Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Vårens tema 2016: Hur skapas en fredskultur?
Föreläsning nr 3 i Henåns kulturhus den 8 mars.

VI FIRAR INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
med läraren och fredsaktivisten AGNETA NORBERG

som talade om en feministisk fredskultur – från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning.
Därtill ett överraskande besök av Bertha von Suttner...

Kvällen inleddes med temperamentsfullt fiolspel av Helga Hussels - Mustalainen, Ungersk dans m m. Agneta Norberg inledde lika temperamentsfullt med en sång - Ljuva dröm...
Hon berättade först om sin systerson som tar sig an dagens "zigenare", de femtio afghanska unga männen som inhysts i Falun. Det pågår en ny sorts världskrig. Varför kommer de alla? Och var är flickorna? Denna världsordning kan göra en tokig!Agneta mötte Erni & Ola under protestvågen i åttiotalets början mot USAs och Natos planer på utplacering i Västeuropa av medeldistansmissiler riktade mot öst. Den nordiska kvinnorörelsen började planera vid ett köksbord i Norge att visa alternativa vägar, först med fredsmarschen till Paris 1981. Och när hånfulla röster sa att det var lätt att vända sig till väst, men försök ni med öst, förverkligades detta med en fredsmarsch till Moskva och Minsk (Sovjets Hiroshima) 1982. Det var en djupgående upplevelse att möta Sovjetmänniskorna och hälsas som frälsare från kalla krigets hatpropaganda, i synnerhet av de äldre kvinnorna, som ännu hade kriget mot Hitler i minnet. På den tiden såg även Gorbatjov dessa kontakter som en öppning till avspänning.

Nu rullar bandet igen om hatet mot Ryssland. "Jag har hört alltihop förr!" utropar Agneta. Det är nyttan med åldern. Man minns. "Vi som samlats här har en viktig uppgift! Det är inte den historielösa ungdomen som ska göra detta också. Vi har ansvaret."
Och Agneta har gjort mycket. Marschen till Washington 1983 gav viktiga erfarenheter. Folket i USA får inte veta något om världen. Massmedia forsar av fördomsfulla dumheter. Men vi som vet något måste göra oss hörda. Berätta om avlyssningscentralerna, om USAs bortåt tusen militärbaser, 54 i England, 70 i Tyskland o s v.

En stor grupp kvinnor satte sig i England utanför stängslet vid Menwith Hill, som är världens största avlyssningsstation och levererar data till NSA, National Security Agency i USA. "Vi klippte hål i stängslet med bultsax och gick in. Man får vänja sig vid att bli arresterad. Och sedan ska man berätta för domaren och hävda att det är han som är den skyldige, för han accepterar att människor avlyssnas olagligt. Menwith Hill fick diplom 2003 för sin insats i Irakkriget. Alla moderna krig styrs via satelliter."
Svenskarna avlyssnas olagligt via stationerna i halländska Lerkil och på Lovön i Mälaren. Sverige är trea i världen på avlyssning tillsammans med Israel. Värst är USA och Ryssland.

Bland sina 84 baser i Sydkorea har USA en stor bas på Jeju Island för anfall mot Kina bara 300 miles bort. Aktionsgruppen "Jeju Island Resistance" går sedan 2007 ideligen in på basen och bärs ut igen. Likadant går det till på Okinawa. Nittioåringar sitter där hela tiden. De ger inte upp. De har sett nog av krig.Vad händer i nordområdena? På Vardöbasen i Nordnorge finns världens starkaste radar tre mil från Ryssland efter beslut av Bill Clinton 1978 i samarbete med Stoltenberg senior. Än idag är Stoltenberg junior helt följsam mot USAs krav, numera som chef för Nato. Installationerna på Vardö sker helt i strid med ABM-avtalet från 1972, vilket stadgar att ingendera stormakten får lov att förverkliga teknik som medger att förstaslagsförmåga uppstår, d v s att ena parten med ett överraskningsanfall kan förinta den andra innan försvar hinner påbörjas. (ABM betyder Anti Ballistic Missiles) Agneta är styrelsemedlem i "Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space", som utgör dagens svar på dessa planer på "Full Spectrum Dominance". Hon är medlem i "Det globala nätverket mot kärnvapen" som bildades 1995 i New York och styrelseledamot i det europeiska nätverket "No to War! No to Nato!" Allt detta är del av ett uppvaknande sedan kärnvapnen på något sätt glömdes bort i början av nittiotalet, då man trodde att kalla kriget inte längre fanns. Idag finns USAs B-61-bombplan utplacerade i Västeuropa redo att bomba Ryssland. Men när Agneta för Sveriges Fredsråds räkning sökte pengar hos Folke Bernadotteakademin för information om kärnvapnen, möttes hon i telefon av repliken: "Kärnvapen är väl omodernt nu?" Den personen har dock tänkt om senare.

