Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

ETT FRITT PALESTINA - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar

Anna Karin Hammar, prästen, teol.dr., ekumeniska samordnaren

Kairos-Palestina - Sverige

Orust den 1 november 2018

Jag vill börja med några personers viktiga tankar om ickevåldets natur och konsekvenser.

Den första är Barbara Deming (1917 - 1984). Hon sa: "Vi måste arbeta med ickevåldets två händer: Den ena handen säger stopp till förtrycket. Det måste upphöra. Den andra handen behandlar den andre med respekt och ömsesidighet. å ena sidan stoppar man det onda, å andra sidan bygger man konstruktivt tillsammans".

Miroslav Wolf (från Jugoslavien) skrev 1996, under Jugoslavienkriget, boken "Exclusion and Embrace". Också förtryckaren är en människa som ska inkluderas. Nej till förtrycket och handlingen men Ja till människan.

Hur kan detta tillämpas i Palestina?

Ett fritt Palestina - hur ska det gå till? Det finns ett långt perspektiv och ett kort. Imperier har kommit och gått under hela Palestinas historia, och människorna har tvingats leva under förtryck. Det är den långa historien. Boken "Faith in the Face of Empire" (På svenska "Tro under ockupation") speglar aspekter av detta.

Jag ska ikväll se på den traditionella historien från slutet av 1800-talet.

Palestinaproblemet är ett resultat av kolonialismen i Europa och att judar har sökt land de kan leva i. Det finns för judarna många kulturella och religiösa band till Palestina. Det kan vara en helt legitim nationalism att ett folk hävdar sin rätt och sitt självbestämmande men blandat med kolonialism och viljan att kolonisera på någon annans bekostnad blir det svårt. Det är också svårt när antisemitism blandas in. 6 miljoner judar dödades/mördades i Europa under Andra Världskriget. Den vetskapen komplicerar solidariteten med Palestina. Alla parter måste respekteras.

Ickevåldets två händer blir särskilt viktigt i det här fallet. Tala så att judar känner sig respekterade och tagna på allvar. Det gäller att inte förlamas av den här situationen.

Kairos Palestinas ekumeniska dokument från 2009 har titeln "Nu är tiden inne för Palestina". Det har tagits emot av de flesta kyrkorna, också i Tyskland. Den gruppen har det också svårt. Det är det europeiska förtrycket som fördrivit judarna och skapat ett behov hos dem att bygga ett eget hemland. Kolonialismen har en skuld i att judarnas hemland placerades i Palestina, som var ett land som redan var bebott. Golda Meir uttalade en stor lögn när hon sa att det var ett land utan folk. Idag säger israeliska ledare "Det finns ingen ockupation". Det är samma lögn. 1948 års krig ses ur helt olika synvinklar: I Israel ses det som ett frihetskrig och palestinierna ser det som Nakba, "den stora katastrofen", då 800 000 - 900 000 palestinier tvingades fly och palestinierna blev ett folk av flyktingar. 1967 kom så "Bakslaget", Naksa. Här har vi konfliktens komplicerade rötter. I väst och i FN säger man att målet är ett Israel för sig och ett palestinskt Västbanken för sig. Israel håller fast vid ett och samma land.

Det har talats mycket illa om judar. Bibeln var från början ett inomjudiskt dokument. Det var främst judar som följde Jesus. Då var det en inomjudisk uppgörelse där man kunde ta till starka ord. Judarna har djävulen till fader, står det i Nya Testamentet. Efter Holocaust kan man inte tala så. Snarare om ett universellt öde.

Helene Egnell, stiftsadjukt vid Centrum för religionsdialog i Stockholm stift, ger hjälp att navigera då vi mäter antijudiska sekter, som skapar minerad mark.

Jag letar efter tecken till hopp i den hör svåra situationen. Att lära känna människor är viktigast. Att se gamla vänner ger hopp. Det ger hopp att lära känna palestinier, hur de kämpar för sitt människovärde.

Genom Kyrkornas Världsråd fick jag 1988 resa till Palestina. Det är tjugo år sedan dess. Nu är jag aktiv i BDS-rörelsen (bojkott, desinvestment, sanktioner - återkommer till detta nedan). Därför kommer jag nog inte att bli insläppt i Israel.

Situationen har blivit sämre på marken, men palestinierna är kvar med värdighet för sin existens, förbundna med sin mark, kultur och historia. Det ger hopp i sig. Nya generationer verkar för samma känsla för sitt land, som ännu är deras hem. Palestinierna är den största källan till hopp.

