Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

DET ÄR NOG NU – TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius

Nej till Nato! Ja till Sverige som kärnvapenfri zon!Sören Sommelius, Kulturskribent och författare

Henåns kulturhus Kajutan, den 5 oktober 2017.

Jag har varit kulturjournalist i Helsingborgs Dagblad i många år. Jag ingick i ägarfamiljen. Tidningen såldes av ekonomiska skäl och köptes av Bonnierfamiljen. Jag har skrivit fyra böcker om krig och konflikt på Balkan under -90-talet. Jag reste med Jan Öberg i TFF. (TFF = Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning som Jan Öberg och hans fru Christina Spännar har startat). Det var mitt universitet. Vad lär man sig om man reser som journalist och ska rapportera krigshändelser? Ingenting! Det är en helt annan sak att tala med människorna så som vi gjorde.

I Jugoslavien handlade det inte om hat och etniska krig. Det vi såg var rädsla och strategier för överlevnad – och så var det makt och pengar.

Efter krigen var det inte lätt att skriva officiellt. De erfarenheterna gjorde att jag blev fredsaktivist.Jag är i mitt sommarhus mitt på dagen, ett par mil från Ängelholms flygplats. Under mellan en halv timme och en timme hörs svagt ljud från plan på mycket hög höjd. Det måste vara amerikanska stridsflygplan på väg från baser i Tyskland till övningen Aurora 17 i Göteborg. Jag kände djupt obehag och fick först en impuls att ringa 112.

Aurora 17

där Sverige skulle träna enligt värdlandsavtalet, som antogs av riksdagen den 25 maj 2016, började i Göteborg den 11 september och fortsatte till stockholmsområdet och Gotland för att avslutas den 29 sept.

Det har varit påfallande tyst i media om den här övningen och att dessutom övningen Northern Coasts pågick samtidigt.

Från Sverige deltog i Aurora 17 17 800 soldater, varav hemvärn 6 700, personal i ledande befattning 1 600, antal myndighetsrepresentanter c:a 400. Från deltagande länder: USA 1 435, Finland 270, Frankrike 120, Litauen 60, Norge 46, Danmark 40, Estland 40. (Källor: SvD, DN, Försvarsmakten, SVT.)Man kan se på Försvarsmaktens karta över övningen att denna är riktad mot öster. Man talar om ett fiktivt land A vilket ligger där Ryssland ligger. A-landet anfaller Gotland. Förstärkningar från Nato landstiger i Göteborg.

Med sig har de krigsutrustning såsom stridsvagnen MI Abrams som väger 65 ton, världens tyngsta. I marknadsföringen beskrivs det som positivt att den varit med i flera krig. Tänk också på hur denna bjässe skadar mark och skog där den drar fram, 65 ton i regnblöt mark!

Om Sverige blir medlem i Nato kommer det att bli aktuellt med baser på Gotland och Öland för att kontrollera vattenvägarna. Det är inget man talar om. Det finns 3 Natobaser i Norge och en Nato-bas i Danmark. Vill vi verkligen ha en Natobas riktad mot Ryssland? Hur kommer det att uppfattas av Ryssland? Varför ska Sverige underordna sig USA:s militärmakt? Natotaktiken framträder i Nordkoreakrisen: hot och aggressivitet.Namnet på övningen är Aurora. Varför? Aurora är en av symbolerna för den ryska revolutionen som inleddes med skott från pansarkryssaren Aurora som nu är ett välbesökt museum. Vem ska störtas idag? Vem ska starta kriget 2017? Namnet är en provokation för vilken ryss som helst. En grundläggande princip i konfliktlösning är att inte i onödan provocera den andra sidan. Vem hittade på det här namnet och varför? Har försvarsminister Hultqvist sådan fantasi eller är det importerat från CIA?

Den ryska samtidiga övningen hette Zapad 17. Zapad betyder Väst. Det är en övning som återkommer regelbundet, minst vart fjärde år, i ett fast schema. Varför lade man Aurora 17 samtidigt? Det ökade riskerna för misstag och provokation. Om något hade gått snett? Vad hade hänt?

Sverige har fryst förbindelserna med Ryssland. Efter Wallströms besök i Moskva beslutades om en het linje just under övningarna. Att sådana strukturer inte finns i vardagslag är häpnadsväckande.

