Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Inte en gång till! - ett fredsperspektiv på Iran

Förslag på hur vi alla kan förhindra ännu ett barbariskt överfall på en flertusenårig kulturnation.

Sammanfattning av föreläsning i Henåns kulturhus 7 feb 2013, ett arrangemang av Fredsrörelsen på Orust med stöd av Orust kommun och Sensus.

Föreläsare: Fredsforskaren Jan Öberg, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning (TFF), www. transnational.org

Jan Öberg inledde med konstaterandet att FNs stadga i portalparagrafen hävdar att fred skapas med fredliga medel. Långt senare i texten medges att i extrema fall kan fredsbevarande militär närvaro behövas för att bevara freden, s k humanitär intervention. (Det idag så vanliga fredsframtvingande våldet infördes under Boutros Boutros-Ghalis tid som generalsekreterare. Red:s anmärkning)Jan deklarerade också att han ej är fredsfundamentalist. Det kan finnas tillfällen då kirurgen måste ta till kniven i avsikt att bota. Men fred är ett positivt värde, inte bara frånvaro av krig.

Hans nyligen gjorda resa till Iran förstärkte hans uppfattning att landet hos oss alltid speglas och beskrivs ur ett västligt fördomsfullt perspektiv. Det är faktiskt så att västs militära misslyckanden i Irak, Bosnien, Afghanistan, Pakistan, Jemen och andra länder inte är de andras fel.

Jan anser sig inte vara en Iranexpert utan en nyfiken i behov av konkret erfarenhet. Hans rundresa i landet skedde fjorton timmar per dag i fjorton dagar. Iranierna är mycket ivriga att samtala med utländska besökare. Hans resa var ingen organiserad turisttripp till sevärdheter. Och som ett sista förtydligande klargjorde han att han inte hyser någon sympati för regimen i Iran utan skulle välkomna också en Iransk vår.

Västländernas utlysta blockad är kontraproduktiv. Den ingår i det långsiktiga straffet för att Iran blev en "olydig" stat 1979 och syftet är att åstadkomma ett regimskifte genom utifrån kommande maktmedel. Är målet att skapa samma förhållanden som i Irak? Skapa inbördeskrig? Mörda en miljon människor? Ska Iran bli ett nytt Irak? Det är nödvändigt att i tid helt byta politik. Embargo, sanktioner, bombhot m m utmynnar ofelbart i krig.Efter dessa inledande konstateranden visade Jan en lång bildsvit från det iranska vardagssamhället och vissa kulturstäder, belägna i områden som idag bombhotas av väst och Israel.

Här några klipp ur kommentarerna:

 • Det nationella fredsmuséet i Teheran domineras av minnen från kriget med Irak på 1980-talet. Gaskrigets offer och miljöpåverkan. Men även Mahatma Gandhis liv och idéer finns där.
 • Välfyllda boklådor skvallrar om att censuren inte har den omfattning som hävdas i väst. Etermedia, internet, face book m m både finns och fungerar.
 • Bazarerna och torgen har varor i mängd. Därför skärps sanktionerna, vilket påminner om att målet är hela folket.
 • Studenterna är friare än man lurats tro, men det är märkligt att så många i medelklassen går omkring med bandage på näsan. Med operationer odlar man ett västligt skönhetsideal...
 • De gamla stadsdelarna har hus byggda av halm och lera i skarp kontrast till modernitetens vita lådor, som har både standard och enorma luftföroreningar. Småhantverket och långsamheten blomstrar på ett sätt vi kan avundas dem.
 • Och vi kan lätt göra erfarenheten själva, eftersom valutan har sjunkit drastiskt i värde, och utländska turister kan leva ytterst billigt. Men för iranierna har priset på vardagsvaror stigit med 100 till 200 procent på något år.
 • De svartklädda, heltäckta kvinnorna i stadsbilden motsvarar inte alls deras klädstil inom hemmets väggar, där till och med en västerländsk gäst kan känna sig hemma. Men i stan kan kvinnor inte cykla ens om det var femtusen som försökte samtidigt.
 • Det finns en iransk nationalism som säger att den gamla arabiska islamiseringen av landet är beklaglig. Många säger att den ursprungliga Zoroastrismen var bättre. Dock uppskattas moskéernas arkitektoniska och konstnärliga skönhet, ja underverk.
 • På marmortavlor och monument kan människor inte avbildas, men man läser där i utsökt kalligrafi kärleksdikter av Omar Khayyam och poesi av Rumi, Hafiz m fl.
 • Iransk film, avbildande konst m m är dock vida utbredd och ett näringsfång för yngre konstnärer. Musikvideor och modern musik är spridd, trots försöken att censurera. Tunnelbanan i Teheran är full av reliefer och målerier som dock inte får fotograferas
 • Isphahans unika moské ligger 99 kilometer från kärnkraftanläggningen i Natanz, som är det första bombmålet för väst...

Iranierna är djupt kulturmedvetna och blir absolut inte mer samarbetsvilliga av blockader, embargon eller bombningar. Ett krig skulle också medföra ett kulturmord (culturecide).