Dagspolitiken blir värre och värre. Israels koloniseringsprojekt har aldrig avstannat. Vi får inte ställa upp på det. Jag bejakar Israels rätt till säkerhet - men när det gäller koloniseringsprojektet måste vi säga stopp. Som en caterpillar gräver israelerna sig längre och längre in på palestinsk mark. Tvåstatslösningen blir då svårare och svårare att genomföra. Ockupationen och bosättningarna är illegala. Palestinierna har rätt till en stat och rätt till självbestämmande. Det är ännu för tidigt för en enstatslösning. Folkrätten värnar båda folken. Det finns en kurva som går upp: Tack vare Mitri Raheb utbildas unga palestinier till ledare inom kultur, filmer, måleri, keramik, musik och folkdans. Den kulturella medvetenheten och palestiniernas växande identitet inger hopp. Mestadels unga människor riskerar sina liv varje fredag när de ickevåldsligt tågar mot Gazas gräns.

232 av dem har gett sina liv vid gränsen i år. Slagordet är "Vi vill vända åter till vårt hemland", som finns på andra sidan staketet. Det började på Land Day den 30 mars med att en ung människa ville demonstrera för rätten att få komma tillbaka till sitt land, och det fortsätter varje fredag. Folkrätten är på deras sida. Det sägs felaktigt att Hamas har kidnappat situationen. Desperation och offervilja ger ungdomarna krafter. Du hittar alla namnen på de döda i min blogg, akhammar.se

Situationen i Gaza är fruktansvärt svår. Människorna får el fyra timmar per dag. De är klämda mellan palestinska myndigheter och Israel. Kanske är Gaza obeboeligt redan 2020. Vad sker sedan? Särskilt unga pojkar känner desperation. Det behöver mest är att blockaden upphör så att de fritt får röra sig.

Civitas demokratiutbildningscentrum i Gaza har beslutat att satsa på att bygga upp en kvinnlig folkhögskola. Jag har motionerat till Kyrkomötet att stödja sådana långsiktiga utbildningsinsatser. Pågående blockad måste brytas. 232 döda ungdomar ger ett tvetydigt hopp som demonstration för mänskliga rättigheter.

Mitri Kaheb har sagt: Jag vill inte ni ska dö för Palestina. Jag vill att ni ska leva för Palestina men ändå visa respekt för dem som är villiga att demonstrera för sina mänskliga rättigheter.

Apartheid - Brott mot mänskligheten

Idag handlar det också om apartheid. Källorna till vad folkrätten säger om apartheid är två:

 • Artikel 2 i Konventionen om förtryck och straff för brottet apartheid (1973) "Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid". Ett brott mot mänskligheten.
 • Internationella Brottmålsdomstolen enligt Romstadgan, "International Criminal Court, ICC " (1998 och 2002)

Romstatuterna för ICC, 7:2h, 2002: Brottet apartheid betyder inhumana handlingar som begås i sammanhang med en institutionaliserad regim med systematiskt förtryck och dominans av en rasifierad grupp över en annan. Intentionen är att behålla förtrycket. Detta är inte liktydigt med ockupation, som anses vara på annans mark och av övergående natur. När läget består övergår det till apartheid. Man får inte överföra sin egen ockuperande befolkning till ett ockuperat område. Man får inte behålla ett ockuperat område. Idag har det gått över gränsen, när bosättningarna blir fler och fler i en systematisk dominans som alltmer liknar apartheid.

Ras är inget biologiskt begrepp. Kön som social konstruktion, på engelska "gender", är inte heller ett biologiskt begrepp, utan det som ligger i betraktarens öga. "Rasifierad" betyder att man tillskrivs en ras eller grupp, men det är inte heller något biologiskt begrepp. Det är verklig rasism när man tänker sig att skillnaden mellan grupperna ligger i biologin. Både israeler och palestinier är alltså rasifierade idag.

Apartheidkonventionen 1973. Apartheid är ett brott mot mänskligheten. Omänskliga handlingar som liknar de förhållningssätt och praktiker av rassegregering och diskriminering som tillämpades i Sydafrika utgör det internationella brottet apartheid. Det är inhumana handlingar som begås i avsikt att etablera och upprätthålla dominans av personerna i en rasgrupp över en annan rasgrupps personer och systematiskt förtrycka dem.

