Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Program hösten 2016 för Fredsrörelsen på Orust

FPO. Hej medlemmar och stödjare i Fredsrörelsen på Orust!

Denna höst av fortsatta steg mot Natomedlemskap och krigshot är det välgörande och trösterikt att ta del av professor Stellan Vinthagens nya bok "Motståndets sociologi. Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel". På dess 400 sidor får vi en bild av hur konflikter bör hanteras för att leda till bestående fred och utveckling av samhället. Motståndare/fiender ska respekteras och värderas som jämlikar. Samförstånd och inte militär seger ska vara målet. Medlet är ett gemensamt stegvis klarläggande av sanningen. Sanningskravet innebär också att förtryck, våld, propaganda och orättvisor ska blottläggas och erkännas, vilken sida det än drabbar.

Den säkerhetsutredning för Sverige, vilken nyss presenterats av en svensk diplomat står i direkt motsättning till detta. Den bygger på Natopropaganda från kalla krigets dagar med hänvisning endast till Rysslands påstått aggressiva och opålitliga utrikespolitik. Utredningens "sanning" byggs på att säkerhetsproblem löses med rustningsallianser, militärbaser, värdlandsavtal och ekonomiska sanktioner, alltså fördömanden, krigsförberedelser, avhumanisering av den utsedde fienden och trovärdiga krigshot. Vi hoppas att vårt höstprogram ska bidra till fördjupad förståelse.

Höstens tema för Fredsrörelsen på Orust: Fredlighet genom tiderna

torsdag 6 okt Fredsforskaren och mottagaren av Folkets Nobelpris för fred – som Nobel ville ha det, JAN ÖBERG:
FREDLIGA EPOKER I VÄRLDSHISTORIEN
Allt var inte som i vårt sekel.
torsdag 20 okt Vår pristagare JAN ÖBERG:
ÅTERUPPLIVA FN SOM FREDSKRAFT!
Och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser...
torsdag 3 nov Aktivisten och sakkunniga i romska frågor INGRID SCHIÖLER och ordföranden i kulturföreningen Romani Glinda FRED TAIKON:
ROMER – ETT FREDLIGT FOLK.
torsdag 17 nov TRE RELIGIONER – TRE KÄRLEKS- OCH FREDSBUDSKAP.
Kristendom, judendom och islam har gemensamma rötter. Hur förvaltar de budskapet idag? Och hur hjälper de varandra?
ANNA KARIN HAMMAR, stiftsadjunkt, Svenska kyrkan, Uppsala,
JANHJÄRPE, professor emeritus i islamologi, Lund, och
BENJAMIN GERBER, församlingspedagog, Judiska församlingen, Göteborg.
Moderator EVERT SVENSSON, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Som vanligt startar vi kl 19 i Henåns kulturhus och har fri entré.

Lördag 3 december hålls seminarium och utdelande av Folket fredspris i enlighet med Nobels testamente, denna gång till MAJ-BRITT THEORIN, mångårig officiell och folklig fredskämpe, som talar om "Den viktigaste frågan för fredsrörelsen". Övriga föreläsare är MARIKA GRIEHSEL, länge SvT:s korrespondent i Sydafrika, om "Mandelas väg från våld till ickevåld" och GUNNAR WESTBERG, f d ordförande i IPPNW, den internationella sammanslutningen av Läkare mot kärnvapen, om "Hur gör vi oss av med kärnvapnen?"
Liksom tidigare fortsätter dagen med levande musik på fiol och piano hos Helga Hussels, före kvällens prisutdelning med hyllningar och Nobelbankett.
Detaljerat program planeras och meddelas senare på hemsidan. Enhetlig avgift för alltihop blir erfarenhetsmässigt runt 300 kr.
Intresse och frågor riktas till Erni & Ola Friholt, tel 0304-51215, eller via e-mail ernifriholt@tele2.se
**
För övrigt innehåller hösten fyra planerade Fredscaféer på den lokala lördagsmarknaden i Tavlebords tidigare lanthandel, nära Tegneby vägskäl. Det gäller följande lördagar kl 10-14: 15 oktober, 12 november, 26 november och 10 december. Vi hoppas du hjälper oss på ett av flera sätt: Kom och drick kaffe och ät kakor! Baka någon smarrig kaka till dessa dagar! Var med och serva besökarna mellan 10 och 14 dessa lördagar! Vi hörs och ses!

Våra program finansieras med medlemsavgifter, som lyckligtvis stiger, och med inkomster från Tavlebordscaféet. Flertalet föreläsare kostar runt 7000 kr. Utifrån får vi hjälp av Orust Kommun och från Studieförbundet SENSUS med cirka 15 procent av detta. Den stora biten står vi alltså själva för.
Därför är alla bidrag välkomna. Det kommer ju en vårtermin också... Men vi planerar alltid optimistiskt.
Årsavgiften är fortfarande kr 100 för vuxen och 10 för skolungdom och nedåt.
Här är vårt bankgiro: Fredsrörelsen på Orust, bg 5916-1786. Välkommen!

Vi glömmer inte heller våra utsatta vänner i Serbien och i delstaten Jharkhand i Indien.
Medellösa pensionärer och ideellt besjälad personal på sjukstuga i Serbien.
***
Inledningsvis nämnde Stellan Vinthagen är vår egen professor i ickevåld från Orust. Han bor i ekobyn i Myckleby när han inte är i tjänst på Amherst University i Massachusetts i USA, eller på resa till världens ickevåldskämpar. Han hinner skriva böcker också. Den senaste är utgiven av Irene Publishing, drivet av vår vän Jörgen Johansen i norra Dalsland.

Vi ses snart!
Fredshälsningar från de aktiva
genom

Ola Friholt

PS. Under våren startade vi en liten grupp kallad Flyktingstödjarna (FS) med språkcafé och grönsaksodling för vuxna och fotboll, cyklar och störthjälmar för barnen på förläggningen i Ellös. Drivande där är Birgitta och Bo Edvinsson. Vill du delta, hör av dig till Britt-Marie Normand Landin, tel 0304-50157. DSUpp

Aktuellt 2020

Aktuellt arrangemang:

ons 14 okt
Fredsforskaren Jan Öberg
Ledande forskare för konstruktiva alternativ till destruktivt resursslöseri och militär förstörelse av livsbetingelser.
PLANETÄRT NÖDLÄGE OCH MILITÄRA ILLUSIONER - Om behovet av en global etik för hållbar utveckling.
Välkommen till Kulturhuset i Henån
Onsdagen den 14 oktober kl 19


ons 30 sept
Professorn i humanekologi Gunilla Almered Olsson:
OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA
Om hållbar matförsörjning och lokal delaktighet.
Föreläsaren har medverkat i flera FN- och EU-program för grundforskning och hållbar naturhushållning


Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com