Kan Sverige komma att bli scen i ett nytt storkrig som har sin utgångspunkt i de baltiska staterna eller Polen? Det gäller ju att inte bli indragen i ett sådant sammanhang. Informerade bedömare anser att Natos östgräns i Europa har störst risk för krig.Här vill jag hänvisa till kunskaper jag har från Jugoslavienkriget. Före krigen ser vi demoniserande propaganda och vapenhandel. Jag har skrivit boken "Medierna i forna Jugoslaven". Propagandans mål är att se fienden som ond och de egna militära aktionerna som rättfärdiga.. Man tänker i "vi" och "dom", de goda och de onda. De goda = Sverige, Nato. De onda = Ryssland – Putin. Man utser onda män: Saddam Hussein, Khadaffi, Milosevic ... Om man bara mördar dem ska allt bli bra. Nu är det Vladimir Putin som är den onde. Ryssland är lika med Vladimir Putin. Ryssland hotar Sverige. Kriget i Ukraina och annekteringen av Krim utnyttjas i den här berättelsen.

De onda är också Fredsrörelsen. Fredsrörelsen framställs som förrädare, som USA-hatare (DN). Fredsrörelsen tar order från Putin, är Putinregimens svenska gren (GP). Vi fick t o m läsa i GP "den s k fredsrörelsen", fredsrörelsen betecknad som falskflaggad.

Vapenindustrin marknadsför sig under Auroraövningen. Det finns konkurrerande luftförsvarsrobotar från USA och Frankrike. Det handlar om order på 12 – 25 miljarder kronor. 20 skarpladdade Patriotmissiler var under övningen utplacerade på "hemlig plats" på Öland. Varför skarpladdade? Övningen Aurora 17 och Zapad 17 var samtidiga och låg nära varandra. Var det en kalkyl att något kunde gå snett och det skulle kunna uppstå incidenter och provokationer? I så fall, jämför med Kubakrisen 1962. Då stod stormakt mot stormakt.

Suwalkikorridoren mellan Ryssland och Kaliningrad utgör ett hinder för stridsvagnar från Polen till Baltikum. Utefter gränsen till Ryssland finns stridsvagnar och annan materiel utplacerad. Också krigsmateriel från grottor i norra Norge skulle kunna användas av baltstaterna via Gävle hamn.I Svenska Dagbladet har det spekulerats att Ryssland skulle kunna utnyttja Zapad-övningen till att flytta trupper till Vitryssland och sedan låta dem permanent stanna där. Vid ett angrepp från Ryssland skulle ett Natostöd till Baltikum kunna skäras av. Det skulle då bli aktuellt med transporter via Danmark och Sverige.

Det fanns under Zapad observatörer från OSSE (Organisationen för Säkerhet och samarbete i Europa), något som ej uppmärksammades i Sverige. Thomas Möller var svensk observatör. Hur många soldater medverkade i Zapad? I Deutsche Welle har man antagit att det var 17 000 ryska soldater och det har Thomas Möller sagt verkade vara troligt (inte 100 000 eller 200 000 som spekulerats här i Sverige). Tack och lov verkar inga incidenter ha inträffat.

Konfliktperspektiv

 1. Vad kan göras för att lindra en konflikt och vad ska undvikas för att inte förvärra den? Förvärrande faktorer: De skarpladdade missilerna, namnet Aurora, tidpunkten.
 2. Se konflikten ur den andres perspektiv. Natos baser och trupper nära ryska gränsen. Östersjön förvandlas till ett Nato-innanhav.
 3. Finns det risk för ett Nordkoreascenario?
Den nuvarande USA-presidenten är en konfliktanalfabet. Han har t o m i FN:s generalförsamling hotat med kärnvapen. 65% av USA-medborgarna är för ett militärt ingripande i Nordkorea (fler republikaner än demokrater).


(En skämttecknares bild) Russia Wants War – Look here how close they put their country to our military bases. (Karta över USAs baser runt Ryssland.)

Sverige kommer att dras in i krig om vi blir medlemmar i Nato. En svensk stridspilot har sagt upp sig på grund av, som han säger, Sveriges ohälsosamma beroende av USA. Det primära hotet är inte att Ryssland invaderar Gotland.