Argumenteringslinjer

 • Systematiskt undertryckande med avsikt att bli bestående
 • Likhet med Sydafrika (nödvändigt enligt 1973 års apartheidkonvention
 • Rasism i meningen en "racial group" - ej biologi utan kulturellt etnisk grupps dominans över en annan. Kan tolkas med hjälp av konventionen mot rasdiskriminering, 1965
 • Termen "rasdiskriminering" innefattar varje distinktion, exkludering, restriktion eller fördel baserad på ras, färg, härkomst, eller nationellt eller etniskt ursprung som har till avsikt eller konsekvens att ogiltigförklara eller förhindra erkännande, utnyttjande av handlingar på jämlik nivå, mänskliga rättigheter och fundamentala friheter inom politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt eller varje annat område i offentligt liv.

Förhållandena för palestinier överensstämmer på alla 4 punkter med Sydafrikas apartheid ("stora apartheid")

Jämförelse Sydafrika - Israel

Människorna berövas i båda fallen sin mark och sitt uppehälle genom brott mot folkrätten. De berövas i båda fallen nationalitet, land och sina mänskliga rättigheter. Det finns vägar bara för israeler och bara för palestinier. Detta är apartheid.

FNs apartheidrapport 2017

Iaraelisk behandling av det palestinska folket och frågan om apartheid, ESCWA Palestine and the Israeli Occupation, Issue No. 1, Beirut 2017 (ESCWA United Nations Economic and Social Commission for Western Asia).

 • Argumenterar inte utifrån likhet med Sydafrika
 • Menar att apartheidbegreppet är oberoende av Sydafrika
 • Apartheid praktiserat av Israel kännetecknas av en systematisk fragmentisering av det palestinska folket

Den här rapporten låg en dag på ESCWAs hemsida, sedan ingrep FNs generalsekreterare. Chefen för den ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien avgick i protest, och rapporten togs bort från hemsidan men finns ännu kvar.

Författare till rapporten var folkrättsjuristen vid Princeton University Richard Falk och Virginia Tilley, USA- jurist. De menar bl a att apartheidsystemet fragmenterar det palestinska folket.

Apartheidskapande fragmentering av det palestinska folket sedan 1967

 1. Palestinier som bor i Israel fragmenteras med hjälp av den civila lagen "civil law", som innefattar många lagar som gäller bara för icke-judar
 2. Palestinier som bor i Östra Jerusalem domineras med hjälp av "permanent residential law", berövas rösträtt och hotas med förlust av Jerusalem ID
 3. Palestinier i flyktingläger och utanför Västbanken och Gaza domineras med hjälp av "military law".
 4. Palestinska flyktingar utanför Israels kontroll separeras med hjälp av policy att förneka rätt till återvändande

Det fragmenterade palestinska folket

 • Palestinier i Israel - 1,7 miljoner
 • Palestinier i Östra Jerusalem - 300 000
 • Palestinier på Västbanken och i Gaza - 4,6 miljoner (2,7 miljoner på Västbanken och 1,9 miljoner i Gaza)
 • Palestinska flyktingar - flera miljoner (792 000 på Västbanken, 1,3 miljoner i Gaza, 2,1 miljoner i Jordanien, 458 000 i Libanon och 560 000 i Syrien. Bara 5% bor utanför Mellanöstern)

I denna del av föredraget bildade publiken bikupor och svarade på frågan om vi ansåg att Israels bedriver apartheid i Palestina. Svaret blev Ja. Därefter tillfrågades publiken hur många som ansett detta tidigare och hur många som anser det efter att ha hört fördraget så här långt. Det var många händer som räcktes upp som svar på båda frågorna. En del av oss ansåg det redan tidigare, andra anslöt sig nu till den uppfattningen.

Om apartheid föreligger är det ett rättsligt verktyg eftersom apartheid enligt folkrätten är ett brott mot mänskligheten.

Alla stater är skyldiga att ingripa om apartheid föreligger.

BDS: Bojkott, desinvestering (dra tillbaka och sluta investera) och sanktioner

(engelska¨boycott, divestment, sanctions).

Bojkott innefattar att dra tillbaka stödet till Israel och israeliska internationella företag som våldför sig på palestiniernas mänskliga rättigheter och även till israeliska institutioner och evenemang för sport, kultur och universitet. Bland företagen nämndes Motorola, Sodastream och TóP. M.L. King och Barbara Deming hör till förespråkarna av bojkott.

Desinvestering. Kampanjen uppmanar banker, lokala råd, pensionsfonder, kyrkor och universitet att dra tillbaka investeringar och aktier i alla israeliska och internationella företag som bidrar till förtrycket av palestinierna.