Agneta sjunger en sång från FNs kvinnokonferens i Nairobi, där kvinnor satte upp ett fredstält utanför i opposition mot höjdarnas undvikande av fredsfrågan: "All across the nations, all across the world..." Ja, kvinnor har överallt funnit dramatiska vägar att föra upp kärnvapnen på dagordningen. Vid Greenham Commonbasen i England hölls ett fredsläger i nitton år (1981-2000), till en början av bara några få kvinnor men senare flera hundra. Grupper av kvinnor smög ofta in på basen, och alla bodde konstant i leran, misshandlades med batonger, släpades i håret... Och idag är det Norrland som är basområde för militär uppladdning.Agneta tog sats inför detta avsnitt med ett par kampsånger: "You can´t kill the spirit! She is like a mountain..." och "Vilat länge, vilat länge? Handla genast! Handla!..."

I oktober 2015 provflögs Neuron, en mycket stor drönare tilverkad i EU med hjälp av svenska SAAB. Neuron navigerar med hjälp av sattellitinformation från baserna. Neuron kan bära kärnvapen och syns inte på radar. Provområdet är North European Aerospace Test Range (NEAT), d v s ett mycket stort land- och luftområde i Lappland, Norrbotten och Västerbotten, sammanlagt bortåt en tredjedel av Sveriges yta plus en del av Nordnorge och Nordfinland.Då demonstrationerna i tyska testområden blivit för överheten alltmer outhärdliga vann Nato en lättnad när de fick öva i Norrland, som av svenska regeringar och Nato betecknas som "öde land". Flygövningar med bombfällning och motordån drabbar folk och fä ner till Lycksele. Ingen hänsyn tas till vårens pånyttfödelse av djur och växter. Återkommande manövrar med över hundra plan från flera länder är "Cold Response" och "Arctic Challenge Exercise" (ACE). För detta finns numera flera militära jätteinstallationer, av dem är Bodöbasen i Norge störst. Lokalbefolkningens tystnad köps med nya vägbyggen som underlättar deras resor i norr.Den detaljerade litteratur som finns om dessa militära projekt, mest av undersökande journalister i USA, blir aldrig nämnd i vår press, än mindre recenserade, med ett undantag: Folket i Bild Kulturfront, där Agneta fått skriva. Med väl insatta föreläsare hölls ett seminarium i Kiruna i juni 2013. Snart därefter förhördes en av föreläsarna av polisen i Stockholm, och ännu en förhördes vid hemkomsten i Boston av USAs polis. Agneta kommenterar detta med ett chilenskt ordspråk: "När hundarna skäller vet vi att vi avancerar."En röst ur publiken frågar: "Är du inte rädd, Agneta?" och får svaret: "Visst är jag rädd ibland, men den rädslan måste vi göra oss av med! I Luleå gick vi in genom stängslet på basen och la oss på körbanan (startbanan). Det blev inget åtal. De vill ha tystnad. Ingen publicitet. Men de var rasande. För vi lydde inte och blev inlyfta i arrest i fem timmar." Och hon fortsätter: "Sluta prata om vad ungdomar ska göra! Gör nåt själva! Gå emot det som planeras! Övningarna gäller bara anfall, bara anfallsstyrkor, inget försvarsarbete. Men flertalet svenskar tar det lugnt. De tycks vara helt omedvetna om det som sker. De har inga grannar med bortslitna naglar. Det har turkarna.
Vad gör Ryssland när USA-vapen placeras i Estland, Lettland och Litauen och det ständigt övas anfall österut, samtidigt som de pratar om hotet från Ryssland?"
Det som står på spel, trots allt tal om hotande koldioxidkatastrof är kontrollen över naturresurser som olja i de arktiska områden där Ryssland har den största delen.