Russofobi

Den förhärskande berättelsen lyder: Ryssland hotar Sverige. Sverige har rustat ner. Därför ska Sverige söka Nato-medlemskap. Rysskräcken får många att tro att Nato är räddningen. När dåvarande ÖB, Sverker Göransson sa att Sverige bara har försvar för en vecka satte det sig i medvetandet. Men Sverige har aldrig kunnat försvara sig mot någon stormakt mer än en vecka, inte heller mot Tyskland under Andra Världskriget. Rysslands militära anslag är 8% av de samlade Natoländernas. I Oliver Stones intervju med Putin ser man att Putin vet att Ryssland inte kan gå i krig mot Nato.

Jakten på ryska u-båtar – ryssofobi. Tidskriften Filter hade ett temanummer om u-båtsincidenterna skrivet av Mattias Göransson. Det har visat sig att det bara fanns belägg för en u-båt, och det var den som gick på grund i Karlskrona skärgård.

Worst-case scenario

25% av Lettlands befolkning är ryssar. Bara hälften av dem har fått medborgarskap. Vad händer vid en incident? Det finns år 2017 Nato-baser på tidigare sovjetiskt territorium i Baltikum. Rysk militär är inte långt borta. Vad är bäst för Sverige? Vara alliansfritt eller medlem i Nato? Vad är bäst för de baltiska staterna? Om vi är alliansfria kan vi förhandla, skicka nödhjälp, ta emot flyktingar.

Natobaserna har i år för första gången upprättats i Baltikum och tränats med stridsvagnar i Litauen. Jag har varit i de baltiska länderna, framför allt i Litauen. Jag förstår rädslan för Ryssland med tanke på deras historia och utsatta läge. Men Nato är knappast svaret.

Röst från publiken: Jag har varit i Estland och jag har inte upptäckt rysskräck hos den vanliga estniska befolkningen. Vi får här i Sverige höra intervjuer av militärpersonal och det är något annat.

Kärnvapen

Aurora-övningen visar vägen till svenskt medlemskap i Nato. Man säger att de amerikanska kärnvapnen är en yttersta garant för Sveriges säkerhet och manar Sverige att inte skriva under FN-konventionen för kärnvapenförbud. Den 7 juli i år röstade 122 stater för ett förbud mot kärnvapen. Nu ska avtalet skrivas under av regeringarna och ratificeras av parlamenten. När 50 stater har gjort det blir avtalet bindande för dessa stater. USAs försvarsminister James Mattis har i augusti skrivit ett brev till Hultqvist och hotat att om Sverige skriver under kan vi inte förlita oss på militärt samarbete med USA. Den svenska regeringen, som röstat för avtalet i FN, har backat och säger att först ska konsekvenserna av avtalet utredas. Maj Britt Theorin skrev i ETC att om Sverige inte skriver under avtalet godkänner vi USAs kärnvapenstrategi. Margot Wallström ville skriva under, men stoppades. DNs huvudledare skrev: "Ge Wallström skrivförbud!"

Kärnvapen är ju den enskilt största faran. Även vid ett begränsat krig blir det massvält på grund av att himlen förmörkas av sot från bränderna. Vid ett stort krig blir det atomvinter. Den radioaktiva strålningen efter den lilla Hiroshimabomben har givit cancer som människor fortfarande dör av. De tidningsartiklar vi ser diskuterar inte kärnvapnen ur de här aspekterna.

Maj Britt Theorin säger att det är viktigt att Sverige bildar en kärnvapenfri zon, gärna med Finland och kanske med Island. Finland har sedan 1984 en lag som förbjuder kärnvapen på finsk mark. Det borde också Sverige ha.

Jag besökte Sibirien, Västra Ryssland till Archangelsk: Fattiga, vänliga människor, styrda av en korrupt elit. Rubelns värde har sjunkit, sanktioner och fallande oljepriser drabbar rysk ekonomi. Nordiska turister upptäckte på 90-talet Ryssland. Idag har det skapats en rädsla för Ryssland och turismen har minskat. Visumregler och russofobi försvårar. Om man är negativ till rysk politik borde man hålla kontakterna öppna. Sverige har nästan de sämsta relationerna med Ryssland. Och vid 100-årsjubiléet av oktoberrevolutionen är svenska media helt tysta.