Samktioner. Kampanjen trycker på regeringar att hålla den israeliska regeringen ansvarig genom att upphöra med vapenhandel och frihandelsavtal med Israel och att utesluta Israel från internationella fora såsom FN och FIFA (sportevenemang).

Initiativet till BDS

Initiativet kom 2005 från omkring 170 folkrörelser och samhällsgrupper i Palestina som ett ickevåldsalternativ till våldsamt motstånd som gång på gång misslyckats och till enbart förhandlingar som tillåtit fortsatt bosättningspolitik samtidigt.

Man var frustrerad och hade misslyckats att uppnå en förändring. Därför slöt man sig samman för att gå tredje vägen, ickevåldets väg inspirerad av Mahatma Gandhi, Martin Luther King och det framgångsrika ickevåldsmotståndet mot apartheid i Sydafrika. Det är en rörelse för frihet, rättvisa och jämlikhet.

Tre målsättningar

 • Att ockupationen ska upphöra och dras tillbaka
 • Att palestinska invånare i Israel inom 1967 års gränser ska få samma rättigheter som majoritetsbefolkningen
 • Att de palestinska flyktingarna ska få rätten att återvända

Kairos Palestina Dokument

är de palestinska kristnas teologisk-politiska analys av situationen i Palestina/Israel och ett rop inte minst till kyrkorna i världen att ingripa. Detta dokument från 2009 stöder BDS-kampanjen i tre referenser:

Ur KPD 4.2.6: Vi ser att till det fredliga motståndet hör det som görs av civila palestinska organisationer, av internationella NGOs och av en del religiösa institutioner som uppmanar individer, företag och stater till ekonomisk och handelsmässig bojkott av allt som ockupationen producerar och till att avstå från all investering i denna. Vi anser att dessa stödkampanjer måste utföras öppet och med allvar och uppriktighet och ärligt hävda att 'ändamålet inte är hämnd på någon'. Syftet är att sätta gräns för det pågående onda, och att befria förtryckaren och den förtryckte från det, så att båda folken befrias från de israeliska regeringarnas extremistiska ståndpunkter, och att båda når rättvisa och försoning.

Ur KPD 6.3: Vi fördömer varje form av rasism, såväl den religiösa som den etniska, inklusive antisemitism och avskyn mot muslimer (islamofobi). Vi uppmanar er att fördöma den och ta avstånd från alla dess yttringar. Likaså uppmanar vi er att säga ett sanningens ord och hävda sanningen beträffande den israeliska ockupationen av de palestinska områdena.

Som vi tidigare sagt: Vi ser bojkott och ett tillbakadragande av investeringar som ett ickevåldsverktyg för att förverkliga rättvisa och fred och säkerhet för alla.

Ur KPD 7: Vårt ord till det internationella samfundet är vår begäran till det att avstå från "att mäta med två olika mått". De internationella resolutionerna som gäller den palestinska frågan ska tillämpas på alla parter. Ty att tillämpa internationell lag på somliga men inte tillämpa den på andra öppnar dörren vidöppen för djungelns lag. Det rättfärdigar väpnade grupper och ett antal staters hävdande att det internationella samfundet inte står för annat än styrkans logik. Därför uppmanar vi till ett svar på det som de civila och religiösa institutionerna uppmanat till, såsom vi har nämnt tidigare: att börja tillämpa en ordning med sanktioner mot Israel.

Vi upprepar än en gång, att detta inte är hämnd utan ett seriöst arbete för att uppnå en rättvis och slutgiltig fred, som gör slut på den israeliska ockupationen av de palestinska områdena och de övriga arabiska områdena och garantera säkerhet och fred för alla.

Kyrkomötet i Svenska Kyrkan

av Anders Nilgård med numret 2012:51

Kyrkomötet biföll 2012 en motion och skrev: "Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkstyrelsen att fortsätta sina ansträngningar att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza och att rekommendera församlingarna att följa uppmaningarna i Kairos Palestina-dokumentet att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna och på de ockuperade palestinska områdena Västbanken och Östra Jerusalem samt att stödja de krafter i Gaza som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter och kräva att den pågående israeliska blockaden av Gaza hävs".

Svenska Kyrkan har krävt ursprungsmärkning av varor från Israel. Kyrkomötets beslut gick längre 2012 men har senare urvattnats.