Ett exempel på den skeva medieinformationen är utvecklingen i Ukraina. Det är nu två år sedan Kievregimen och USA övade anfall på Krim, där ryssarna har sin tidigare hyrda flottbas. Den övningen har vi inte läst eller hört ett ord om här. Införlivandet av Ukraina i västs intressesfär ingår som sista steget i Zbigniev Brzezinskis plan för Nato-Europa. Han var 1977-81 president Carters rådgivare i säkerhetsfrågor. Hans bok om USAs kontroll över Europa heter "The Grand Chessboard". "Kan det vara en tillfällighet att hans son Mark varit USAs ambassadör i Sverige de senaste åren?" frågar Agneta.
Om kärnvapen, kärnvapenbaser och kärnvapenpolitik har USA-medborgaren och undersökande journalisten Joseph Gerson skrivit en bok med titeln "Empire and the Bomb".
Men i Sverige har offentligheten i stort sett tröttnat på kärnvapen. Aktivisterna uteblev t o m på Hiroshimadagen den 6 augusti. Som en symbolisk varning för svensk beskedlig oskuldsfullhet tog Moa Brynnel upp en sång: "Se upp alla damer för dom lurar er...", om de opålitliga galanta herrarna.Fikapausen bjöd dagen till ära inte bara på eleganta snittar utan även på Rosa Luxemburgbakelser. Dessutom blev det mera fiolspel av Helga, solosång av Moa och allsång:
"Ja vi kan, vi vill, vi törs!"...Efter fikapausen promenerade plötsligt uppenbarelsen Bertha von Suttner in i lokalen iförd sina tidsenliga kläder och med ett minne av sin träff med Alfred Nobel i samma lokal den 8:e mars för ett par år sedan. Nu reflekterade hon åter om det segdragna fredsarbetet: "Efter fem års krig i Syrien skjuts fredssamtalen upp gång på gång. Nu kräver äntligen medlaren Stefan de Mistura att kvinnor ska delta vid förhandlingsbordet." Det bord det är dags att slå näven i.
Bertha von Suttner läste därefter upp kvinnodagens manifest, vilket antogs enhälligt som en föresats i arbetet. Därmed hade Lilian Gustavsson gjort ännu ett av sina teaterframträdanden.

Referat av Ola Friholt

Manifestet bifogas.

8 MARS-MANIFEST

Åhörare, deltagare
från jordens alla länder

Vad är ett land? En nation? En gräns?
Påhitt. Av oss människor, som det mesta vi har omkring oss. Maktens berättelser för att kontrollera världen.

Det är förmågan att skapa myter som gjort att människor tagit herraväldet över jorden.
Det ger oss ett gemensamt mål och skapar tillit. Utan myter hade det varken byggts pyramider eller spekulerats på börsen.

Politik. Reklam. Kapitalism. Religion. Konst.

Berättelserna vi fostrats med verkar ofta så sanna att vi glömmer vilka som skapat och upprätthåller dem.

"Vi måste arbeta för att kunna konsumera, vi måste konsumera för att tillväxten ska öka för att vi sedan ska ha råd med allt som egentligen är viktigt".

Så låter nu en av de starkaste.

Men åhörare, deltagare.
Den berättelsen har oönskade konsekvenser.

Isarna smälter på Arktis, öar läggs under vatten och öknar breder ut sig. Vi lever som om vi hade 3,7 jordklot. Som om vi aldrig uppfunnit matematiken.

En vanlig familj i Sverige bygger med sina konsumtionsvanor sitt liv på att en människa från något av jordens fattigaste länder arbetar gratis. Slaveriet är inte avskaffat.

Klyftorna ökar.
1% av jordens befolkning äger mer än resten av världen tillsammans.

Åhörare, deltagare.
Myterna skapar tävling mellan länder.
Den sorterar människor i vi och dom.
Den skapar och upprätthåller konflikter.

Krig pågår i Syrien och på många andra platser runt om i världen. Miljontals människor har tvingats lämna sina hem och än fler kommer göra det.

Det sägs att det behövs hårdare tag för att få slut på krigen. Och mer vapen för att vi ska känna oss säkra. Vi betalar fem miljoner kronor i timmen för det militära försvaret, men anser oss inte kunna ta hand om de människor som flyr hit från kriget.

Åhörare, deltagare.
En människa skolad i myter kan förmås till de mest avskyvärda
handlingar.

Men också till de vackraste,
om berättelsen vore en annan.

Den berättelsen finns.

Berättelsen om alla människors lika värde.
Om att allt vi har bara är till låns.
Blommor vissnar men växer upp på nytt. Människor åldras och barn föds.

Åhörare, deltagare.

För hundra år sedan samlades Sveriges kvinnor i en manifestation för fred. 89 000 kvinnor undertecknade ett manifest som lästes upp på 343 platser.

Nu gör vi det igen.
I en manifestation för jämlikhet, hållbarhet och nedrustning.
För det vi värderar högst måste ständigt vinnas på nytt.
På nya sätt.
Av nya generationer.
För kommande generationer.

Och denna kamp är förbunden med allt levande omkring oss.

Åhörare. Deltagare.

"En annan värld är inte bara möjlig, hon är redan på väg. Under en lugn dag kan du om du lyssnar noga, höra henne andas".


Upp
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com