Annekteringen av Krim

De främsta bevisen för rysk aggressivitet är annekteringen av Krim och den påstådda närvaron av ryska soldater i inbördeskriget i östra Ukraina, bådadera förknippade med Natos framflyttade positioner. På Krim finns en viktig rysk flottbas. Marken var arrenderad av Ukraina. I och med att Ukraina efter maktövertagandet (och Janukovytj's flykt) 2014 närmade sig Nato riskerade basen att bli en bas för Nato. 58% av befolkningen på Krim är etniska ryssar och 77% har ryska som första språk, bara 10% ukrainska. Nu beslöt regeringen i Kiev att ukrainskan skulle bli det enda officiella språket. Krustjov skänkte Krim 1954 till sin hemrepublik Ukraina, då en delrepublik i Sovjetunionen. Man kan inte ta det som skedde 2014 som bevis för rysk aggression eller grund för de omfattande åtgärder som vidtagits också från svensk sida. Vi behöver lära oss om Ryssland. Res dit! Se kulturarvet!

Vi måste bevara alliansfriheten

Fortfarande är den en del av den svenska identiteten, inbillar jag mig. Sverige har under sekler stått för konfliktlösning med fredliga medel. I en Sifoundersökning 2016 sa 49% av svenskarna nej till Natomedlemskap och endast 33 % ja. 67% av S-, MP-, och V-väljarna sade nej till Nato, bara 19% ja, 15% osäkra.

Fred med fredliga medel

har påverkat världen mer än man kan tro.
 • Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905
 • Indiens självständighet – Mahatma Gandhi, 1947
 • Det kalla krigets slut, Berlinmuren 1989
 • Sovjetunionens upplösning 1991
 • Apartheidregimens fall, Sydafrika 1994
 • Sverige har haft nära 200 år av fred från 1814 trots "farliga grannar"
 • Åland demilitariserad zon, 1921
 • Schleswig Holstein, folkomröstning 1920. Det är idag en mjuk gräns mellan Tyskland och Danmark om man inte är flykting.

Sammanfattningsvis

Nej till Nato. Ett alliansfritt Sverige.

Underteckna FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Gör Sverige till kärnvapenfri zon.

Satsa på icke-militära säkerhetsskapande åtgärder, diplomati, mellanfolkliga kontakter.

Tillåt aldrig utomstående makt att använda svenskt territorium för fientligt agerande mot andra länders folk. Inga Nato-baser i Sverige.

Si vis pacem para pacem. Om du vill ha fred sök fredlig samverkan

Folk och länder har i alla tider sökt fred, inte bara genom krigsavskräckande försvar utan genom samarbete, förhandlingar och diplomati – för att hantera motsättningar och undvika krig.

www.nyakultursoren.se

www.alliansfriheten.se

www.nejtillnato.se

www.stoppaaurora.se

DISKUSSION efter kaffet

Fråga: Varför har opinionen svängt?

Karin: Jag tycker det är mediernas ansvar i stor utsträckning. Vi har en partisk, ensidig journalistik.

Sören: Det handlar mycket om minskade resurser för pressen, färre journalister och mer tidspress. Det gäller radio och TV också. På 1990-talet fanns det mer resurser. Annonsörerna får för litet inkomster. Det blir mindre redaktioner och det blir betalväggar på nätet. Det minskar och försvårar informationsspridningen.

Röst ur publiken: Folk upplever inte att de har en röst.

Erni: Hur många har Facebook? Gå hem och skriv något om det som sägs som är bra!

Sören: Bli gärna med i Facebook. Jag skriver och det är inte privat tjafs. Jag lägger ut intressanta filmer.

Lars, gammal stridspilot: Vi i försvaret var den största fredsrörelsen: Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det var en välskriven säkerhetspolitisk doktrin. Vid trängt läge skulle vi komma. Media hjälper till att göra dagsaktuella händelser så stora att vi glömmer det som varit.

Erni: Vårt försvar handlar bara om det militära. Utgå från de hot som faktiskt finns: Tänk på miljön! Det finns andra sätt att försvara sig på än militärt. Det är de riktiga försvaret.

Sören: Alliansfrihet sitter djupt i min identitet. Det gav stolthet. Flyktingar kunde komma hit. Vi medverkade i FN-styrkor för att skilja stridande åt.Röst ur publiken: Public service. Jag märker utöver reklamen ingen större skillnad mellan SVT 1, 2 och 4an.