Jewish Voice for Peace, JVP

Vi stödjer BDS tills den israeliska regeringen slutar sin ockupation och kolonisering av allt arabiskt land som ockuperades i juni 1967 och river muren, erkänner grundläggande rättigheter för alla arabiska palestinier boende i Israel så att de får full jämlikhet, och respekterar, skyddar och främjar alla palestinska flyktingars rätt att återvända till sina hem och egendomar så som det stipuleras i FN resolutionen 194.

Judar för israelisk-palestinsk fred, JIPF (svensk gren av Jewish Voice for Peace)

står bakom BDS men går inte lika långt eftersom man koncentrerar sig på bojkott av varor, tjänster och investeringar på de ockuperade områdena och de illegala bosättningarna och inte avser hela Israel. Man uppmanar till stopp för vapenexport och bojkott av företag som levererar militär utrustning och samarbete militärt och polisiärt med Israel. JIPF driver också kravet att EUs associationsavtal med Israel ska villkora mot kravet att ockupationen, blockaden och bosättningarna ska avvecklas. Det är emellertid svårt att få BDS till stånd i EU.

Anna Karin Hammar (AKH) fortsätter: "Jag tycker att BDS är hoppfullt för att det är en växande rörelse runt världen. Krav på bojkott av sydafrikanska varor ställdes redan vid mitten av -50-talet. Det dröjde till -80-talet innan kravet fick genomslag i Sverige. Det dröjde alltså tre decennier. Sådant här motståndsarbete tar lång tid. Det är viktigt att hitta den bejakande handen och den stoppande."

Min sista punkt är Kumi Now projektet, Rise upp now! Stå upp flicka! Tillsammans för rättvisa! Together for Justice! www.kuminow.com

Tre värderingar:

 1. Inklusivitet. Alla är välkomna att ansluta sig till rörelsen
 2. Rättvisa baserad på folkrätten, få slut på ockupationen (inkluderande Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem) rätten att återvända och lika rättigheter för alla invånare i Israel.
 3. Ickevåldsmotstånd, ett åtagande att endast använda ickevåld i motståndet

Det är bra att även israeliska judar är välkomna. Mänskliga rättigheter och folkrätt gäller inte bara för palestinier utan även för israeler.

Plantera hopp - bojkotta ockupationen. Plantera ett olivträd. Det kostar 250 kr

Swish 0703 484 161 (AK Hammar). Aktionen pågår i område C, där israelerna hugger träd...SAMTAL

Samtal med publiken kring köp av palestinsk olivolja och var man kan köpa sådan. Publiken får rådet att fråga efter det i Ica Maxi Torps köpcentrum. Kan ges i present. Jord & Frihet, en ideell förening, http://jordfrihet.org/olivolja-fran-palestina, importerar olja producerad av palestinska bönder på Västbanken. Palestinsk tvål finns t ex i världsbutiken Klotet i Lund, Globalen i Uppsala och i Orientbutiken och hos Emmaus i Göteborg.

Publ.: Hur kan man bojkotta Eurovisionsschlagerfestivalen i Jerusalem? Och Hultqvists militära samarbete med Israel?

AKH: Palestinagrupperna i Sverige, PGS, är bäst på BDS. Det blir en strategikonferens den 25 nov. Då kommer det folk från BDS-kommittén i Palestina. Det finns problem därför att Israel inte ger inresetillstånd för aktiva inom BDS-rörelsen.

Frågan om Hultqvist: Sverige ska inte ha militärt samarbete med Israel. Vi har tyvärr en militärattaché i Tel Aviv. Det är ett problem. Jag lyckades en gång förhindra en militärövning i Israel.

Kristna Freds och Svenska Freds arbetar för att få bort militärattachén och, arbetar naturligtvis mot vapenexporten.

Publ.: Jag har hört att försvaret som ska köpa luftvärnsroboten Patriot planerar kompletterande köp från Israel.

AKH Det visste jag inte. Kan du ta reda på det, kanske genom att kontakta Svenska Freds?

Publ.: Gäller BDS bara Västbanken och Palestina eller varor från hela israel?

AKH: Svenska Kyrkan har beslutat att det gäller varor från Västbanken och de vill ha ursprungsmärkning av varor. Jag hör till den minoritet som vill att det gäller Israel eftersom det är en chimär att det går att upprätthålla en skillnad. Allt hänger ihop. Vi har folkrättsprincipen. Ockupationen måste upphöra. Det finns ett spektrum av åtgärder och en fråga om hur långt man vill gå. Kanske är det mer strategiskt att inte genast gå hela vägen...

MB: Har Partriotköpet blivit beslutat och gått igenom?

