Hem      Aktuellt      Artikelarkiv      Länkar     Zitzerrepubliken    

Noterat

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Majken Sörensen: Humor som seriös strategi för samhällsförändring, Kajutan den 3dje oktober 2011

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån
14/4 2011
Den fullständiga konstitutionstexten finns tex här (som pdf-fil) på webbplatsen "EU-stafetten".

Den konstiga konstitutionen

Vikten av folkomröstning
Flera EU-länder ska hålla folkomröstning för att anta eller förkasta den nya konstitution som vi alla ska leva med resten av våra liv, om den antas. Men svenska regeringen och en stor majoritet av riksdagspolitikerna vägrar tillåta en folkomröstning i Sverige, eftersom de har skäl att befara ett nej från svenska folket. Vi anses helt enkelt inte kunna sätta oss in i detta det senaste förslaget till konstitution.

Efter att ha studerat de delar av förslaget som gäller utrikespolitik, säkerhets- och försvarspolitik inser vi vikten av att en folkomröstning hålls också i Sverige. Oavsett ett ja- eller nejresultat behöver dessa texter diskuteras i veckor och månader. Det är en nödvändig folkbildning att få veta och förstå hur den europeiska makteliten tänker om fred, säkerhet och försvar. För det den tänker är samma dödfödda tankar som bevisat sin otillräcklighet i tusentals år.

Vi svenskar har i det nyaste förslaget fått viss garanti mot att tvingas ut i krig av EU. Men vi måste också begrunda att vi ändå är medlemmar i EU för överskådlig tid. Det tänkande som styr EU måste angå oss, eftersom vi ändå kommer att drabbas av EUs , framtida militära äventyr i världen.
Den historiska bakgrunden - kolonialismen
Den historiska bakgrunden, som förtigs, är viktig. Bland de ledande EU-staterna har, Frankrike, England, Spanien, Holland och Belgien erövrat och exploaterat, kolonialvägen i 500 år, och än idag fortsätter de att leva gott på det så kallade samarbetet med de forna kolonierna. Portugal, Italien, Tyskland och Danmark var andrarangens kolonialmakter på kollisionskurs med de övriga, liksom med Ryssland och Japan. Första världskriget var till stor del en uppgörelse om kolonierna.

EU och dess föregångare Kol- och stålunionen och EG sägs vara "Det Stora Fredsprojektet". EU kan med större rätt ses som de gamla kolonialmakternas strävan att tillsammans behålla och stärka sin ställning efter den formella avkoloniseringen efter 1945. När vi läser säkerhets- och försvarsavsnitten i den nya konstitutionen framträder just denna vinkling, lätt maskerad av den orimliga tanken att någon medlemsstat skulle bli attackerad av någon främmande makt. Som en till synes underordnad tanke talas det också om militärt försvar mot terrorism.
Krav på upprustning
Hur förnuftigt ett sådant försvar är har vi nu upplevt i tre år efter den 11 september 2001. Trots alla invändningar och avståndstaganden är det ju George W. Bush som framstår som förebilden för det kommande antiterroristförsvaret.

EU-staterna förväntas i förslaget "förbinda sig att gradvis förbättra sina militära resurser" med allt vad detta drar med sig av militärteknisk utveckling och dyrbara investeringar på andra behövliga civila insatsers bekostnad.

Trots idogt letande har vi sett ordet "nedrustning" nämnas en enda gång, i förbigående och utan ytterligare konkretisering. Kravet på upprustning är desto tydligare (sid 24, artikel 1-40) Det militära samarbetet måste också kunna samordnas med Nato, eftersom flera medlemsstater redan är med där tillsammans med USA.

"Unionen kan använda dessa resurser vid uppdrag utanför unionen för att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten i enlighet med principerna i Förenta Nationernas stadga." (Artikel I-40:1)

Lägg märke till att dessa uttryck alltid används vid militära företag, t ex i Kosovo, Serbien, Afghanistan och Irak. Snart nog kan de gälla Syrlen, Iran, Nordkorea, Saudiarabien och Kuba. Självfallet krävs motivering via propagandakampanjer i känd stil för att även de nya krigsskådeplatserna skall framstå som ondskans hemländer. (Så framställs Frankrikes och Israels kärnvapen som goda, och Irans och Nordkoreas som onda.)

En iögonfallande brist i försvarsavsnitten är uteblivna resonemang kring innehav och användning av Europas kärnvapen. De ska väl förstås betraktas som goda, men ändå...
Frånvaron av konfliktlösning
Det allra mest slående är frånvaron av ordet "konfliktlösning", liksom av orden "fredlig konfliktlösning". Tänk er att en inledande paragraf hade sagt så här: "Medlemsstaterna åläggs att i varje konflikt iaktta strikt opartiskhet och genomföra noggrant inövade och förberedda insatser för fredlig konfliktlösning." Dessutom kunde unionen kräva planmässig långsiktig nedrustning, samtidigt som man på allvar inledde en era av rättvis handel med Tredje världens idag utplundrade länder och folk. Orden "rättvis handel" förekommer faktiskt en gång i förbigående på sidan 8, i definitionen av unionen och dess mål (Artikel I-3:4). Men givetvis hade en närmare utveckling av tanken häftigt krockat med den övermaktspolitik som idag benämns "globalisering".

Den konstitution som vi alla snart nog kan komma att få leva med är i våra ögon ett tydligt uttryck för de europeiska staternas gemensamma maktambitioner i en värld med gryende intressekollisioner mellan de framträdande stormakterna Indien och Kina å ena sidan och de gamla nedåtgående USA, (Väst)Europa och Ryssland. Konstitutionsförslagets tanke att lösa de framtida konfliktema med de existerande och tillkommande vapenarsenalerna ter sig just så huvudlös som den tankens förebild vilken vi länge tvingats leva med genom hundratals militära övergrepp efter 1945.

Och pratet om militär bekämpning av terrorismen bortser från att terrormetoder är en produkt av USAs och Europas orättfärdiga herravälde i världen. Terrorismen kan bekämpas endast genom påtagliga steg mot rättvisa åt de förtryckta och utplundrade folken. I förslaget till EU-konstitution finns inte en stavelse om dessa samband. Förslaget förtjänar också av det skälet att debatteras grundligt.

ERNI & OLA FRIHOLT
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com