Sören: De har alla dåliga resurser. Mycket kunde göras annorlunda och bättre.

Ola: Göran Persson, vår statsminister, sa 2002, före Irakkriget att ett kort och effektivt krig kunde vara bra för världsekonomin. Häpnadsväckande! Så kom 2006 en ny regering. Alla var för Nato.

Röst ur publiken: Orsaker till krig. När man talar om onda män och kvinnor skapar det rädsla, som är en av de viktigaste drivkrafterna till krig. Vi matas med budskap "antingen – eller", "ja eller nej". Det man hinner läsa är gratistidningar och vi får enkla budskap som skapar rädsla. Så vill man försvara sig emot det man är rädd för.

Sören: Idag är det Rysslands ledning som ses som ond. Det är obegripligt hur det kunnat bli den dominerande berättelsen. Krig är en patriarkalisk, manlig sysselsättning i allt väsentligt. När det gäller Ryssland får vi dock i fler och fler böcker läsa om rysskräcken. Det är ett positivt tecken, tycker jag.

Röst ur publiken: Jag såg under debatten om att utnyttja Slite hamn för gasledningar en bild av Slite hamn och Putin som hotande tittade ned.

Sören: Om man läser Kultursidan i Aftonbladet är det något helt annat.

Röst ur publiken: Jag vill lägga ett förslag att vi i stället för att ordna föredrag med sympatiska föredragshållare bjuder in till debatter med två parter.

Erni: Vi har försökt det. Det har inte blivit bra, åskådarkrig. Det är bättre att någon kommer och berättar utifrån sin kunskap.

Lars, stridspiloten: Varför får vi flyktingar? Varför skjuter de på varandra i Syrien? Det handlar om pengar och makt. Jag är besviken på våra folkvalda. Vi har haft en statsminister som kallat försvaret för ett särintresse. Vi gjorde oss av med värnplikten.

Sören: Medelåldern på sådana här möten är bekymmersamt hög.

Ulla: Det svenska folket kan mobilisera goda krafter när det behövs. Jag var i domkyrkan lördagen den 30 september under nazistdemonstrationen. Där var massor av folk och på Heden var det över 10 000 personer. Det var glatt och fint och trevligt.

Sören: Jag var där på fredagskvällen. SVT fokuserade på motsättningar.

Ulla: Vi kallades motdemonstranter. Men det finns en sort till: Vi är för något annat.

Röst ur publiken: Idag fick jag höra om en svensklektion på gymnasiet där en elev påpekade att propagandan utmålade den andre som djävulsk och en själv som den gode. Den här killen hade insett detta. En 16-åring. Då finns det hopp.

Karin: Jag är rädd för att opinionen svängt sedan 2016 så att den nu är mer för Natomedlemskap. Snart är det val och den borgerliga alliansen som uttalat sig för Natomedlemskap kan komma att vinna.

Ola: Vi har här bara talat om militärt försvar, som alla i Sverige. Men Sverige är datastyrt och därför oerhört sårbart. Sverige kan inte försvaras med militära medel. Betalningarna upphör. Pumpar för vatten och avlopp stannar. Förråden av mat räcker inte. Vi är så elberoende att samhället vid en attack kan slås ut. Militären kommer att behöva inrikta sig på att hjälpa civilbefolkningen. Det militära tänkandet är helt fel om man tänker sig in i hur sårbara vi är som ett högteknologiskt land. Därför för de utvecklade länderna sina krig långt bort hemifrån.

Sören: Jag vill bara fylla på. Cyberförsvar är det viktigaste som finns. Tåg och flyg kommer inte att kunna gå. Den som vill och är kompetent kan ställa till totalt kaos.

Vi har inte talat om vad vi själva kan göra. En positiv erfarenhet var demonstrationen mot nazisterna i Göteborg. Det kanske kan bli en växande våg. Det krävs tålamod och engagemang. Orusts fredsförening är bra.

Karin Utas Carlsson

Foton: Erni Friholt och Sören Sommelius

Fredsrörelsen på Orust deltog i Fredsveckan mot Aurora 17, bilder och berättelse finns här!Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2023

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivel

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad feb 2023)Program Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com