Förhandlingar med Iran kan inte heller inledas med dikterade villkor och hot. Det pågående embargot kostar Iran 100 miljoner dollar per dag, främst i uteblivna oljeinkomster. Det är den hårda diktaturen Saudiarabien som kompenserar väst för bortfallet av iransk olja. Där gäller inget embargo... I Iran uppstår efterhand varubrist på viktiga områden, t ex trycksvärta och mediciner, en brist som drabbar folket men knappast ledarna.

Väst odlar grundlösa eller obevisade schabloner om kärnvapen. Men ingenstans finns så många kärnvapen som i västvärlden. Och utan ömsesidig respekt kan man inte ingå avtal. Kanske vore det rimligare om väst upphörde med att lönnmörda iranska forskare och med att träna militär opposition utomlands.

Kanske vore det också rimligare att sluta förmana Iran att avstå från (inbillade) kärnvapen och istället påtala Israels bevisliga 200 kärnvapen, de enda i Mellanöstern. De inspekteras aldrig av atomorganen. Iran har undertecknat det internationella icke-spridningsavtalet, men inte Israel...

Myterna om Iran talar om militär upprustning. Landets 70 miljoner invånare betalar en militärbudget om 7 miljarder dollar (ungefär =Sveriges). Israels 7 miljoner betalar en militärbudget på 13 miljarder dollar (förvisso sponsrad av USA och indirekt av EU). Irans militärbudget är cirka 1 procent av USAs. Vem hotar vem? Till detta kan läggas att Iran inte angripit ett annat land på trehundra år. På CIAs egen hemsida finns en mängd uppgifter som skulle motsäga all offentlig västlig propaganda om de fick allmän spridning.

Jan kommer sedan in på hur man bör agera praktiskt för att avveckla den pågående spänningen:

 • Förhandlingar måste föras på en neutral plats och utan journalister. Förberedelserna ska vara grundliga.
 • Israel måste avstå från sin ständiga hatpropaganda. Den iranske presidenten Amadinejad har aldrig sagt att Iran har för avsikt att utplåna Israel. Han citerade mullah Khomeini som varnade för en allmän undergång för alla som hotar och rustar...
 • USA måste upphöra med att ensidigt kräva att vapeninspektörer ska utses av västländerna.
 • För att bidra till avspänning kunde USA vidgå sin delaktighet i den kupp som avsatte Mossadeq 1953 och insatte shahen. I samma syfte kunde USA också be om ursäkt för nedskjutningen av ett iranskt passagerarplan.
 • USA måste också upphöra med att sabotera Irans datasystem.
 • Iran måste upphöra med att stödja och beväpna Hizbollah och liknande rörelser.
 • Iran borde också ställa upp som medlare mellan Assadregimen och upprorsrörelserna i Syrien.
 • För att bidra till avspänning måste Iran upphöra med att uttala sig negativt om Israel.
 • Alla parter måste bemöda sig om att skapa dialog mellan religionerna. En bra början kom med de 118 icke-allierade länder som deltog i kongressen i Iran i september 2012.
 • Öberg hoppas att Iran inte ska sluta sig, utan öka friheten och den politiska öppenheten.
 • Den allmänna kontakten mellan konfliktande parter måste underlättas.
 • Om väst slutar med sina hot kommer den iranska regimen sannolikt att falla. Iranier i gemen har inga problem med andra länders folk, bara med regeringarna och den egna regimen. Yttre hot får människor att sluta upp kring sin regering.
 • En möjlig lösning på problemet med upparbetning av Irans uran till reaktorbränsle fanns 2010, då landet gjorde upp med Brasilien och Turkiet om att dessa länder skulle ta hand om processen och leverera färdigt bränsle till Iran. Men USA godkände inte den lösningen, och de andra vek sig.
 • Förutom att ge Iran medlingsuppdrag i Syrien kunde väst underlätta för Iran att bli medlem i WTO (World Trade Organization).
 • Ett försök att göra Mellanöstern till en kärnvapenfri zon skulle sannolikt stupa på Israels vägran. Annars en möjlig lösning.

Jan Öberg avslutade dessa och fler idéer med några frågor:

Vill vi ha 75 miljoner iranier som hatar väst? Har vi rätt att begå kulturmord på Iran? Och varför ställer aldrig våra media dessa frågor och lanserar alla dessa förslag till konfliktlösning? Vem styr?Jans föreläsning med bilder och musik gjorde djupt intryck. Tanken att bidra till att öppna Iran väckte hos de 28 åhörarna en lust att resa dit i grupp. Vi i Fredsrörelsen på Orust välkomnar alla idéer.

Referat av Erni & Ola Friholt

Länkar:
Militärutgifter enligt SIPRI: http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/trends
- som också har många länkar till mer kunskap.

Mer info om TFF och Jan Öberg här:

http://www.transnational.org
http://www.facebook.com/janoberg.se
http://www.facebook.com/Transnational
http://www.facebook.com/ObergPhoto
http://www.obergphotographics.com

Jan Öberg vill gärna hålla kontakt med er på olika sätt i framtiden.

E-mail:
(fredsfrågor)
(fotografi).

Jans föreläsning om Iran på engelska på World Peace Academy - Basel


Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com