska val är helt avlägsen. Länderna har enormt många steg att gå innan man når den höga formen av demokrati. Bosch berörde något av just detta dilemma men han störtades av L B Johnsons marinsoldater.

Hur har Carl Bildt kunnat få en så framträdande position i svensk politik med sina många privata uttalanden, t.ex. i egen blogg, bl.a. lögner om att ubåtskränkningar skett? P Schori exemplifierar sin kritiska uppfattning om Carl Bildt med att han privatiserat utrikespolitiken genom sitt bloggande och twittrande, att han outsorsade Afganistan-kriget genom att låta Sveriges insatser ske under NATO-flagga, att han har aktier i Lundin Petroleum.

Hur ser PS på det växande problemet med organiserad muslimsk terroristverksamhet i Kanada? Polisiära ingripanden är nödvändiga, men i hög grad även upplysning om olika kulturer.

Hur kommer den nya politiska situationen i Sverige att utvecklas? "Det har börjat bra", svarar PS. Budgeten gagnar de sämst ställda: Äldrevården, arbetsrätten och fackliga rättigheter är i fokus. Utrikespolitiskt uttalande att erkänna Palestina är värt en eloge. De borgerligas "samarbete EU-FN-NATO" har nu skiftat bra till "samarbete EU-FN". Ett humoristiskt citat av Olle Svenning ges: "Hjalmar Branting fick bara 30 procent av väljarrösterna - och han satt i 7,5 månader." Slutsats?

Hur skall FN-EU-samarbetet utvecklas för den östliga Europasfären? Ny östpolitik måste gå i det tydliga samarbetets tecken, understryker PS. En hållbar fred kräver samarbete inom OSSE och att inkluderandet av Ryssland betonas inom det östeuropeiska partnerskapet. Både Italien och Tyskland är tydliga på denna punkt. "Krim-beteendet" kan dock inte få fortgå.

Hur kan Sveriges erkännande av Palestina vidareutvecklas? Det finns mycket positiva historiska plattformar och erfarenheter, som kan återge Sverige en position i detta sammanhang. M Wallström måste dock arbeta målmedvetet i Bryssel för att hitta allierade.

Fråga om USA-doktrinen att intervenera i annat land som självförsvar? Bryter mot internationell lag, såvida inte FN stadgan kan åberopas.

Bör Turkiet bli medlem i EU? PS har argumenterat för detta, men Turkiet måste genomföra sociala och ekonomiska reformer. Det är viktigt att dessa genomförs innan inträdet i EU. Inte som i fallet Bulgarien och Rumänien, som släpptes in för tidigt. Det vore en fördel både för Europa och Mellanöstern med Turkiet i EU.

Synpunkter på Putin? Ryssland utvecklas inte i den riktning PS önskar, men det är inte lätt att vara president i Ryssland. Väst har bidragit till att han blivit den han är bl.a. genom att bryta löftet om att inte inkludera öststaterna i den västeuropeiska intressesfären. Vi har kunnat samarbeta med sovjetiska diktatorer förr, det borde gå även med Putin.

Hur skall man få FN att fungera bättre? Säkerhetsrådet måste utökas, vetot måste avskaffas vilket dock kräver enighet. Aktiviteter att underminera vetot pågår, bl.a. genom att kräva skriftliga motiveringar till att veto avges.

Varför kan inte FN-styrkor ingripa i Syrien? I spåren efter Rwanda har det i FN-stadgan öppnats för att kunna ingripa i ett annat land om dess ledning inte kan skydda sin befolkning. Beslut i säkerhetsrådet krävs, likaså stöd av regionala organisationer, t.ex. OAU i fallet Libyen. Mot bakgrunden av det totala misslyckandet i Libyen är det antagligen svårt att få till stånd en FN-aktion i Syrien. FN kunde inte organisera insatserna, anarki utbröt.

Det faktaspäckade föredraget måste till slut avrundas och sker med en varm applåd.Vid anteckningarna

Birgitta & Bo Edvinsson

Erni & Ola FriholtFolkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com