Publ.: Jag vet inte. Sverige köpte Patriotrobotsystemet från USA, och från Israel datorer som samordnas med robotarna. På det viset har vi fått militärt samarbete med Israel. Sverige köper också övervakningssystem för luft och hav i Östersjöområdet från Israel.

OF: TóP- gruppen är ett israeliskt transnationellt företag som jag har försökt undvika. Som ursprungsland står t ex Italien, och då är det knepigt att mobilisera emot det. Coop har nu nästan enbart TóP-grönsaker och frukt från flera länder.

EF: Sören Sommelius kommer till oss den 1 december. Han var med på Ship to Gaza i år. Av honom kan vi få veta mer.

AKH: Ni som har så fin gemenskap här kan ni inte göra något gemensamt, t ex det här med TóP, om alla går och klagar. Och du som känner till det här med Patriot, kontakta Svenska Freds, vad gör de? Rapportera här, jag vill gärna veta.

EM: Jag uppskattar din hänvisning till juridiska folkrättsdokument. Vi befinner oss i öar men pratar inte mellan öarna. När det gäller Palestinakonflikten finns stor okunskap men också förnekelse. Jag har bekanta som säger att det inte är en illegal ockupation och inte illegala bosättningar och inte palestinska flyktingar utan frivilliga emigranter. Hur gripa in i den här ö-strukturen?

AKH: Det handlar om att bygga mänskliga relationer. Börja med det vi har gemensamt och skapa tillit. Det går inte att nå fram med det svåra när man står långt ifrån varandra. Öarna består nog. Jag försökte omvända motståndare ibland. SD raggar flest från höger. Besvikna socialdemokrater går till vänster. Försök vinna dem som man tycker nästan lika som, inte förstöra middagsbjudningar, men bygga vänskap. Slåss ni för en sak, BDS t ex, vänd er till dem som inte står längst bort.

OF: Det är ingen idé att slösa krut på döda hökar. Det är ett viktigt talesätt. Jag vill ge ett lästips. Ingmar Karlsson har skrivit boken: "Bruden är vacker men har redan en man". En grupp judiska män for till Palestina år 1898 för att undersöka möjligheten att skapa ett hemland för judarna där. Då skrev de det här telegrammet som sedan blev namn på Ingmars bok. De hade upptäckt att Palestina redan hade en befolkning. En annan bok jag rekommenderar är Ilan Pappe: "Den etniska rensningen av Palestina" från Karneval förlag (2017).

MB: Jag vill rekommendera "Morgon i Jenin" av Susan Abulhawa.

Publ.: Jag är aktiv i Ship to Gaza. Gazaborna ser att de inte är ensamma i världen. Det är något som inger hopp.

Publ.: Vad gör USA för att lösa problemet?

AKH: USAs politik är rena katastrofen idag. Hökarna har fått makten. Man försöker tvinga palestinierna till underkastelse. Det är en mycket svår situation, MEN judarna i USA har flyttrat fram positionerna mycket de senaste 20 åren. De är tydligare motståndare till den israeliska politiken. Jewish Voice for Peace har 20 000 medlemmar och många synagogor. Där är akademiker och judiska ungdomar med.

KUC: Hur ser du på sammanblandningen av antisemitism och antisionism, den israeliska politiken? Det stora sionistiska försvaret är ju att den som talar om rättvisa till palestinierna taktiskt anklagas för antisemitism.

AKH: Jewish Voice for Peace har samlat över fyrtio judiska organisationer till ett uttalande som just tar upp detta problem och talar för att skilja mellan antisemitism och att tala för det palestinska folkets rättigheter. Läs detta i denna länk:

https://jewishvoiceforpeace.org/30jewishgroupsbds

Rebecca Vilkomerson, verkställande direktör för Jewish Voice for Peace säger: "We are enormously proud to stand with over 30 Jewish organizations worldwide to say no to this harmful definition of anti-semitism and yes to human rights and the freedom to protest".

Det måste klargöras att BDS inte är något antijudiskt.

Publ.: För Hultqvist är det så att ingenting får rubba vårt samarbete med NATO. Därför är det svårt att påverka den här vapenhandeln.

Publ.: Vad har FN gjort utom att ge mat?

AKH: FN har, via UNRWA (United Nations Relief and Works Organization), administrerat flyktingarna nästan sedan Israel bildades 1948. Det finns kanske 30 resolutioner om Palestina.

Antecknade gjorde: Karin Utas Carlsson och Ola Friholt, Foto: Erni FriholtUpp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com